Kontakt

Slovenská kanoistika, novovzniknuté občianske združenie zlúčením Slovenského zväzu kanoistiky na divokej vode a Slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky.

SLOVENSKÁ KANOISTIKA

  • sekcia divokých vôd
  • sekcia hladkých vôd

Slovenská kanoistika, občianske združenie
Junácka 6

831 04 Bratislava – Nové Mesto
IČO: 50434101
DIČ: 2120383793
Slovenská kanoistika nie je platca DPH

AKO SA K NÁM DOSTANETE

Spojenie MHD z hlavnej stanice električka linka č. 2 zastávka Polus City Center

Spojenie MHD z Letiska M. R. Štefánika linka č. 96 zastávka Trnavská, prestup linka č. 50 zastávka Polus City Center

BANKOVÉ SPOJENIE

Účet štátnych prostriedkov Slovenskej kanoistiky: IBAN SK77 0900 0000 0051 1559 0728

Účet štátnych prostriedkov Slovenskej kanoistiky, sekcia divokých vôd: IBAN SK33 0900 0000 0051 9896 0789

Účet štátnych prostriedkov Slovenskej kanoistiky, sekcia hladkých vôd: IBAN SK65 0900 0000 0051 9895 9825

 

Komerčný účet Slovenská kanoistika, sekcia divokých vôd: IBAN SK21 0900 0000 0051 2487 9486

Komerčný účet Slovenská kanoistika, sekcia hladkých vôd: IBAN SK64 0900 0000 0051 2488 5114

 

 

SEKCIA DIVOKÝCH VÔD

email: officeslalom@canoe.sk
Dom Športu, Junácka 6, Bratislava – 3. poschodie

Kontakt na pracovníkov zväzu

predseda sekcie divokých vôd: Martin Stanovský
0907 595 373
stanovsky@canoe.sk
výkonný riaditeľ: MSc Martin Stanovský ml., MPA
0915.470.300
martinstanovsky@canoe.sk 
športový riaditeľ: Róbert Orokocký
0951 651 351
robert.orokocky@gmail.com 
ekonómka: Andrea Halamová Balážová
0948654608
officeslalom@canoe.sk 
vedúci sekretariátu: JUDr. Matúš Štulajter, PhD.
0908 444 746
stulajter@canoe.sk 

 

SEKCIA HLADKÝCH VÔD 

email: canoe@canoe.sk

Dom Športu, Junácka 6, Bratislava – 3. poschodie

Kontakty na pracovníkov zväzu:

predseda sekcie hladkých vôd: PaedDr. Róbert Petriska
0918837445
petriska@sportcenter.sk
 
generálny manažér: Ing. Boris Bergendi
0905659739
bergendi@canoe.sk 
Skype - borisbergi
 
projektový manažér: Mgr. Filip Petrla
0908736395
filip.petrla@gmail.com
 
ekonóm: Eva Horváthová
0915826224
horvathova@canoe.sk
 
administratíva: Monika Czaniková
0908796454
czanikova@canoe.sk
 
média/projektový manažér: Zora Hujsová
0907987928
hujsova@canoe.sk

 

reprezentačný tréner:

Rastislav Kužel
0915977554
rastislav.kuzel@gmail.com