Rozpisy pretekov 2019

č. 1- Bratislavský zjazd a polmaratón na Dunaji (UKBA)

č. 2- Žilinské zjazdy (SOKŽA)

č. 3- Memoriál Slašťana, verejné preteky v zjazde a šprinte (TUZV)

č. 4- Preteky v slalome, Memoriál M. Stanovského, 1. a 2. SLP slalom, 1. kolo v zjazde
Šprint 12. 4. od 16.00 Žilina (ŠKPDK, VŠC DUKLA ZA)

č. 5- 35. Medzinárodné liptovské slalomy, 3. a 4. SLP slalom (KTKLM)

č. 6- Prvomájový zjazd a šprint (UKBA)

č. 7- MSR (bez družstiev), NP v slalome do RD, RDU23, RDJ, 5.-6. SLP v slalome (SK SDV)

č. 8 - 71. MTS, NP v slalome do RD, RDU23, RDJ (KTKLM)

č. 9- Žilinské slalomy, 7.-8.SLP v slalome (ŽKVŽA)

č. 10- Securiton cup žiakov, 1. kolo (UKBA)

č. 11- 1. a 2. kolo žiackych pretekov v slalome, 1. a 2. kolo SLPž slalom (UVLKO)

č. 12- 3. a 4. kolo žiackych pretekov v slalome, 3. a 4. kolo SLPž slalom (TUZV)

č. 13- MSR dorastu slalom, zjazd, šprint, MSR seniorov zjazd, 9.-10.SLP v slalome, 2. kolo v zjazde a šprinte, NP do RD

č. 15- 23. Young Danubia Cup (UKBA)

č. 17- Securiton Cup žiakov, 2. kolo (UKBA)

č. 19- 5. a 6. kolo žiackych pretekov v slalome, Žiacka olympiáda, 11.-12. SLP v slalome, 5. a 6. kolo SLPž v slalome (KTKLM)

č. 20- 7. a 8. kolo žiackych pretekov v slalome, 7. a 8. kolo SLPž v slalome (ŠKPDK)

č. 21- MSR žiakov, 9. a 10. kolo SLPž v slalome, 3. kolo v zjazde a šprinte (ŽKVŽA)

č. 22- M BA žiakov (UKBA)

č. 24- Dunajský zjazd a maratón (UKBA)

Košické preteky mládeže, verejné preteky v slalome, náborové preteky (UVLKO)

č. 25- Rozlúčkové slalomy (KTKLM)

Rozpisy pretekov 2018

č. 1- 26. ročník Žilinských zjazdov, verejné preteky v zjazde (SOKŽA)

č. 2 – Nominačné preteky – kvalifikácia YOG 2018 (ŠKPBA)/a>

č. 3 – Bratislavský vodácky maratón, verejné preteky v maratóne (UKBA)

č. 4 – Memoriál J. Slašťana, 1. a 2. SLP v zjazde, verejné preteky v šprinte (TUZV)

č. 5 – Memoriál M. Stanovského, 1. a 2. SLP v slalome, 1. SLP šprint, 3. SLP zjazd, NP RDJ a U23 v zjazde a šprinte (ŠKPDK)

č. 6 – 34. Medzinárodné liptovské slalomy, 3. a 4. SLP v slalome (KTKLM)

č. 7 – 5. a 6. SLP v slalome, 1. a 2. NP v slalome do RD, RDU23 a RDJ, 2. SLP v šprinte, Bratislava Open 2018 (ŠKPBA)

č. 8 – 70. MTS, ICF RANKING, 3. a 4. NP v slalome do RD, RDU23 a RDJ (KTKLM)

č. 9 – M-SR v zjazde, 3. a 4. SLP v šprinte, NP pre MSR v zjazde (KTKLM)

č. 10 – 1. a 2. SLP žiakov v slalome , 1.SLP žiakov v zjazde, verejné preteky v slalome a zjazde (TUZV)

č. 11 – Košický pohár, 3. a 4. SLP žiakov v slalome, 1. SLP žiakov v šprinte, verejné preteky v slalome a šprinte (UVLKO)

č. 12 – 7. a 8. SLP slalom, MSR dorastu v zjazde, 4. SLP v zjazde; 64. ročník Žilinských slalomov a zjazdov (ŽKVŽA)

