Slovenské pravidlá (SK SDV)

Pravidlá kanoistiky na divokých vodách boli schválené Výkonným výborom Slovenskej Kanoistiky, Sekcia divokých vôd dňa 16. marca 2017 s platnosťou od 1. marca 2017.

Na stiahnutie
Pravidlá kanoistiky na divokých vodách s platnosťou od 01.03.2017

Podľa §87 Zákona č. 351/2020 Z. z. - ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je Antidopingová agentúra SR (ďalej len „SADA“) povinná prijať antidopingové pravidlá v súlade so Svetovým antidopingovým programom.
Na základe ustanovení bodov 18.3. a 18.4. vyplývajú povinnosti aj pre národné športové federácie:

18.3 Každá národná federácia Slovenska začlení tieto Antidopingové pravidlá buď priamo alebo formou odkazu do svojich riadiacich dokumentov, ústavy a/alebo pravidiel ako súčasť športových pravidiel, ktoré zaväzujú ich členov, aby ich mohla sama priamo presadzovať vo vzťahu k športovcom a iným osobám v rámci svojej antidopingovej právomoci.

18.4 Prijatím týchto Antidopingových pravidiel a ich začlenením do svojich riadiacich dokumentov a športových pravidiel budú národné federácie spolupracovať a podporovať agentúru SADA v tejto funkcii. Takisto uznajú, dodržia a implementujú rozhodnutia prijaté podľa týchto Antidopingových pravidiel, vrátane rozhodnutí o uložení sankcií osobám v ich právomoci.

Medzinárodné pravidlá (ICF)
Medzinárodné súťažné pravidlá vydané Medzinárodnou kanoistickou federáciou (IFC) s platnosťou od 1. 1. 2019 (platné pre sezónu 2020) sú k dispozícii na stránke ICF https://www.canoeicf.com/rules#slalom
Slovenský preklad pravidiel na stiahnutie TU (vrátane Canoe Slalom Extreme)

Pravidlá Extreme Slalom - https://www.canoeicf.com/rules#slalom - kapitola č.16

Rozdiely medzi pravidlami ICF a ECA 2019 - slalom

Rozdiely medzi pravidlami ICF a ECA 2019 - zjazd a šprint

Na stiahnutie
Štatút ICF (ICF Statutes 2019)
Zoznam ICF schválenej výstroje (prilby, vesty) - verzia 02/2020
Zoznam ICF povolených lodí na Extreme Slalom - verzia 01/2020
ICF smernica o reklame na športovom vybavení - nálepky na lodi, reklamný priestor, št. čísla
ICF medzinárodné pravidlá zjazdu a šprintu 2019
Cvičné testy z ICF pravidiel - na medzinárodné skúšky ICF rozhdocov a činnovníkov pretekov (verzia 2020)
Cvičné testy zo štatútu ICF - na medzinárodné skúšky ICF rozhdocov a činnovníkov pretekov (verzia 2020) 


Pravidlá vodného slalomu (ICF Canoe Slalom 2017)
Pravidlá zjazdu a šprintu – návrh zmien (Wildwater Canoeing Rules 2017)
Antidopingové pravidlá (ICF Anti-Doping Rules based upon the 2015 revised WADA Code 2017)
Antidopingové pravidlá 2015 (WADA 2015)

Archív
Zmeny v pravidlách vodného slalomu ICF 2015
Pravidlá kanoistiky na divokých vodách 2013
Pravidlá kanoistiky na divokej vode 2013 – s vyznačenými úpravami
Obrázková príloha 2013

 

Preteky

1. a 2. NP na ME 2021

17.04.2021 - 18.04.2021

3. a 4. NP na ME 2021

24.04.2021 - 25.04.2021

Securiton Cup

25.06.2021 - 26.06.2021

Žilinský maratón

11.09.2021 - 11.09.2021

MS v slalome a šprinte

21.09.2021 - 26.09.2021

Rozlúčkové slalomy

09.10.2021 - 09.10.2021

MSR v slalome a šprinte

16.10.2021 - 17.10.2021

Vodácky festival

16.10.2021 - 16.10.2021

Dunajský maratón

16.10.2021 - 16.10.2021