Slovenské pravidlá (SK SDV)

 

Pravidlá kanoistiky na divokých vodách boli schválené Výkonným výborom Slovenskej Kanoistiky, Sekcia divokých vôd dňa 23. 3. 2023 s platnosťou od 31. 3. 2023.

Na stiahnutie

Pravidlá kanoistiky na divokých vodách s platnosťou od 31.03.2023

Pravidlá kanoistiky na divokých vodách 2023 (vyznačené zmeny)

Podľa §87 Zákona č. 351/2020 Z. z. - ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je Antidopingová agentúra SR (ďalej len „SADA“) povinná prijať antidopingové pravidlá v súlade so Svetovým antidopingovým programom.
Na základe ustanovení bodov 18.3. a 18.4. vyplývajú povinnosti aj pre národné športové federácie:

18.3 Každá národná federácia Slovenska začlení tieto Antidopingové pravidlá buď priamo alebo formou odkazu do svojich riadiacich dokumentov, ústavy a/alebo pravidiel ako súčasť športových pravidiel, ktoré zaväzujú ich členov, aby ich mohla sama priamo presadzovať vo vzťahu k športovcom a iným osobám v rámci svojej antidopingovej právomoci.

18.4 Prijatím týchto Antidopingových pravidiel a ich začlenením do svojich riadiacich dokumentov a športových pravidiel budú národné federácie spolupracovať a podporovať agentúru SADA v tejto funkcii. Takisto uznajú, dodržia a implementujú rozhodnutia prijaté podľa týchto Antidopingových pravidiel, vrátane rozhodnutí o uložení sankcií osobám v ich právomoci.

Medzinárodné pravidlá (ICF)
Medzinárodné súťažné pravidlá vydané Medzinárodnou kanoistickou federáciou (IFC) s platnosťou od 1. 1. 2022 sú k dispozícii na stránke ICF.

Rozdiely medzi pravidlami ICF a ECA 2021 - slalom

Rozdiely medzi pravidlami ICF a ECA 2019 - zjazd a šprint

Na stiahnutie
Štatút ICF (ICF Statutes 2021)
Zoznam ICF schválenej výstroje - vesty 2022
Zoznam ICF povolených lodí na Extreme Slalom 2022 v2
ICF smernica o reklame na športovom vybavení - nálepky na lodi, reklamný priestor, št. čísla
ICF medzinárodné pravidlá zjazdu a šprintu 2022
Cvičné testy z ICF pravidiel - na medzinárodné skúšky ICF rozhdocov a činnovníkov pretekov (verzia 2020)
Cvičné testy zo štatútu ICF - na medzinárodné skúšky ICF rozhdocov a činnovníkov pretekov (verzia 2020) 


Pravidlá vodného slalomu (ICF Canoe Slalom 2022)
Prílohy k pravidlá vodného slalomu (ICF Canoe Slalom 2022)
Antidopingové pravidlá (ICF Anti-Doping Rules 2021)
Svetový antidopingový kódex 2021 (WADA 2021)

Archív

Slovenský preklad ICF pravidiel verzia 2019 na stiahnutie TU (vrátane Canoe Slalom Extreme)
Pravidlá kanoistiky na divokých vodách 2017
Zmeny v pravidlách vodného slalomu ICF 2015
Pravidlá kanoistiky na divokých vodách 2013
Pravidlá kanoistiky na divokej vode 2013 – s vyznačenými úpravami
Obrázková príloha 2013

 

Preteky

Žilinský maratón

28.09.2024 - 28.09.2024

Zvolenský maratón

05.10.2024 - 05.10.2024

Bratislavský vodácky maratón

18.03.2023 - 18.03.2023

25. Young Danubia Cup 2023 v slalome

29.07.2023 - 30.07.2023

Žilinský maratón

30.09.2023 - 30.09.2023

Dunajský vodácky maratón

21.10.2023 - 21.10.2023

30.ročník Žilinských zjazdov

23.03.2024 - 24.03.2024