MSR žiakov v slalome zjazde a šprinte, 9. a 10. SLP žiakov slalom, 3. SLP žiakov zjazd, 3. SLP žiakov šprint a verejné preteky v slalome, zjazde a šprinte

Organizátor: Slovenský zväz kanoistiky - sekcia divokých vôd

 

Usporiadateľ: Športový klub polície Dolný Kubín
Termín: 23.-25.8.2024
Miesto:

Dolný Kubín, Gäcel, rieka Orava WW 1-2

Riaditeľ pretekov: Stanovský Martin
Hlavný rozhodca:  Piačková Kata
Zástupca HR: Hužička Vladimír
Staviteľ trate:  
Prihlášky: do 19.8.2024
Adresa: skpdk.sk@gmail.com
Rozpis: PDF

 

Viac informácií

Preteky

Žilinský maratón

28.09.2024 - 28.09.2024

Zvolenský maratón

05.10.2024 - 05.10.2024

Bratislavský vodácky maratón

18.03.2023 - 18.03.2023

25. Young Danubia Cup 2023 v slalome

29.07.2023 - 30.07.2023

Žilinský maratón

30.09.2023 - 30.09.2023

Dunajský vodácky maratón

21.10.2023 - 21.10.2023

30.ročník Žilinských zjazdov

23.03.2024 - 24.03.2024