Vzdelávanie trénerov prebieha prostredníctvom trénerskej akadémie FTVŠ UK.

Finančná podpora Slovenskej kanoistiky - sekcie divokých vôd:

Sekcie hradí účastníkom 50% zo študijného poplatku.

Podmienky prijatia na štúdium

• overená kópia maturitného vysvedčenia
• fotokópia najvyššieho ukončeného vzdelania
• fotokópia rodného listu
• doklad o zaplatení účastníckeho poplatku za vzdelávanie (doručiť najneskôr 3 dni pred začiatkom vzdelávacieho programu)
• kópiu osvedčenia o trénerskej kvalifikácii alebo kópiu trénerského preukazu. (Neplatí pre I. stupeň)

NOVINKA (update 21. 11. 2019)

Vážení tréneri,
dovoľujeme si Vás informovať o úspešnom ukončení kurzu trénerov I. kvalifikačného stupňa - v utorok 19. novembra absolventi obhájili svoje záverečné práce. 

Trénerský kurz II. a III. stupňa sa NEOTVORÍ v tomto školskom roku pre nedostatočný počet uchádzačov
 

Kurz I. stupňa – absolventi

1. Grigar Richard, Ing            3511/2010   2.6.2010
2. Krivošík Ivan, Mgr.            3512/2010   2.6.2010
3. Damborský Miroslav         3513/2010   2.6.2010
4. Giertl Lukáš                       3509/2010   18.6.2010
5. Škantár Stanislav              3510/2010   18.6.2010
6. Bilka Peter, Ing.                 592/2012      4.10.2011
7. Glejtek Peter                      3032/2011   11.6.2011
8. Luley Jakub, Ing.                593/2012      4.10.2011
9. Rajniak Boris, Mgr.            594/2012      4.10.2011
10. Uram Jozef                       3033/2011   11.6.2011
11. Vajda Matej                     3034/2011   11.6.2011
12. Bros Richard                    5384/2012   9.11.2012
13. Cibák Michal                    5385/2012   9.11.2012
14. Cibák Peter, Mgr.art.       5386/2012   9.11.2012
15. Martančík Luboš             5387/2012   9.11.2012
16. Šajbidor Ján, Bc.              5388/2012   9.11.2012
17. Toncár Miroslav, Ing.      5389/2012   9.11.2012

Kurz II. stupňa – absolventi 2013/2014

1. Ing. Peter Bilka
2. Richard Bros
3. Michal Cibák
4. Mgr.art. Peter Cibák
5. Peter Glejtek
6. Luboš Martančík
7. Bc. Ján Šajbidor
8. Stanislav Škantár
9. Ing.  Miroslav Toncár
10. Jozef Uram

Náhradný termín záverečných skúšok pre II. stupeň, sa uskutočnil 8. 12. 2014.

Informácie k všeobecnej časti
Program všeobecnej časti

V prípade záujmu o konkrétne informácie ohľadom kurzu prosím kontaktuje priamo fakultu:
Kontakt: viktoria.mrzenova@uniba.sk
Telefón na pracovisko: +421 2 9017 9933

 

Preteky

25. Young Danubia Cup 2023 v slalome

29.07.2023 - 30.07.2023

Žilinský maratón

30.09.2023 - 30.09.2023

Dunajský vodácky maratón

14.10.2023 - 14.10.2023

Bratislavský vodácky maratón

18.03.2023 - 18.03.2023