ROK 2024

Zasadnutia výkonných výborov sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky

Zápisnica VV január 2024
Zápisnica VV február 2024
Zapisnica VV marec 2024

 

Valné zhromaždenie SK-SDV 13.4.2024
Pozvánka VZ 2024
Program zasadnutia VZ 2024
Výpočet delegátov VZ 2024
Rokovaci poriadok VZ 2024
Správa Predsedu sekcie divokých vôd za rok 2023
Správa Komisie pre kluby, mládež a vzdelávanie za rok 2023  
Správa Súťažnej komisie za rok 2023
Správa Subkomisie rozhodcov za rok 2023
Správa KVŠ za rok 2023
Správa komisie NeOH disciplín za rok 2023
Návrh rozpočtu SK SDV VZ 2024

 

Prílohy:
Návrh rozpočtu - Schéma podpory 2024 - Komisia pre kluby, mládež a vzdelávanie
Návrh rozpočtu - Komisia vrcholového športu 2024
Návrh rozpočtu - Komisia NeOH disciplín 2024
Návrh rozpočtu - Súťažná komisia 2024

  

 


 ROK 2023

Zasadnutia výkonných výborov sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky

Zápisnica VV január 2023

Zápisnica VV január 2 2023

Zápisnica VV marec 2023

Zápisnica VV máj 2023

Zápisnica VV máj 2 2023

Zápisnica VV jún 2023 

Zápisnica VV september 2023

Zápisnica VV november 2023

Zápisnica VV december 2023

 

Valné zhromaždenie SK-SDV 4.4.2023 (online)

Pozvánka na VZ SK-SDV 4.4.2023

Program VZ SK-SDV 4.4.2023

Rokovací poriadok VZ SK-SDV

Výpočet delegátov VZ SK-SDV 2023

Sprava predsedu SK-SDV k VZ SK-SDV 2023

Správa Komisie vrcholového športu za rok 2022

Správa Komisie pre kluby, mládež a vzdelávanie za rok 2022

Prezentácia Komisie pre kluby, mládež a vzdelávanie za rok 2022

Správa Komisie NeOH disciplín za rok 2022

Správa Súťažnej komisie za rok 2022

Správa subkomisie rozhodcov za rok 2022

Koncepcia subkomisie rozhodcov pre rok 2023

Správa o činnosti Kontrolnej komisie SDV za rok 2022

Organizačné pokyny k prihláseniu na VZ 2023

VZ 2023 zápisnica

Rozpočet

SCHVÁLENÝ ROZPOČET SK-SDV 2023  

Príloha: Návrh rozpočtu Súťažnej komisie 2023

Príloha: KKMaV Schéma podpory + rozpočet komisie 2023 - po update 

Príloha: Návrh rozpočtu Komisie NeOH disciplín 2023 

Príloha: Návrh Štruktúrovaného rozpočtu RD 2023

Vyúčtovanie PUŠ 2022 

 

ROK 2022

Zasadnutia výkonných výborov sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky

Zápisnica-VV 18-1- 2022  

Zápisnica-VV 29-1- 2022

Zápisnica-VV február 2022

Zápisnica-marec 2022

Zápisnica VV 29-3-

Zápisnica VV 26-4-

Zápisnica VV 15-5-

Zápisnica z elektronických schvaľovaní VV - Jún

Zápisnica VV 29.6.

ZÁPISNICA VV SDV SK oktober

Zápisnica VV 29-11

Zápisnica VV 13-12

Príloha: Termínovka 2023 - pracovná verzia

Príloha: Návrh nominácie ICF ITOs pre rok 2023 

 

Valné zhromaždenie sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky (február 2022)

Pozvánka

VZ-2022-program

Organizačné pokyny k prihláseniu

Návrh rozpočtu 2022

Rozpočet reprezentácie 2022

Vyúčtovanie PUŠ 2021

Schéma podpory tabuľka 2022

VZ 2022 rokovací poriadok

NeOH 2022 rozpočet

Sutazna komisia 2022

Zápis VZ 2022 final

ROK 2021
Zasadnutia výkonných výborov sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky

Zápisnica VV január 2021
Zápisnica VV február 2021
Zápisnica VV marec 2021
Zápisnica VV 16. marec 2021
Zápisnica VV apríl 2021
Zápisnica VV apríl 2021 - zmena dejiska NP
Zápisnica VV máj 2021
Zápisnica VV jún 2021
Zápisnica VV júl 2021
Zápisnica VV august 2021
Zápisnica-VV október 2021

Zápisnica VV November 2021

Zápisnica-VV december 2021

Valné zhromaždenie sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky (november 2021)

ZMENA MIESTA: 14. 11. 2021 od 9.00 v Aule Domu Športu

COVID OPATRENIA: 
- povinné AG testovanie od 8.30 priamo pred VZ zabezpečí sekretariát
- povinný FFP2 respirátor
- rozostupy 2 m medzi delegátmi jednotlivých klubov

Pozvánka
Volebný poriadok  
Rokovací poriadok 
Výpočet delegátov
Program
Kandidáti na volené funkcie navrhnutí klubmi (update 11. 11. 2021)

Správa z činnosti komisie NeOH 2021
Správa zástupcu športovcov
Správa o činnosti komisie mládeže 2021
Správa Súťažnej komisie za rok 2021
Správa predsedu kontrolnej komisie SK-SDV 
Správa o činnosti komisie klubov a vzdelávania 2021
Hodnotiaca správa 2017 - 2021
Sumár výsledkov 2017-2021
Hodnotiaca správa SVŠ a RDM za rok 2018-2021
Výsledky RDM 2017 - 2021

Komisia vrcholového športu 2024


Správa volebnej komisie z Volebného VZ 14.11.2021 

VZ november 2021  - zápisnica

Valné zhromaždenie sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky (marec 2021)
!!!Termín VZ presunutý na 1. 5. 2021!!!

Zápisnica a uznesenie

Pozvánka
Program
Výpočet delegátov
Rokovací poriadok

Správa o činnosti ekonomickej komisie za rok 2020
Správa o činnosti zástupcu športovcov za rok 2020
Správa o činnosti komisie klubov a vzdelávania za rok 2020
Správa o činnosti súťažnej komisie za rok 2020 
Správa o činnosti komisie NeOH za rok 2020
Správa o činnosti komisie mládeže za rok 2020
Správa o činnosti komisie vrcholového športu za rok 2020
Správa o činnosti predsedu sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky za rok 2020

Správa hlavného kontrolóra Slovenskej kanoistiky za rok 2020
Správa predsedu kontrolnej komisie SK SDV 2020
Kontrolná komisia - PUŠ rozpočet vs čerpanie

Vyúčtovanie PUŠ FINAL
Vyúčtovanie SDV

Rozpočet SK SDV 21.4.2021 - návrh
Rozpočet SK SDV 2021 - SCHVÁLENÝ

Správa CANOE Slalom s.r.o. za rok 2020
Výsledovka (k 3/2021)
Súvaha (k 3/2021)
predchádzajúce roky komplet TU

Preteky

Žilinský maratón

28.09.2024 - 28.09.2024

Zvolenský maratón

05.10.2024 - 05.10.2024

Bratislavský vodácky maratón

18.03.2023 - 18.03.2023

25. Young Danubia Cup 2023 v slalome

29.07.2023 - 30.07.2023

Žilinský maratón

30.09.2023 - 30.09.2023

Dunajský vodácky maratón

21.10.2023 - 21.10.2023

30.ročník Žilinských zjazdov

23.03.2024 - 24.03.2024