Odporúčame vám vypĺňať elektronické tlačivá v počítači, ktoré zefektívnia vašu prácu. S nimi už nebudete počítať, pretože výpočtové bunky sa vyplnia samy a pri opakovanom použití ich budete mať správne predvyplnené a bude stačiť upraviť, resp. doplniť len zmenené údaje. V prípade potreby už vyplnené tlačivá môžete vytlačiť a podpísať.

Tlačivá Slovenská kanoistika

Vyúčtovanie cestovných nákladov – hromadné (xls)
Vyúčtovanie cestovných nákladov – hromadné (pdf)
Podávanie podnetov

Na stiahnutie – elektronické tlačivá s rozšírenou funkcionalitou

Rozpočet akcie
Žiadanka na zálohu
Vyúčtovanie zahraničnej cesty
Diéty – Výkaz vyplateného stravného
Povolenie a vyúčtovanie súkromného vozidla pri pracovnej ceste
Vyúčtovanie preddavku na akciu
Vyúčtovanie cestovného

aktualizované 27. 2. 2017

Na stiahnutie – štandardné tlačivá

Žiadanka na zálohu
Vyúčtovanie zahraničnej cesty
Diéty – Výkaz vyplateného stravného
Povolenie a vyúčtovanie súkromného vozidla pri pracovnej ceste
Prezenčná listina
Vyúčtovanie preddavku na akciu
Vyúčtovanie cestovného
Prihláška na preteky
Cieľový a štartovací protokol
T1 – Hromadná prihláška členov do Slovenskej kanoistiky
T2 – Prihláška člena do Slovenskej kanoistiky
Prestupový lístok SZKDV

aktualizované 27. 2. 2017

Preteky

MSR v slalome a šprinte

16.10.2021 - 17.10.2021

Vodácky festival

16.10.2021 - 16.10.2021

Dunajský maratón

16.10.2021 - 16.10.2021

1. a 2. NP na ME 2021

17.04.2021 - 18.04.2021

3. a 4. NP na ME 2021

24.04.2021 - 25.04.2021

Securiton Cup

25.06.2021 - 26.06.2021

Žilinský maratón

11.09.2021 - 11.09.2021

MS v slalome a šprinte

21.09.2021 - 26.09.2021

Rozlúčkové slalomy

09.10.2021 - 09.10.2021

MSR v slalome a šprinte

16.10.2021 - 17.10.2021

Vodácky festival

16.10.2021 - 16.10.2021

Dunajský maratón

16.10.2021 - 16.10.2021