Aktuality


05.03.2023
Skúška zo všeobecnej časti a obhajoba záverečných prác kurzu trénerov 1. stupňa 

 

 

Skúškou zo všeobecnej časti a obhajobou záverečných prác sa 3. marca 2023 úspešne ukončil kurz trénerov 1.stupňa. Podmienky splnili na základe požiadaviek pre kvalifikáciu trénerov 1.stupňa na divokej vode uchádzači:

Havetta Milan, Hebort Samuel,  Kalivoda Marek, Kubinec Filip, Kurjak Peter, Porubský Allan, Maro Andrej, Slúčiková Lucia, Škopek Vladimír, Štaffen Radoslav, Štaffen Matúš, Vaňo Martin, Vajda Tibor

Hurbanová Gabriela - opravný termín skúšky zo všeobecnej časti 

Stanovská Soňa - ospravedlnila sa pre neúčasť, bude pridelený náhradný termín obhajoby práce aj skúšky zo všeobecnej časti

Náhradné termíny pre ukončenie predošlých kurzov budú pridelené individuálne:

Michal Martikán - kurz 1.stupňa, skúška zo všeobecnej časti a obhajoba záverečnej práce

Lukáš Giertl - kurz 3.stupňa, skúška zo všeobecnej časti

V priebehu roka 2023 bude prebiehať prihlasovanie záujemcov o plánovaný kurz 2.stupňa, podľa počtu záujemcov sa určí termín začatia kurzu.

 


Dovoľujeme si vám oznámiť, že budeme v roku 2022 v spolupráci s p. M.Kubáňom a FTVŠ organizovať trénerský kurz 1.stupňa.

Predpokladaný termín kurzu je 22.októbra 2022.

Bližšie informácie budú zverejnené na webovej stránke FTVŠ: https://fsport.uniba.sk/studium/dalsie-formy-vzdelavania-ftvs-uk/trenerska-akademia/  

Záujemcovia tú nájdu aj formulár na registráciu. Záväzné prihlášky na kurz im potom budú zaslané priamo zo sekretariátu FTVŠ.


Slovenská kanoistika v spolupráci s FTVŠ UK zabezpečuje vzdelávanie odborníkov v športe v nasledovných odborných spôsobilostiach:

Tréner kanoistiky
– vodný slalom a zjazd I., II., III. stupňa*
*vzdelávanie IV. a V. stupňa zabezpečujú vysoké školy s príslušnou akreditáciou
Pokračujte do sekcie >> tréneri

Rozhodca kanoistiky
– vodný slalom a zjazd I., II., III. stupňa
Pokračujte do sekcie >> rozhodcovia

Kontakt
Pre získanie ďalších informácii prosím kontaktuje poverenú osobu

• Tréneri a všeobecné informácie

• Rozhodcovia: Ján Piaček

Na stiahnutie
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky 444/2008 Z.z.

Prevod starých tried na nové kvalifikačné stupne
Prevod starých tried na nové kvalifikačné stupne nerieši žiadna vyhláška ani iný právny predpis, t.j. zväz a ani iná inštitúcia nemá právomoc „preklápať“ staré triedy na nové stupne, To znamená, že v praxi zatiaľ budú vedľa seba existovať dva uznávané systémy kvalifikácií, starý – triedy a nový – kvalifikačné stupne. Starý systém nie je možné úplne preklopiť na nový systém, líšia sa profilom absolventov a aj obsahom vzdelávania, jediné, čo možno porovnať je rozsah. Tí, čo už majú vzdelanie podľa starého systému tried, nemusia školenia absolvovať odznovu, dosiahnuté vzdelanie im naďalej platí. Ak chcú pokračovať v štúdiu napr. tréneri, ktorí majú bývalú III. triedu na vyššom stupni, tak pokračujú napr. na II. kvalifikačnom stupni, nezačínajú odznovu na I. kvalifikačnom stupni.

Preteky

25. Young Danubia Cup 2023 v slalome

29.07.2023 - 30.07.2023

Žilinský maratón

30.09.2023 - 30.09.2023

Dunajský vodácky maratón

14.10.2023 - 14.10.2023

Bratislavský vodácky maratón

18.03.2023 - 18.03.2023