Vzdelávanie trénerov prebieha prostredníctvom trénerskej akadémie FTVŠ UK.

Finančná podpora Slovenskej kanoistiky - sekcie divokých vôd:

Sekcie hradí účastníkom 50% zo študijného poplatku.

Podmienky prijatia na štúdium

• overená kópia maturitného vysvedčenia
• fotokópia najvyššieho ukončeného vzdelania
• fotokópia rodného listu
• doklad o zaplatení účastníckeho poplatku za vzdelávanie (doručiť najneskôr 3 dni pred začiatkom vzdelávacieho programu)
• kópiu osvedčenia o trénerskej kvalifikácii alebo kópiu trénerského preukazu. (Neplatí pre I. stupeň)

NOVINKA (update 21. 11. 2019)

Vážení tréneri,
dovoľujeme si Vás informovať o úspešnom ukončení kurzu trénerov I. kvalifikačného stupňa - v utorok 19. novembra absolventi obhájili svoje záverečné práce. 

Trénerský kurz II. a III. stupňa sa NEOTVORÍ v tomto školskom roku pre nedostatočný počet uchádzačov
 

Kurz I. stupňa – absolventi

1. Grigar Richard, Ing            3511/2010   2.6.2010
2. Krivošík Ivan, Mgr.            3512/2010   2.6.2010
3. Damborský Miroslav         3513/2010   2.6.2010
4. Giertl Lukáš                       3509/2010   18.6.2010
5. Škantár Stanislav              3510/2010   18.6.2010
6. Bilka Peter, Ing.                 592/2012      4.10.2011
7. Glejtek Peter                      3032/2011   11.6.2011
8. Luley Jakub, Ing.                593/2012      4.10.2011
9. Rajniak Boris, Mgr.            594/2012      4.10.2011
10. Uram Jozef                       3033/2011   11.6.2011
11. Vajda Matej                     3034/2011   11.6.2011
12. Bros Richard                    5384/2012   9.11.2012
13. Cibák Michal                    5385/2012   9.11.2012
14. Cibák Peter, Mgr.art.       5386/2012   9.11.2012
15. Martančík Luboš             5387/2012   9.11.2012
16. Šajbidor Ján, Bc.              5388/2012   9.11.2012
17. Toncár Miroslav, Ing.      5389/2012   9.11.2012

Kurz II. stupňa – absolventi 2013/2014

1. Ing. Peter Bilka
2. Richard Bros
3. Michal Cibák
4. Mgr.art. Peter Cibák
5. Peter Glejtek
6. Luboš Martančík
7. Bc. Ján Šajbidor
8. Stanislav Škantár
9. Ing.  Miroslav Toncár
10. Jozef Uram

Náhradný termín záverečných skúšok pre II. stupeň, sa uskutočnil 8. 12. 2014.

Informácie k všeobecnej časti
Program všeobecnej časti

V prípade záujmu o konkrétne informácie ohľadom kurzu prosím kontaktuje priamo fakultu:
Kontakt: viktoria.mrzenova@uniba.sk
Telefón na pracovisko: +421 2 9017 9933

 


 

Archív aktualít

 

Aktuality

 


09.10.2023

Trénerský kurz II. kvalifikačného stupňa

V spolupráci s PaedDr. Milanom Kubáňom, PhD. a Trénerskou akadémiou FTVŠ UK
v Bratislave sa v Novembri 2023 začína  školenie špecializovaných odborníkov pre splnenie
požiadaviek profilu trénera 2. kvalifikačného stupňa v špecializácii kanoistika-vodný slalom.
 
PRIHLÁSENÍ KANDIDÁTI:
Damborský Miroslav,Gajarský Patrik,Hebort Samuel,Hurbanová Gabriela,Stanovský Jakub, Stanovský Martin, Vesel Martin
 
 
VŠEOBECNÁ ČASŤ:

Prvá časť sa uskutoční v dňoch 11. -12. November 2023. Vyučovanie bude prezenčnou formou na FTVŠ UK.
Druhá časť sa uskutoční vo Februári 2024 prezenčnou formou na FTVŠ UK a online.
 
ŠPECIÁLNA ČASŤ:
 
Špeciálna časť sa uskutoční v mesiacoch Marec , Apríl 2024. Záverečná skúška a obhajoba prác prebehne v Máji 2024.

 

Harmonogram všeobecnej časti 11.-12.11.2023 (PDF)

 15.10.2023

Trénerská akadémia 2023

1.časť 

10.-12.November 2023 (prezenčne)

2.časť

Február 2024 (prezenčne/online) 

Špeciálna časť a záverečná skúška Apríl-Máj 2024.

 

Prihlásiť sa je potrebné vyplnením formulára na tomto linku, a to čo najskôr :

https://fsport.uniba.sk/studium/dalsie-formy-vzdelavania-ftvs-uk/trenerska-akademia/

Po vyplnení formulára budú následne odoslané záujemcom pokyny na záväznú prihlášku na kurz II.stupňa .

