3. a 4. SLP slalom, 1. a 2. NP slalom do RD, RDJ a RD23, Memoriál Petra Nagya

Organizátor: Slovenský zväz kanoistiky - sekcia divokých vôd

 

Usporiadateľ: Športový klub polície Bratislava
Termín: 6-7.5.2023
Miesto:

Bratislava, Čunovo – trať č.1

Riaditeľ pretekov: Hujsová Daniela
Hlavný rozhodca: Piaček Ján
Zástupca HR: Zererová Milica
Staviteľ trate: Orokocký Róbert
Delegát zväzu: Daníková Renáta
Prihlášky: do 1.5.2023
Adresa: skpslalom@gmail.com
Rozpis: PDF

 

Viac informácií

Preteky

Žilinský maratón

28.09.2024 - 28.09.2024

Zvolenský maratón

05.10.2024 - 05.10.2024

Bratislavský vodácky maratón

18.03.2023 - 18.03.2023

25. Young Danubia Cup 2023 v slalome

29.07.2023 - 30.07.2023

Žilinský maratón

30.09.2023 - 30.09.2023

Dunajský vodácky maratón

21.10.2023 - 21.10.2023

30.ročník Žilinských zjazdov

23.03.2024 - 24.03.2024