1. a 2. SLP slalom, 7. ročník Memoriálu M. Stanovského

Organizátor: Slovenský zväz kanoistiky - sekcia divokých vôd

 

Usporiadateľ: Športový klub polície Dolný Kubín
Termín: 15-16.4.2023
Miesto:

slalom - Dolný Kubín, Gäcel, rieka Orava WW 1-2

Riaditeľ pretekov: Stanovský Martin st.
Hlavný rozhodca:
Hodoňová Gabriela
Zástupca HR:
Porubská Lenka
Staviteľ trate: Stanovský Miroslav
Prihlášky: do 10.4.2023
Adresa: skpdk.sk@gmail.com
Rozpis:  PDF

 

Viac informácií

Preteky

Žilinský maratón

28.09.2024 - 28.09.2024

Zvolenský maratón

05.10.2024 - 05.10.2024

Bratislavský vodácky maratón

18.03.2023 - 18.03.2023

25. Young Danubia Cup 2023 v slalome

29.07.2023 - 30.07.2023

Žilinský maratón

30.09.2023 - 30.09.2023

Dunajský vodácky maratón

21.10.2023 - 21.10.2023

30.ročník Žilinských zjazdov

23.03.2024 - 24.03.2024