Zároveň Vás prosím o zaslanie informácie o prihlásení aj na môj mail renata.danikova@gmail.com pre lepšiu prehľadnosť.

Na kurz sa môžu prihlásiť aj absolventi kurzu I.stupńa, ktorí sa uskutočnil v roku 2022/23.

Cena kurzu je 300€. Úspešným absolventom preplatí SK SDV 50%.05.03.2023
Skúška zo všeobecnej časti a obhajoba záverečných prác kurzu trénerov 1. stupňa 

 

 

Skúškou zo všeobecnej časti a obhajobou záverečných prác sa 3. marca 2023 úspešne ukončil kurz trénerov 1.stupňa. Podmienky splnili na základe požiadaviek pre kvalifikáciu trénerov 1.stupňa na divokej vode uchádzači:

Havetta Milan, Hebort Samuel,  Kalivoda Marek, Kubinec Filip, Kurjak Peter, Porubský Allan, Maro Andrej, Slúčiková Lucia, Škopek Vladimír, Štaffen Radoslav, Štaffen Matúš, Vaňo Martin, Vajda Tibor

Hurbanová Gabriela - opravný termín skúšky zo všeobecnej časti 

Stanovská Soňa - ospravedlnila sa pre neúčasť, bude pridelený náhradný termín obhajoby práce aj skúšky zo všeobecnej časti

Náhradné termíny pre ukončenie predošlých kurzov budú pridelené individuálne:

Michal Martikán - kurz 1.stupňa, skúška zo všeobecnej časti a obhajoba záverečnej práce

Lukáš Giertl - kurz 3.stupňa, skúška zo všeobecnej časti

V priebehu roka 2023 bude prebiehať prihlasovanie záujemcov o plánovaný kurz 2.stupňa, podľa počtu záujemcov sa určí termín začatia kurzu.

 


Dovoľujeme si vám oznámiť, že budeme v roku 2022 v spolupráci s p. M.Kubáňom a FTVŠ organizovať trénerský kurz 1.stupňa.

Predpokladaný termín kurzu je 22.októbra 2022.

Bližšie informácie budú zverejnené na webovej stránke FTVŠ: https://fsport.uniba.sk/studium/dalsie-formy-vzdelavania-ftvs-uk/trenerska-akademia/  

Záujemcovia tú nájdu aj formulár na registráciu. Záväzné prihlášky na kurz im potom budú zaslané priamo zo sekretariátu FTVŠ.


Slovenská kanoistika v spolupráci s FTVŠ UK zabezpečuje vzdelávanie odborníkov v športe v nasledovných odborných spôsobilostiach:

Tréner kanoistiky
– vodný slalom a zjazd I., II., III. stupňa*
*vzdelávanie IV. a V. stupňa zabezpečujú vysoké školy s príslušnou akreditáciou
Pokračujte do sekcie >> tréneri

Rozhodca kanoistiky
– vodný slalom a zjazd I., II., III. stupňa
Pokračujte do sekcie >> rozhodcovia

Kontakt
Pre získanie ďalších informácii prosím kontaktuje poverenú osobu

• Tréneri a všeobecné informácie

• Rozhodcovia: Ján Piaček

Na stiahnutie
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky 444/2008 Z.z.

Prevod starých tried na nové kvalifikačné stupne
Prevod starých tried na nové kvalifikačné stupne nerieši žiadna vyhláška ani iný právny predpis, t.j. zväz a ani iná inštitúcia nemá právomoc „preklápať“ staré triedy na nové stupne, To znamená, že v praxi zatiaľ budú vedľa seba existovať dva uznávané systémy kvalifikácií, starý – triedy a nový – kvalifikačné stupne. Starý systém nie je možné úplne preklopiť na nový systém, líšia sa profilom absolventov a aj obsahom vzdelávania, jediné, čo možno porovnať je rozsah. Tí, čo už majú vzdelanie podľa starého systému tried, nemusia školenia absolvovať odznovu, dosiahnuté vzdelanie im naďalej platí. Ak chcú pokračovať v štúdiu napr. tréneri, ktorí majú bývalú III. triedu na vyššom stupni, tak pokračujú napr. na II. kvalifikačnom stupni, nezačínajú odznovu na I. kvalifikačnom stupni.

 

Preteky

Žilinský maratón

28.09.2024 - 28.09.2024

Zvolenský maratón

05.10.2024 - 05.10.2024

Bratislavský vodácky maratón

18.03.2023 - 18.03.2023

25. Young Danubia Cup 2023 v slalome

29.07.2023 - 30.07.2023

Žilinský maratón

30.09.2023 - 30.09.2023

Dunajský vodácky maratón

21.10.2023 - 21.10.2023

30.ročník Žilinských zjazdov

23.03.2024 - 24.03.2024