č. 13 – Securiton Cup žiakov´2018 vo vodnom slalome a šprinte, náborové a verejné preteky vo vodnom slalome a šprinte (UKBA)

č. 14 – 1. ICF WORLD CUP (KTKLM)

č. 15 – 22. ročník Young Danubia Cup´2018 vo vodnom slalome, Medzinárodné preteky mládeže vo vodnom slalome (UKBA)

č. 17 – 5. a 6. SLP žiakov slalom, 2. SLP žiakov zjazd, verejné preteky(ŽKVŽA)

č. 18 – 7. a 8. SLP žiakov v slalome, 2. SLP žiakov v šprinte, verejné preteky v slalome a šprinte, preteky začiatočníkov, 48. Ročník Žiackej olympiády (KTKLM)

č. 20 – MSR v slalome seniorov a dorastu, MSR seniorov a dorastu v šprinte a 5. SLP v šprinte (ŠKPBA)

č. 21 – MSR žiakov v slalome, zjazde a šprinte, 9. a 10. SLPž v slalome, 3. SLPž v zjazde a šprinte, verejné preteky v slalome, zjazde a šprinte (ŠKPDK)

č. 22 – Košické preteky mládeže, verejné preteky v slalome, náborové preteky (UVLKO)

č. 23 – Slalom na rozlúčku, verejné preteky v slalome (KTKLM)

č. 24 – Majstrovstvá Bratislavy žiakov v slalome, šprinte a zjazde, náborové a verejné preteky vo vodnom slalome, šprinte a zjazde (UKBA)

č. 25 – Dunajský vodácky maratón, preteky s medzinárodnou účasťou (UKBA)

Rozpisy pretekov 2017

č. 1 – Bratislavský vodácky maratón (UKBA)
č. 2 – 1. a 2. SLP a 1. a 2. NP v zjazde a šprinte (TUZV)
č. 3 – 1. a 2. SLP v slalome (ŠKPDK)
č. 4 – 33. Medzinárodné liptovské slalomy, 3. a 4. SLP v slalome (KTKLM)
č. 5 – 3. a 4. SLP a 3. a 4. NP v zjazde a šprinte (SOKŽA)
č. 6 – 5. a 6. SLP v slalome, 1. a 2. NP v slalome do RD, RDU23 a RDJ (ŠKPBA)
č. 7 – 69. MTS, ICF RANKING, 3. a 4. NP v slalome do RD, RDU23 a RDJ (KTKLM)
č. 8 – 1. a 2. SLP žiakov v slalome, SLP žiakov v zjazde, verejné preteky (TUZV)
č. 9 – 3. a 4. SLP žiakov v slalome, SLP žiakov v šprinte, verejné preteky (UVLKO)
č. 10 – 7. a 8. SLP v slalome, 5. SLP v zjazde, MSR seniorov a dorastu (ŽKVŽA)
č. 11 – Securiton Cup, verejné preteky, náborové pretekyv zjazde (UKBA)
č. 12 – 21. Young Danubia Cup (UKBA)
č. 13 – Bratislava Open, ICF RANKING, verejné preteky v slalome (ŠKPBA)
č. 15 – 5. a 6. SLP žiakov v slalome, SLP žiakov v šprinte, 47. ŽO, verejné preteky (KTKLM)
č. 16 – 7. a 8. SLP žiakov v slalome, SLP žiakov v zjazde, verejné preteky (ŠKPDK)
č. 17 – MSR žiakov v slalome, zjazde a šprinte, 9. a 10. SLPž v slalome, 3. SLP žiakov v zjazde a šprinte, verejné preteky v slalome, zjazde a šprinte
č. 18 – M-BA žiakov v slalome, zjazde a šprinte, verejné preteky, náborové preteky (UKBA)
č. 19 – Košické preteky mládeže, verejné preteky (UVLKO)
č. 20 – Rozlúčkové slalomy, verejné preteky v slalome (KTKLM)
č. 21 – OH nádeje v slalome (KTKLM)
č. 22 – Dunajský maratón (UKBA)
č. 23 – MSR v slalome seniorov a dorastu, MSR seniorov a dorastu v šprinte a 5. SLP v šprinte

