Slovenská kanoistika je občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, združujúce fyzické osoby a právnické osoby zastúpené športovými klubmi a oddielmi, ktorých hlavnou činnosťou je vykonávanie a podpora kanoistiky, vodnej turistiky a ďalších kanoistických aktivít (ďalej len kanoistiky) a sú zriadené ako samostatné právnické osoby so sídlom v Slovenskej republike.

Sekcie sú základnými zložkami Slovenskej kanoistiky bez právnej subjektivity. Sekcie Slovenskej kanoistiky združujú všetky oddiely a kluby a zastupujú ich v riadiacich orgánoch Slovenskej kanoistiky. Slovenská kanoistika sa skladá z dvoch sekcií, a to Sekcie divokých vôd – slalom, zjazd, freestyle, morské kajaky a Sekcie hladkých vôd – rýchlosť, maratón, parakanoe, dračie lode, kanoe pólo.

Názov Slovenskej kanoistiky v anglickom jazyku je „Slovak Canoeing”.

Sídlom Slovenskej kanoistiky je Bratislava, Junácka 6, 831 04 Bratislava, Slovenská republika.

Slovenská kanoistika vzniká ako priamy a bezvýhradný nástupca Slovenskej kanoistickej asociácie, Slovenského zväzu kanoistiky na divokej vode a Slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky.

V mene Slovenskej kanoistiky vykonávajú právne úkony Prezident Slovenskej kanoistiky a dvaja štatutárni zástupcovia Slovenskej kanoistiky. Rozsah právomocí Prezidenta Slovenskej kanoistiky a štatutárnych zástupcov Slovenskej kanoistiky je stanovený kompetenčnou smernicou Slovenskej kanoistiky. Prezident Slovenskej kanoistiky môže na vykonanie konkrétneho právneho úkonu v mene Slovenskej kanoistiky písomne splnomocniť inú osobu.

Symbolmi Slovenskej kanoistiky sú vlajka, logo s úplným názvom “Slovenská kanoistika”.

Preteky

1. a 2. NP na ME 2021

17.04.2021 - 18.04.2021

3. a 4. NP na ME 2021

24.04.2021 - 25.04.2021

Securiton Cup

25.06.2021 - 26.06.2021

24. ročník Young Danubia Cup 2022

02.07.2021 - 03.07.2021

Žilinský maratón

11.09.2021 - 11.09.2021

MS v slalome a šprinte

21.09.2021 - 26.09.2021

Rozlúčkové slalomy

09.10.2021 - 09.10.2021

MSR v slalome a šprinte

16.10.2021 - 17.10.2021

Vodácky festival

16.10.2021 - 16.10.2021

Dunajský maratón

16.10.2021 - 16.10.2021

Bratislavský vodácky maratón

19.03.2022 - 19.03.2022

28. ročník Žilinských zjazdov

26.03.2022 - 27.03.2022

NP extrém slalom do RD

20.05.2022 - 20.05.2022

ME slalom

26.05.2022 - 29.05.2022

Securiton cup

10.06.2022 - 11.06.2022

LIVE výsledky MS Augsburg

27.07.2022 - 31.07.2022

ECA Junior Slalom Cup Bratislava

06.08.2022 - 07.08.2022

ZRUŠENÝ - ICF Ranking slalom

09.09.2022 - 11.09.2022

MSR a MSR dorastu slalom

23.09.2022 - 25.09.2022

Majstrovstvá Bratislavy žiakov

30.09.2022 - 01.10.2022

Rozlúčkové slalomy

01.10.2022 - 01.10.2022

Preteky OH nádejí

08.10.2022 - 09.10.2022

Dunajský vodácky maratón

15.10.2022 - 15.10.2022