Slovenské pravidlá (SK SDV)

 

Pravidlá kanoistiky na divokých vodách rev.1 boli schválené Výkonným výborom Slovenskej Kanoistiky, Sekcia divokých vôd dňa 15. mája 2022 s platnosťou od 15. mája 2022.

Na stiahnutie

Pravidlá kanoistiky na divokých vodách rev. 1 s platnosťou od 15.05.2022

Pravidlá kanoistiky na divokých vodách rev. 1 (vyznačené zmeny)

Podľa §87 Zákona č. 351/2020 Z. z. - ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je Antidopingová agentúra SR (ďalej len „SADA“) povinná prijať antidopingové pravidlá v súlade so Svetovým antidopingovým programom.
Na základe ustanovení bodov 18.3. a 18.4. vyplývajú povinnosti aj pre národné športové federácie:

18.3 Každá národná federácia Slovenska začlení tieto Antidopingové pravidlá buď priamo alebo formou odkazu do svojich riadiacich dokumentov, ústavy a/alebo pravidiel ako súčasť športových pravidiel, ktoré zaväzujú ich členov, aby ich mohla sama priamo presadzovať vo vzťahu k športovcom a iným osobám v rámci svojej antidopingovej právomoci.

18.4 Prijatím týchto Antidopingových pravidiel a ich začlenením do svojich riadiacich dokumentov a športových pravidiel budú národné federácie spolupracovať a podporovať agentúru SADA v tejto funkcii. Takisto uznajú, dodržia a implementujú rozhodnutia prijaté podľa týchto Antidopingových pravidiel, vrátane rozhodnutí o uložení sankcií osobám v ich právomoci.

Medzinárodné pravidlá (ICF)
Medzinárodné súťažné pravidlá vydané Medzinárodnou kanoistickou federáciou (IFC) s platnosťou od 1. 1. 2022 sú k dispozícii na stránke ICF.

Rozdiely medzi pravidlami ICF a ECA 2021 - slalom

Rozdiely medzi pravidlami ICF a ECA 2019 - zjazd a šprint

Na stiahnutie
Štatút ICF (ICF Statutes 2021)
Zoznam ICF schválenej výstroje - vesty 2022
Zoznam ICF povolených lodí na Extreme Slalom 2022 v2
ICF smernica o reklame na športovom vybavení - nálepky na lodi, reklamný priestor, št. čísla
ICF medzinárodné pravidlá zjazdu a šprintu 2022
Cvičné testy z ICF pravidiel - na medzinárodné skúšky ICF rozhdocov a činnovníkov pretekov (verzia 2020)
Cvičné testy zo štatútu ICF - na medzinárodné skúšky ICF rozhdocov a činnovníkov pretekov (verzia 2020) 


Pravidlá vodného slalomu (ICF Canoe Slalom 2022)
Prílohy k pravidlá vodného slalomu (ICF Canoe Slalom 2022)
Antidopingové pravidlá (ICF Anti-Doping Rules 2021)
Svetový antidopingový kódex 2021 (WADA 2021)

Archív

Slovenský preklad ICF pravidiel verzia 2019 na stiahnutie TU (vrátane Canoe Slalom Extreme)
Pravidlá kanoistiky na divokých vodách 2017
Zmeny v pravidlách vodného slalomu ICF 2015
Pravidlá kanoistiky na divokých vodách 2013
Pravidlá kanoistiky na divokej vode 2013 – s vyznačenými úpravami
Obrázková príloha 2013

 

Preteky

1. a 2. NP na ME 2021

17.04.2021 - 18.04.2021

3. a 4. NP na ME 2021

24.04.2021 - 25.04.2021

Securiton Cup

25.06.2021 - 26.06.2021

24. ročník Young Danubia Cup 2022

02.07.2021 - 03.07.2021

Žilinský maratón

11.09.2021 - 11.09.2021

MS v slalome a šprinte

21.09.2021 - 26.09.2021

Rozlúčkové slalomy

09.10.2021 - 09.10.2021

MSR v slalome a šprinte

16.10.2021 - 17.10.2021

Vodácky festival

16.10.2021 - 16.10.2021

Dunajský maratón

16.10.2021 - 16.10.2021

Bratislavský vodácky maratón

19.03.2022 - 19.03.2022

28. ročník Žilinských zjazdov

26.03.2022 - 27.03.2022

NP extrém slalom do RD

20.05.2022 - 20.05.2022

ME slalom

26.05.2022 - 29.05.2022

Securiton cup

10.06.2022 - 11.06.2022

LIVE výsledky MS Augsburg

27.07.2022 - 31.07.2022

ECA Junior Slalom Cup Bratislava

06.08.2022 - 07.08.2022

ZRUŠENÝ - ICF Ranking slalom

09.09.2022 - 11.09.2022

MSR a MSR dorastu slalom

23.09.2022 - 25.09.2022

Majstrovstvá Bratislavy žiakov

30.09.2022 - 01.10.2022

Rozlúčkové slalomy

01.10.2022 - 01.10.2022

Preteky OH nádejí

08.10.2022 - 09.10.2022

Dunajský vodácky maratón

15.10.2022 - 15.10.2022