ROK 2021

Zaradení športovci do SVŠ na rok 2021

ROK 2020

Čerpanie TOP TEAM (k 31. 12. 2020)

Zaradení športovci do SVŠ na rok 2020

DOBROVOĽNÍCI 2020
Dobro-dohody-50. ŽO 
Dobro-dohody-72. MTS
Dobro-dohody-MSR a Canoe Slalom Cup
Dobro-dohody- 1a2 SLP
Dobro-dohody-_ŽM
Dobro-dohody-ŠKP BA
Dobro-dohody-ŽIlina 3.-4.SLPž, 1.SLPž zjazd, 3.SLP zjazd, 4.SLP šprint
Dobro-dohody-3.a 4.SLP v slalome, MSR dosp.a dorast v zjazde

ROK 2019

Vyúčtovanie PUŠ FINAL

Športovci SVŠ 2019
Správa z kontrolnej činnosti č. 1
Zmluva o sponzorstve v športe - POMAS 2019

DOBROVOĽNÍCI 2019

Dobrovolnici-dohody 1. a 2. kolo SLP
Dobro-dohody-71. MTS
Dobro-dohody-35. MLS
Dobro-dohody- M-SR
Dobro-dohody-49. ŽO
Dobro-dohody- MEJ U23

ROK 2018

Smernica o činnosti TSM na rok 2018
Športovci TSM 2018
Nominačné kritéria pre zaradenie do SVŠ BA a SVŠ LM pre rok 2019
Športovci SVŠ 2018

Vyúčtovanie PUŠ 2018 FINAL

CANOE Slalom s.r.o.
Účtovná závierka CANOE Slalom s.r.o.
Daňové priznanie CANOE Slalom s.r.o.
Poznámky

DOBROVOĽNÍCI 2018

Dobro-dohody- M-SR
Dobro-dohody-34. MLS
Dobro-dohody-70. MTSr
Dobro-dohody-nominačné preteky Čunovo
Dobro-dohody-ŠKPDK
Dobro-dohody-YOG 2018
Dobro-dohody- preteky č. 11
Dobro-dohody-48. Žiacka olympiáda
Dobro-dohody- SP 2018
Dobro-dohody-MSRž
Dobro-dohody-MSR Čunovo
Dobrovoľníci ŽKV ŽA

ROK 2017

Transparetné účty Slovenskej kanoistiky
Vyúčtovanie dotácie 2017 FINAL

Daňové priznanie a Účtovná závierka CANOE Slalom s.r.o.

ROK 2016

Vyúčtovanie dotácie 2016 FINAL (aktualizované 15. 2. 2017)
Výsledovka CANOE Slalom s.r.o. 2016

ROK 2012

Správa o činnosti prijímateľa za rok 2012 – SZKDV
Zoznam dokladov – vyúčtovanie dotácie za rok 2012 – SZKDV