Slovenská kanoistika, novovzniknuté občianske združenie zlúčením Slovenského zväzu kanoistiky na divokej vode a Slovenského zväzu rýchlostnej kanoistiky.

SLOVENSKÁ KANOISTIKA

sekcia divokých vôd
Junácka 6
832 80 Bratislava – Nové Mesto
IČO: 50434101
DIČ: 2120383793
Slovenská kanoistika nie je platca DPH

Kontakt na sekciu divokých vôd
officeslalom@canoe.sk
Dom Športu, Junácka 6, Bratislava – 1. poschodie nízkej budovy za vrátnicou, čísla dverí 6, 7, 8

Kontakt na pracovníkov zväzu
priezvisko@canoe.sk

CANOE slalom s.r.o.