Stanovy

SLOVENSKÁ KANOISTIKA

Stanovy Slovenská kanoistika (update Konferencia Slovenskej kanoistiky 9. 8. 2021)
Stanovy Slovenská kanoistika
 
(update Konferencia Slovenskej kanoistiky 15. 10. 2020)
Stanovy Slovenská kanoistika (update Konferencia Slovenskej kanoistiky 13. 9. 2017)
Stanovy Slovenská kanoistika (update Konferencia Slovenskej kanoistiky 16. 3. 2017)
Stanovy Slovenská kanoistika  (zakladajúce)