Aktuality

 


15.5.2024

Zmena termínu záverečnej skúšky trénerského kurzu II. kvalifikačného stupňa 

Nový termín záverečnej skúšky trénerského kurzu II. kvalifikačného stupňa je stanovený na 21.6.2024 o 16:00 na FTVŠ.

 


22.3.2024

Informácie a časový harmonogram pre Špeciálnu časť trénerského kurzu II. kvalifikačného stupňa 

 

 


30.1.2024

Trénerský kurz I. kvalifikačného stupňa v roku 2022-2023
Trénerský kurz I. kvalifikačného stupňa úspešne ukončil Michal Martikán.
 
 

09.10.2023

Trénerský kurz II. kvalifikačného stupňa 2023-2024

V spolupráci s PaedDr. Milanom Kubáňom, PhD. a Trénerskou akadémiou FTVŠ UK
v Bratislave sa v Novembri 2023 začína  školenie špecializovaných odborníkov pre splnenie
požiadaviek profilu trénera 2. kvalifikačného stupňa v špecializácii kanoistika-vodný slalom.
 
PRIHLÁSENÍ KANDIDÁTI:
Damborský Miroslav,Gajarský Patrik,Hebort Samuel,Hurbanová Gabriela,Stanovský Jakub, Stanovský Martin, Vesel Martin
 
 
VŠEOBECNÁ ČASŤ:

Prvá časť sa uskutoční v dňoch 11. -12. November 2023. Vyučovanie bude prezenčnou formou na FTVŠ UK.
Druhá časť sa uskutoční vo Februári 2024 prezenčnou formou na FTVŠ UK a online.
 
ŠPECIÁLNA ČASŤ:
 
Špeciálna časť sa uskutoční v mesiacoch Marec , Apríl 2024. Záverečná skúška a obhajoba prác prebehne v Máji 2024.

 

Harmonogram všeobecnej časti 11.-12.11.2023 (PDF)


Slovenská kanoistika v spolupráci s FTVŠ UK zabezpečuje vzdelávanie odborníkov v športe v nasledovných odborných spôsobilostiach:

Tréner kanoistiky
– vodný slalom a zjazd I., II., III. stupňa*
*vzdelávanie IV. a V. stupňa zabezpečujú vysoké školy s príslušnou akreditáciou
Pokračujte do sekcie >> tréneri

Rozhodca kanoistiky
– vodný slalom a zjazd I., II., III. stupňa
Pokračujte do sekcie >> rozhodcovia

Kontakt
Pre získanie ďalších informácii prosím kontaktuje poverenú osobu

• Tréneri a všeobecné informácie

• Rozhodcovia: Ján Piaček

Na stiahnutie
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky 444/2008 Z.z.

Prevod starých tried na nové kvalifikačné stupne
Prevod starých tried na nové kvalifikačné stupne nerieši žiadna vyhláška ani iný právny predpis, t.j. zväz a ani iná inštitúcia nemá právomoc „preklápať“ staré triedy na nové stupne, To znamená, že v praxi zatiaľ budú vedľa seba existovať dva uznávané systémy kvalifikácií, starý – triedy a nový – kvalifikačné stupne. Starý systém nie je možné úplne preklopiť na nový systém, líšia sa profilom absolventov a aj obsahom vzdelávania, jediné, čo možno porovnať je rozsah. Tí, čo už majú vzdelanie podľa starého systému tried, nemusia školenia absolvovať odznovu, dosiahnuté vzdelanie im naďalej platí. Ak chcú pokračovať v štúdiu napr. tréneri, ktorí majú bývalú III. triedu na vyššom stupni, tak pokračujú napr. na II. kvalifikačnom stupni, nezačínajú odznovu na I. kvalifikačnom stupni.

Preteky

Žilinský maratón

28.09.2024 - 28.09.2024

Zvolenský maratón

05.10.2024 - 05.10.2024

Bratislavský vodácky maratón

18.03.2023 - 18.03.2023

25. Young Danubia Cup 2023 v slalome

29.07.2023 - 30.07.2023

Žilinský maratón

30.09.2023 - 30.09.2023

Dunajský vodácky maratón

21.10.2023 - 21.10.2023

30.ročník Žilinských zjazdov

23.03.2024 - 24.03.2024