Pre zlepšenie a zjednotenie výkladu pravidiel, práv a povinností rozhodcov sa organizujú preškolenia rozhodcov vo vybraných regiónoch. Súčasne sú pozývaní aj funkcionári, tréneri a pretekári, ktorí nie sú rozhodcami, ale pre správny výklad pravidiel to môže byť prínosom pri ich reakciách na vode i mimo nej.

Na preškoleniach sa potvrdzuje absolvovanie preškolenia rozhodcov do ich rozhodcovských preukazov.


Rozhodcovské skúšky 2022

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dovoľujem si Vás informovať, že v sobotu 02.apríla 2022 o 10.00 hod. sa v Dolnom Kubíne - Gäceli (v reštaurácii) bude konať vyškolenie rozhodcov vodného slalomu a zjazdu. Bude vyškolenie kandidátov na nových rozhodcov, zvyšovanie rozhodcovských stupňov a taktiež preškolenie rozhodcov pred sezónou 2022.

PODMIENKY ÚČASTI:

- pri kandidátoch:

  • člen SK SDV (zaplatené členské príspevky)
  • absolvované aspoň 2 víkendy vo funkcii kandidáta na rozhodcu.

- pri rozhodcoch zvyšujúcich si stupeň  

  • člen SK SDV (zaplatené členské príspevky)
  • aktívna prax aspoň 2 roky od posledného zvýšenia rozhodcovského stupňa

- pri rozhodcoch na preškolenie

  • člen SK SDV (zaplatené členské príspevky)

Prosím aby ste svojich rozhodcov/kandidátov prihlásili písomne na email: jan.piacek@post.skĎakujem.

Účastníkom bude podané občerstvenie - káva, minerálka. Cestovné výdaje a prípadný obed idú na náklady rozhodcov/kandidátov.

Teším sa na bohatú účasť.
S pozdravom

Ján Piaček
predseda Subkomisie rozhodcov SK SDV

Termín na prihlásenie sa na skúšky je do 21.03.2022.

Školiace materiály pre rozhodcov


 Rozhodcovské skúšky 2021

Subkomisia rozhodcov stanovila pre sezónu 2021 dva termíny školenia pre rozhodcov - skúšiek:

  • 24.07.2021 (Sobota), 10.00 hod., Liptovský Mikuláš
  • 23.10.2021 (Sobota), 10.00 hod., Žilina - Z DÔVODU NEPRIAZNIVEJ COVID SITUÁCIE PRELOŽENÉ

Na týchto skúškach budú vyškolení kandidáti na rozhodcov a taktiež bude možné zvýšiť si rozhodcovskú triedu už vyškoleným rozhodcom.

Podmienka pre kandidátov sú dva absolvované víkendy na pretekoch ako kandidát, rozhodcovia musia mať aktivitu dva roky od poslednej skúšky.

Termín na prihlásenie sa na skúšky je do 16.07.2021.

Školiace materiály pre rozhodcov


  

Preteky

Žilinský maratón

28.09.2024 - 28.09.2024

Zvolenský maratón

05.10.2024 - 05.10.2024

Bratislavský vodácky maratón

18.03.2023 - 18.03.2023

25. Young Danubia Cup 2023 v slalome

29.07.2023 - 30.07.2023

Žilinský maratón

30.09.2023 - 30.09.2023

Dunajský vodácky maratón

21.10.2023 - 21.10.2023

30.ročník Žilinských zjazdov

23.03.2024 - 24.03.2024