1. a 2. SLP zjazd, 1. SLP šprint, 1. a 2. NP zjazd, 1. NP šprint, Memoriál J. Slašťana

Organizátor: Slovenský zväz kanoistiky - sekcia divokých vôd

 

Usporiadateľ: TJ Slávia TU Zvolen, kanoistický oddiel
Termín: 29.3.2023
Miesto:
Rieka Hron, Iliaš – Vlkanová – zjazd , Vlkanová - šprint
Riaditeľ pretekov: Slašťan Peter st.
Hlavný rozhodca:
Šlesár Peter
Zástupca HR:
Giertl Ľuboš
Delegát:  
Prihlášky: do 29.3.2023
Adresa: vojtek@koop.sk
Rozpis:  PDF

 

Usporiadateľ si v prípade nepriaznivého stavu rieky Hron vyhradzuje právo na zmeny.

Viac informácií

Preteky

Žilinský maratón

28.09.2024 - 28.09.2024

Zvolenský maratón

05.10.2024 - 05.10.2024

Bratislavský vodácky maratón

18.03.2023 - 18.03.2023

25. Young Danubia Cup 2023 v slalome

29.07.2023 - 30.07.2023

Žilinský maratón

30.09.2023 - 30.09.2023

Dunajský vodácky maratón

21.10.2023 - 21.10.2023

30.ročník Žilinských zjazdov

23.03.2024 - 24.03.2024