Komisia pre kluby, mládež a vzdelávanie
 

09.10.2023

Trénerský kurz II. kvalifikačného stupňa

V spolupráci s PaedDr. Milanom Kubáňom, PhD. a Trénerskou akadémiou FTVŠ UK
v Bratislave sa v Novembri 2023 začalo školenie špecializovaných odborníkov pre splnenie
požiadaviek profilu trénera 2. kvalifikačného stupňa v špecializácii kanoistika-vodný slalom.
 
PRIHLÁSENÍ KANDIDÁTI:
Damborský Miroslav,Gajarský Patrik,Hebort Samuel,Hurbanová Gabriela,Stanovský Jakub, Stanovský Martin, Vesel Martin
 
 
VŠEOBECNÁ ČASŤ:

Prvá časť sa uskutočnila v dňoch 11. -12. November 2023. Vyučovanie bude prezenčnou formou na FTVŠ UK.
Druhá časť sa uskutoční vo Februári 2024 prezenčnou formou na FTVŠ UK a online.
 
ŠPECIÁLNA ČASŤ:
 
Špeciálna časť sa uskutoční v mesiacoch Apríl-Máj 2024. Záverečná skúška a obhajoba prác prebehne v Máji 2024.

 

Harmonogram všeobecnej časti 11.-12.11.2023 (PDF)

Informácie a časový harmonogram pre Špeciálnu časť trénerského kurzu II. kvalifikačného stupňa 

 2023
Trénerský kurz 1. kvalifikačného stupňa

V spolupráci s PaedDr. Milanom Kubáňom, PhD. a Trénerskou akadémiou FTVŠ UK
v Bratislave sa v rokoch 2022-2023 začalo školenie špecializovaných odborníkov pre splnenie
požiadaviek profilu trénera 1. kvalifikačného stupňa v špecializácii kanoistika-vodný slalom.
 
 Obsah skúšok:
-  test zo špeciálnej časti absolvovali všetci uchádzači úspešne pri 100% účasti  
-  test zo všeobecnej časti sa uskutočnil na FTVŠ UK v Bratislave dňa 3. Marca 2023 o 14:00, následne o 14:30 boli obhajoby záverečných prác 
 


Lektori bloku špeciálnej časti:
 • PaedDr. Milan Kubáň, PhD. – odborný garant a vedúci učiteľ špecializácie
 • Mgr. Matej Vajda, PhD.
 • Mgr. Juraj Minčík
 • Ing. Ján Piaček
 • PaedDr. Pavel Ostrovský

Prihlásení kandidáti:
Havetta Milan, Hebort Samuel, Hurbanová Gabriela, Kalivoda Marek, Kubinec Filip, Kurjak
Peter, Porubský Allan, Maro Andrej, Slúčiková Lucia, Stanovská Soňa, Škopek Vladimír,
Štaffen Radoslav, Štaffen Matúš, Vaňo Martin, Vajda Tibor

ŠPECIÁLNA ČASŤ:
Témy špecializácie – teoretická časť:
- úvod do praktickej časti tréningovej jednotky
- tréningová jednotka a jej časti
- stavba tréningového plánu – týždenný, mesačný, ročný
- pravidlá vodného slalomu
- ročný tréningový cyklus
- špecifiká jednotlivých kategórií v tréningu mladších a starších žiakov
- športová príprava mladších a starších žiakov
- regenerácia
- štruktúra oddielovej športovej činnosti v dlhodobej športovej príprave
- kritéria oddielových výkonnostných štandardov

Témy špecializácie - praktická časť:
- aktívne vedenie tréningového procesu
- hospitácie

Kritériá na úspešné absolvovanie kurzu:
- ÚSPEŠNE PREJSŤ TESTOM VO VŠEOBECNEJ ČASTI
- ÚSPEŠNE PREJSŤ TESTOM V ŠPECIÁLNEJ ČASTI
- VYPRACOVAŤ A OBHÁJIŤ ZÁVEREČNÚ PRÁCU 

 

Požiadavky na záverečnú prácu:

TÉMA:

TÝŽDŇOVÝ TRÉNINGOVÝ PLÁN PRE VEKOVÚ KATEGÓRIU 12 - 14 ROČNÝCH

OBSAH PRÁCE:

 • ÚVOD
  - popis súboru športovcov
  - lokalita, zázemie a vybavenie
  - ciele daného tréningového týždňa
 • HLAVNÁ ČASŤ
  - týždenný plán – leto s popisom jednotlivých tréningov
  - týždenný plán – zima s popisom jednotlivých tréningov
 • ZÁVER
  - zhrnutie celej práce

Zdroje:


Test špeciálna časť: Január 2023
Test všeobecná časť: Marec 2023
Obhajoba záverečných prác a skúška: Marec 2023

  05.03.2023
Skúška zo všeobecnej časti a obhajoba záverečných prác kurzu trénerov 1. stupňa 

 

 

Skúškou zo všeobecnej časti a obhajobou záverečných prác sa 3. marca 2023 úspešne ukončil kurz trénerov 1.stupňa. Podmienky splnili na základe požiadaviek pre kvalifikáciu trénerov 1.stupňa na divokej vode uchádzači:

Havetta Milan, Hebort Samuel,  Kalivoda Marek, Kubinec Filip, Kurjak Peter, Porubský Allan, Maro Andrej, Slúčiková Lucia, Škopek Vladimír, Štaffen Radoslav, Štaffen Matúš, Vaňo Martin, Vajda Tibor

Hurbanová Gabriela - opravný termín skúšky zo všeobecnej časti 

Stanovská Soňa - ospravedlnila sa pre neúčasť, bude pridelený náhradný termín obhajoby práce aj skúšky zo všeobecnej časti

Náhradné termíny pre ukončenie predošlých kurzov boli pridelené individuálne:

Michal Martikán - kurz 1.stupňa, skúška zo všeobecnej časti a obhajoba záverečnej práce

Lukáš Giertl - kurz 3.stupňa, skúška zo všeobecnej časti


MENU

Preteky

Žilinský maratón

28.09.2024 - 28.09.2024

Zvolenský maratón

05.10.2024 - 05.10.2024

Bratislavský vodácky maratón

18.03.2023 - 18.03.2023

25. Young Danubia Cup 2023 v slalome

29.07.2023 - 30.07.2023

Žilinský maratón

30.09.2023 - 30.09.2023

Dunajský vodácky maratón

21.10.2023 - 21.10.2023

30.ročník Žilinských zjazdov

23.03.2024 - 24.03.2024