ROK 2019

Zasadnutia výkonných výborov sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky

Zápisnica VV január 2019
Zápisnica VV marec 2019
Zápisnica VV apríl 2019
Zápisnica VV júl 2019

Valné zhromaždenie sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky (máj 2019)
!!!POZOR ZMENA ZAČIATKU NA 15.00!!!

Zápisnica a uznesenie

Pozvánka
Program
Výpočet delegátov
Rokovaci poriadok
Volebný poriadok

Podklady na sezónu 2019
Správa hlavného kontrolóra Slovenskej kanoistiky za rok 2018
Návrh rozpočtu sekcie
Správa ekonomickej komisie za rok 2018
Vyúčtovanie PUŠ 2018
Správa o činnosti komisie klubov a vzdelávanie za rok 2018
Správa zástupcu športovcov za rok 2018
Správa komisie vrcholového športu za rok 2018
Návrh na zmenu Stanov Slovenskej kanoistiky
Správa súžažnej komisie za rok 2018
Správa komisie mládeže za rok 2018
TSM 2018
Smernica o cinnosti TSM na rok 2019
Zaradení športovci TSM 2019
TSM sústredenie 2019

ROK 2018

Zasadnutia výkonných výborov sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky

Zápisnica VV 1/2018
Zápisnica VV 2/2018
Zápisnica VV 3/2018
Zápisnica VV 4/2018
Zápisnica VV 5/2018
Zápisnica VV 6/2018
Zápisnica VV 7/2018
Zápisnica VV 8/2018
Zapisnica VV 9/2018
Zápisnica VV 10/2018
Zápisnica VV 11/2018

Valné zhromaždenie sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky (marec 2018)
MIESTO KONANIA – Átrium hotela SET (vedľa NTC od 11.00)
Pozvánka
Program – doplnený
Výpočet delegátov
Rokovací poriadok
Volebný poriadok

Zápisnica VZ 2018
Uznesenie VZ 2018

ROK 2017

Zasadnutia výkonných výborov sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky – prílohy

Zápisnica VV 1/2017
Zápisnica VV 2/2017
Zápisnica VV 3/2017
Zápisnica VV 4/2017
Zápisnica VV 5/2017
Zápisnica VV 6/2017
Zápisnica VV 7/2017
Zápisnica VV 8/2017
Zápisnica VV 9/2017
Zápisnica VV 10/2017
Zápisnica VV 11/2017
Zápisnica VV 12/2017

Valné zhromaždenie Slovenského zväzu kanoistiky na divokej vode (máj 2017) – záverečné
Pozvánka
Program
Výpočet delegátov
Zápisnica
Uznesenia

Valné zhromaždenie sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky (február 2017)

Pozvánka
Výpočet delegátov
Kandidátka nahlásená na jednotlivé volené pozície klubmi do 22.2.2017
Rokovací poriadok
Volebný poriadok
Zápisnica volebnej komisie
Zápisnica valného zhromaždenia
Uznesenie
Správa mandátovej komisie

ROK 2016

Výkonný výbor sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky
Zapisnica-VV-sDV-SK-12016

Výkonné výbory
Zápisnica VV 1/2016
Zápisnica VV 2/2016
Zápisnica VV 3/2016
Zápisnica VV 4/2016
Zápisnica VV 5/2016
Zápisnica VV 6/2016
Zápisnica VV 7/2016
Zápisnica VV 8/2016
Zápisnica VV 9/2016

Valné zhromaždenie sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky (december 2016)

Pozvánka
Program

Výpočet delegátov
Rokovací poriadok
Návrh volebného poriadku
Zápisnica VZ Sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky
Zápisnica volebnej komisie

II. Programová konferencia SZKDV október 2016
Zápisnica II. programovej konferencie SZKDV
Návrh organizačnej schémy Sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky

Mimoriadne valné zhromaždenie SZKDV september 2016
Pozvánka
Program
Rokovací poriadok
Zápisnica MVZ september 2016
Uznesenia MVZ september 2016

Valné zhromaždenie SZKDV jún 2016
Pozvánka MVZ 2016
Program MVZ 2016
Rokovací poriadok
Výpočet delegátov MVZ 2016 2016
Uznesenia MVZ 2016
Zápisnica MVZ 2016

Valné zhromaždenie SZKDV 2016
Pozvánka VZ 2016
Program VZ 2016
Rokovací poriadok VZ 2016
Výpočet delegátov VZ 2016
Zápisnica VZ 2016
Uznesenia VZ 2016
Správa Kontrolnej komisie SZKDV 2016

ROK 2015

Výkonné výbory
Zápisnica VV 1/2015
Zápisnica VV 2/2015
Zápisnica VV 3/2015
Zápisnica VV 4/2015
Zápisnica VV 5/2015
Zápisnica VV 7/2015
Zápisnica VV 8/2015
Zápisnica VV 9/2015
Zápisnica VV 10/2015
Zápisnica VV 11/2015

Rada predsedov 2015
Zápisnica Rada predsedov 2015

Valné zhromaždenie SZKDV 2015
Pozvánka VZ 2015
Program VZ 2015
Rokovaci poriadok
Správa o hospodárení SZKDV 2014
Správa Kontrolnej komisie SZKDV 2014
Rámcový rozpočet SZKDV 2015
Zápisnica VZ 2015
Uznesenia VZ 2015 

Preteky

M BA žiakov

13.09.2019 - 14.09.2019

Dunajský zjazd a maratón

27.09.2019 - 29.09.2019

Rozlúčkové slalomy

12.10.2019 - 12.10.2019

Žilinské zjazdy

30.03.2019 - 31.03.2019

35. MLS, 3. a 4. SLP slalom

19.04.2019 - 20.04.2019

Prvomájový zjazd a šprint

01.05.2019 - 01.05.2019

71. MTS, NP v slalome do RD, RDU23, RDJ

11.05.2019 - 12.05.2019

Žilinské slalomy, 7.-8.SLP v slalome

18.05.2019 - 19.05.2019

Securiton cup žiakov, 1. kolo

24.05.2019 - 25.05.2019

2. SP slalom

21.06.2019 - 23.06.2019

23. Young Danubia Cup

29.06.2019 - 30.06.2019

ME U23 a MEJ v slalome

04.07.2019 - 07.07.2019

Securiton Cup žiakov, 2. kolo

12.07.2019 - 13.07.2019

Slovak Open 2019

09.08.2019 - 11.08.2019

M BA žiakov

13.09.2019 - 14.09.2019