Kontakt

Slovenská kanoistika, novovzniknuté občianske združenie zlúčením Slovenského zväzu kanoistiky na divokej vode a Slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky.

SLOVENSKÁ KANOISTIKA

  • sekcia divokých vôd
  • sekcia hladkých vôd

Slovenská kanoistika, občianske združenie
Junácka 6

832 80 Bratislava – Nové Mesto
IČO: 50434101
DIČ: 2120383793
Slovenská kanoistika nie je platca DPH

AKO SA K NÁM DOSTANETE

Spojenie MHD z hlavnej stanice električka linka č. 2 zastávka Polus City Center

Spojenie MHD z Letiska M. R. Štefánika linka č. 96 zastávka Trnavská, prestup linka č. 50 zastávka Polus City Center

BANKOVÉ SPOJENIE

Účet štátnych prostriedkov Slovenskej kanoistiky: IBAN SK77 0900 0000 0051 1559 0728

Účet štátnych prostriedkov Slovenskej kanoistiky, sekcia divokých vôd: IBAN SK19 0900 0000 0051 2947 6061

Účet štátnych prostriedkov Slovenskej kanoistiky, sekcia hladkých vôd: IBAN SK73 0900 0000 0051 2948 0036

Účet štátnych prostriedkov Slovenskej kanoistiky, sekcia divokých vôd rekonštrukcia areálov Čunovo a Liptovský Mikuláš: IBAN SK16 0900 0000 0050 4868 5494

Účet štátnych prostriedkov Slovenskej kanoistiky, sekcia hladkých vôd TOP TEAM: IBAN SK43 0900 0000 0051 4176 7857

Komerčný účet Slovenská kanoistika, sekcia divokých vôd: IBAN SK21 0900 0000 0051 2487 9486

Komerčný účet Slovenská kanoistika, sekcia hladkých vôd: IBAN SK64 0900 0000 0051 2488 5114

 

SEKCIA DIVOKÝCH VÔD

email: officeslalom@canoe.sk
Dom Športu, Junácka 6, Bratislava – 1. poschodie nízkej budovy za vrátnicou, čísla dverí 6, 7, 8

Kontakt na pracovníkov zväzu

predseda sekcie divokých vôd: Mgr. Richard Galovič
0908 707 303
richard.galovic@gmail.com
generálna sekretárka: Mgr. Lucia Antolová (Ježíková)
0904 682 728
antolova@canoe.sk 
športový riaditeľ: Bc. Lukáš Giertl
0905 243 008
lukas.giertl@gmail.com
ekonómia: Libuša Miškayová
0905 115 202
miskayova@canoe.sk
ekonómia a účtovníctvo Nina Pavelková
0918 992 866
pavelkova@canoe.sk
projektový manažér a právny poradca: Matúš Štulajter
0908 444 746
stulajter@canoe.sk 

 

SEKCIA HLADKÝCH VÔD 

email: canoe@canoe.sk

Dom Športu, Junácka 6, Bratislava – 1. poschodie nízkej budovy za vrátnicou, čísla dverí 2, 3, 4

Kontakty na pracovníkov zväzu:

predseda sekcie hladkých vôd: PaedDr. Róbert Petriska
0918837445
petriska@sportcenter.sk
 
generálny manažér: Ing. Boris Bergendi
0905659739
bergendi@canoe.sk 
Skype - borisbergi
 
športový riaditeľ: Mgr. Filip Petrla
0908736395
filip.petrla@gmail.com
 
ekonóm: Eva Horváthová
0915826224
horvathova@canoe.sk
 
administratíva: Monika Czaniková
0908796454
czanikova@canoe.sk
 
média/projektový manažér: Zora Hujsová
0907987928
hujsova@canoe.sk