ROK 2023

Zasadnutia výkonných výborov sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky

Zápisnica VV január 2023

Zápisnica VV január 2 2023

ROK 2022

Zasadnutia výkonných výborov sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky

Zápisnica-VV 18-1- 2022  

Zápisnica-VV 29-1- 2022

Zápisnica-VV február 2022

Zápisnica-marec 2022

Zápisnica VV 29-3-

Zápisnica VV 26-4-

Zápisnica VV 15-5-

Zápisnica z elektronických schvaľovaní VV - Jún

Zápisnica VV 29.6.

ZÁPISNICA VV SDV SK oktober

Zápisnica VV 29-11

Zápisnica VV 13-12

Príloha: Termínovka 2023 - pracovná verzia

Príloha: Návrh nominácie ICF ITOs pre rok 2023 

 

Valné zhromaždenie sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky (február 2022)

Pozvánka

VZ-2022-program

Organizačné pokyny k prihláseniu

Návrh rozpočtu 2022

Rozpočet reprezentácie 2022

Vyúčtovanie PUŠ 2021

Schéma podpory tabuľka 2022

VZ 2022 rokovací poriadok

Výpočet delegátov

NeOH 2022 rozpočet

Sutazna komisia 2022

Zápis VZ 2022 final

ROK 2021
Zasadnutia výkonných výborov sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky

Zápisnica VV január 2021
Zápisnica VV február 2021
Zápisnica VV marec 2021
Zápisnica VV 16. marec 2021
Zápisnica VV apríl 2021
Zápisnica VV apríl 2021 - zmena dejiska NP
Zápisnica VV máj 2021
Zápisnica VV jún 2021
Zápisnica VV júl 2021
Zápisnica VV august 2021
Zápisnica-VV október 2021

Zápisnica VV November 2021

Zápisnica-VV december 2021  

Valné zhromaždenie sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky (november 2021)

ZMENA MIESTA: 14. 11. 2021 od 9.00 v Aule Domu Športu

COVID OPATRENIA: 
- povinné AG testovanie od 8.30 priamo pred VZ zabezpečí sekretariát
- povinný FFP2 respirátor
- rozostupy 2 m medzi delegátmi jednotlivých klubov

Pozvánka
Volebný poriadok  
Rokovací poriadok 
Výpočet delegátov
Program
Kandidáti na volené funkcie navrhnutí klubmi (update 11. 11. 2021)

Správa z činnosti komisie NeOH 2021
Správa zástupcu športovcov
Správa o činnosti komisie mládeže 2021
Správa Súťažnej komisie za rok 2021
Správa predsedu kontrolnej komisie SK-SDV 
Správa o činnosti komisie klubov a vzdelávania 2021
Hodnotiaca správa 2017 - 2021
Sumár výsledkov 2017-2021
Hodnotiaca správa SVŠ a RDM za rok 2018-2021
Výsledky RDM 2017 - 2021

Komisia vrcholového športu 2024


Správa volebnej komisie z Volebného VZ 14.11.2021 

VZ november 2021 - zápisnica

Valné zhromaždenie sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky (marec 2021)
!!!Termín VZ presunutý na 1. 5. 2021!!!

Zápisnica a uznesenie

Pozvánka
Program
Výpočet delegátov
Rokovací poriadok

Správa o činnosti ekonomickej komisie za rok 2020
Správa o činnosti zástupcu športovcov za rok 2020
Správa o činnosti komisie klubov a vzdelávania za rok 2020
Správa o činnosti súťažnej komisie za rok 2020 
Správa o činnosti komisie NeOH za rok 2020
Správa o činnosti komisie mládeže za rok 2020
Správa o činnosti komisie vrcholového športu za rok 2020
Správa o činnosti predsedu sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky za rok 2020

Správa hlavného kontrolóra Slovenskej kanoistiky za rok 2020
Správa predsedu kontrolnej komisie SK SDV 2020
Kontrolná komisia - PUŠ rozpočet vs čerpanie

Vyúčtovanie PUŠ FINAL
Vyúčtovanie SDV

Rozpočet SK SDV 21.4.2021 - návrh
Rozpočet SK SDV 2021 - SCHVÁLENÝ

Správa CANOE Slalom s.r.o. za rok 2020
Výsledovka (k 3/2021)
Súvaha (k 3/2021)
predchádzajúce roky komplet TU

Preteky

1. a 2. NP na ME 2021

17.04.2021 - 18.04.2021

3. a 4. NP na ME 2021

24.04.2021 - 25.04.2021

Securiton Cup

25.06.2021 - 26.06.2021

24. ročník Young Danubia Cup 2022

02.07.2021 - 03.07.2021

Žilinský maratón

11.09.2021 - 11.09.2021

MS v slalome a šprinte

21.09.2021 - 26.09.2021

Rozlúčkové slalomy

09.10.2021 - 09.10.2021

MSR v slalome a šprinte

16.10.2021 - 17.10.2021

Vodácky festival

16.10.2021 - 16.10.2021

Dunajský maratón

16.10.2021 - 16.10.2021

Bratislavský vodácky maratón

19.03.2022 - 19.03.2022

28. ročník Žilinských zjazdov

26.03.2022 - 27.03.2022

NP extrém slalom do RD

20.05.2022 - 20.05.2022

ME slalom

26.05.2022 - 29.05.2022

Securiton cup

10.06.2022 - 11.06.2022

LIVE výsledky MS Augsburg

27.07.2022 - 31.07.2022

ECA Junior Slalom Cup Bratislava

06.08.2022 - 07.08.2022

ZRUŠENÝ - ICF Ranking slalom

09.09.2022 - 11.09.2022

MSR a MSR dorastu slalom

23.09.2022 - 25.09.2022

Majstrovstvá Bratislavy žiakov

30.09.2022 - 01.10.2022

Rozlúčkové slalomy

01.10.2022 - 01.10.2022

Preteky OH nádejí

08.10.2022 - 09.10.2022

Dunajský vodácky maratón

15.10.2022 - 15.10.2022