Transparetné účty Slovenskej kanoistiky

ROK 2020

Zaradení športovci do SVŠ na rok 2020

ROK 2019

Vyúčtovanie príspevku uznanému športu 2019 FINAL

Športovci SVŠ 2019
Správa z kontrolnej činnosti č. 1
Zmluva o sponzorstve v športe - POMAS 2019

DOBROVOĽNÍCI 2019

Dobrovolnici-dohody 1. a 2. kolo SLP
Dobro-dohody-71. MTS
Dobro-dohody-35. MLS
Dobro-dohody- M-SR
Dobro-dohody-49. ŽO
Dobro-dohody- MEJ U23

ROK 2018

Smernica o činnosti TSM na rok 2018
Športovci TSM 2018
Nominačné kritéria pre zaradenie do SVŠ BA a SVŠ LM pre rok 2019
Športovci SVŠ 2018

Vyúčtovanie PUŠ 2018 FINAL

CANOE Slalom s.r.o.
Účtovná závierka CANOE Slalom s.r.o.
Daňové priznanie CANOE Slalom s.r.o.
Poznámky

DOBROVOĽNÍCI 2018

Dobro-dohody- M-SR
Dobro-dohody-34. MLS
Dobro-dohody-70. MTSr
Dobro-dohody-nominačné preteky Čunovo
Dobro-dohody-ŠKPDK
Dobro-dohody-YOG 2018
Dobro-dohody- preteky č. 11
Dobro-dohody-48. Žiacka olympiáda
Dobro-dohody- SP 2018
Dobro-dohody-MSRž
Dobro-dohody-MSR Čunovo
Dobrovoľníci ŽKV ŽA

ROK 2017

Transparetné účty Slovenskej kanoistiky
Informačný systém športu sekcia divokých vôd
ISŠ – sekcia divokých vôd Slovenskej kanoistiky (komplet)
Vyúčtovanie dotácie 2017 FINAL

Daňové priznanie a Účtovná závierka CANOE Slalom s.r.o.

ROK 2016

Vyúčtovanie dotácie 2016 FINAL (aktualizované 15. 2. 2017)
Výsledovka CANOE Slalom s.r.o. 2016

ROK 2012

Správa o činnosti prijímateľa za rok 2012 – SZKDV
Zoznam dokladov – vyúčtovanie dotácie za rok 2012 – SZKDV

VŠEOBECNÉ

Registrácie
Dobrovoľníci 

Preteky

Slovak Open, M-SR dospelých

12.09.2020 - 13.09.2020

National Cup

26.09.2020 - 27.09.2020

National Cup

10.10.2020 - 11.10.2020

Žilinské slalomy, 7.-8.SLP v slalome

18.05.2019 - 19.05.2019

Securiton cup žiakov, 1. kolo

24.05.2019 - 25.05.2019

2. SP slalom

21.06.2019 - 23.06.2019

23. Young Danubia Cup

29.06.2019 - 30.06.2019

ME U23 a MEJ v slalome

04.07.2019 - 07.07.2019

Securiton Cup žiakov, 2. kolo

12.07.2019 - 13.07.2019

Slovak Open 2019

09.08.2019 - 11.08.2019

M BA žiakov

13.09.2019 - 14.09.2019

Dunajský zjazd a maratón

27.09.2019 - 29.09.2019

Žilinské zjazdy

21.03.2020 - 21.03.2020