Slovenská kanoistika je občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, združujúce fyzické osoby a právnické osoby zastúpené športovými klubmi a oddielmi, ktorých hlavnou činnosťou je vykonávanie a podpora kanoistiky, vodnej turistiky a ďalších kanoistických aktivít (ďalej len kanoistiky) a sú zriadené ako samostatné právnické osoby so sídlom v Slovenskej republike.

Sekcie sú základnými zložkami Slovenskej kanoistiky bez právnej subjektivity. Sekcie Slovenskej kanoistiky združujú všetky oddiely a kluby a zastupujú ich v riadiacich orgánoch Slovenskej kanoistiky. Slovenská kanoistika sa skladá z dvoch sekcií, a to Sekcie divokých vôd – slalom, zjazd, freestyle, morské kajaky a Sekcie hladkých vôd – rýchlosť, maratón, parakanoe, dračie lode, kanoe pólo.

Názov Slovenskej kanoistiky v anglickom jazyku je „Slovak Canoeing”.

Sídlom Slovenskej kanoistiky je Bratislava, Junácka 6, 831 04 Bratislava, Slovenská republika.

Slovenská kanoistika vzniká ako priamy a bezvýhradný nástupca Slovenskej kanoistickej asociácie, Slovenského zväzu kanoistiky na divokej vode a Slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky.

V mene Slovenskej kanoistiky vykonávajú právne úkony Prezident Slovenskej kanoistiky a dvaja štatutárni zástupcovia Slovenskej kanoistiky. Rozsah právomocí Prezidenta Slovenskej kanoistiky a štatutárnych zástupcov Slovenskej kanoistiky je stanovený kompetenčnou smernicou Slovenskej kanoistiky. Prezident Slovenskej kanoistiky môže na vykonanie konkrétneho právneho úkonu v mene Slovenskej kanoistiky písomne splnomocniť inú osobu.

Symbolmi Slovenskej kanoistiky sú vlajka, logo s úplným názvom “Slovenská kanoistika”.

Preteky

M BA žiakov

13.09.2019 - 14.09.2019

Dunajský zjazd a maratón

27.09.2019 - 29.09.2019

Rozlúčkové slalomy

12.10.2019 - 12.10.2019

Žilinské zjazdy

30.03.2019 - 31.03.2019

35. MLS, 3. a 4. SLP slalom

19.04.2019 - 20.04.2019

Prvomájový zjazd a šprint

01.05.2019 - 01.05.2019

71. MTS, NP v slalome do RD, RDU23, RDJ

11.05.2019 - 12.05.2019

Žilinské slalomy, 7.-8.SLP v slalome

18.05.2019 - 19.05.2019

Securiton cup žiakov, 1. kolo

24.05.2019 - 25.05.2019

2. SP slalom

21.06.2019 - 23.06.2019

23. Young Danubia Cup

29.06.2019 - 30.06.2019

ME U23 a MEJ v slalome

04.07.2019 - 07.07.2019

Securiton Cup žiakov, 2. kolo

12.07.2019 - 13.07.2019

Slovak Open 2019

09.08.2019 - 11.08.2019