Všeobecne platné smernice

Ekonomické smernice
Systém vedenia účtovníctva – Zasady vedenia pokladne
Systém vedenia účtovníctva – Dlhodoby majetok
Smernica o poskytovaní odmeny a náhrad Kontrolórovi
Smernica o poskytovaní odmien športovým odborníkom a členom RT
Smernica o prijímaní rozhodnutí orgánov elektronickým hlasovaním
Smernica o verejnom obstarávaní 2019
Disciplinárny poriadok Slovenskej kanoistiky
Ekonomické smernice neolympijské disciplíny
SMERNICA Mikrobus

Smernice sekcie divokých vôd

Grantová výzva pre rozvoj klubu
Smernica - talentovaná mládež
Smernica o zapožičaní mikrobusu SK 2022
Smernica o financovani trénerov mládeže 2022
Smernica pre cestovné a pobytové náklady RD,RDM,SVŠ 2022
Smernica o zúčtovaní nákladov na financovanie trénerov 2022
Smernica o definícii aktívnej mládeže do 23 rokov
Smernica o povinnostiach trénera mládeže 2022
Smernica o zúčtovaní nákladov na financovanie 15perc klubom
Smernica o financovani mládeže 2023
Smernica o financovaní trénerských kurzov 2024
Smernica o vzdelávaní trénerov 2024 

 

Dokumenty 2016

Stratégia rozvoja kategórie C1Ž v rokoch 2016 – 2020

Rozpočet TSM 2016 (pridané 25. 3. 2016)
Smernica o činnosti TSM 2016 (pridané 3. 8. 2015)

Zaradenie do NŠC SZKDV 2016

Hľadáme OH víťazov 2016 – rozdelenie financií
Hladame OH vitazov 2016 – zuctovacie pokyny

Dokumenty 2015

Hľadáme OH víťazov 2015 – rozdelenie financií klubom
Hľadáme OH víťazov 2015 – zúčtovacie pokyny
Zúčtovacie pokyny 2015
Smernica o činnosti TSM 2015
TSM 2015 – rozdelenie financií a zaradení
Štatút reprezentanta 2015

 

Preteky

Žilinský maratón

28.09.2024 - 28.09.2024

Zvolenský maratón

05.10.2024 - 05.10.2024

Bratislavský vodácky maratón

18.03.2023 - 18.03.2023

25. Young Danubia Cup 2023 v slalome

29.07.2023 - 30.07.2023

Žilinský maratón

30.09.2023 - 30.09.2023

Dunajský vodácky maratón

21.10.2023 - 21.10.2023

30.ročník Žilinských zjazdov

23.03.2024 - 24.03.2024