Rozpisy pretekov 2016

č. 1 – Bratislavský vodácky maratón (UKBA)
č. 2 – 1. a 2. SLP v zjazde a šprinte, 1. NP v zjazde a šprinte do RD a RDJ (TUZV)
č. 3 – 1. a 2. SLP v slalome, 3. SLP v zjazde a šprinte, 2. NP v zjazde a šprinte (ŠKPDK)
č. 4 – 24. ročník Žilinských zjazdov, verejné preteky v zjazde (SOKŽA)
č. 5 – 32. ročník Medzinárodných liptovských slalomov, ICF RANKING, NP v slalome pre ME 2016 v slalome (KTKLM)
č. 7 – 68. ročník Medzinárodného tatranského slalomu, Memoriál Ondreja Cibáka, medzinárodné preteky, 1. a 2. NP do RD, RDJ a U23 v slalome (KTKLM)
č. 8 – Bratislava Open 2016, ICF RANKING, 3. a 4. SLP v slalome, 3., 4. a 5. NP do RD, RDJ a RD U23 v slalome (ŠKPBA)
č. 9 – Košický Pohár, 1. a 2. SLP žiakov v slalome a 1. SLP žiakov v zjazde, verejné preteky v zjazde a šprinte (UVLKO)
č. 10 – 3. a 4. SLP žiakov v slalome, 2. SLP žiakov v zjazde, verejné preteky v slalome a zjazde (TUZV)
č. 11 – 20. ročník Young Danubia Cup 2016 v slalome, Verejné preteky v slalome, Medzinárodné preteky v slalome (UKBA)
č. 12 – Majstrovstvá Bratislavy žiakov v slalome a šprinte, Náborové preteky, verejné preteky v slalome a šprinte (UKBA)
č. 13 – 5. a 6. SLP žiakov v slalome, 1. SLP žiakov v šprinte, 4. SLP v zjazde a šprinte, verejné preteky v slalome (ŽKVŽA)
č. 14
č. 15 – MSR v slalome, 5. a 6. SLP v slalome (KTKLM)
č. 16 – 46. ročník Žiackej olympiády, 7. a 8. SLP žiakov v slalome, 2. SLP žiakov v šprinte, verejné preteky v slalome a šprinte, preteky začiatočníkov (KTKLM)
č. 17 – MSR žiakov v slalome, zjazde a šprinte, 9. a 10. SLP žiakov v slalome, 3. SLP žiakov v zjazde a šprinte, verejné preteky v slalome, zjazde a šprinte (ŠKPDK)
č. 18 – MSR dorastu v slalome, MSR dospelých a dorastu v zjazde a šprinte 7. a 8. SLP v slalome, 5. SLP v zjazde a šprinte, 62. ročník Žilinských slalomov a zjazdov (ŽKVŽA)
č. 19 – Košické preteky mládeže, verejné preteky v slalome, náborové preteky (UVLKO)
č. 20 – Securiton Cup žiakov 2016 v slalome, zjazde a šprinte, Náborové preteku, verejné preteky v slalome, zjazde a šprinte (UKBA)
č. 21 – Dunajský vodácky maratón, preteky s medzinárodnou účasťou (UKBA)
č. 22 – Slalom na rozlúčku, verejné preteky v slalome (KTKLM)


Rozpisy pretekov 2015

č. 1 – Bratislavský vodácky maratón (UKBA)
č. 2 – Žilinské zjazdy (SOKŽA)
č. 3 – 1. SLP zj. a špr., VP zj a špr., 1. NP v zj. a špr. (TUZV)
č. 4 – Medzinárodné liptovské slalomy, ICF ranking (KTKLM)
č. 5 – Žilinské slalomy a zjazdy – 1. a 2. SLP sl., 2. SLP zj. a špr., 2. NP zj. a špr. (ŽKVŽA)
č. 6 – MTS, 1.a 2. NP do RD seniori (KTKLM)
č. 7 – Bratislava Open 2015, ICF Ranking, MSR v sl., 3. a 4. SLP sl, 3., 4. a 5. NP seniorov sl, 1. a 2. NP J a U23 sl. (ŠKPBA)
č. 8 – MSR zj. a špr. seniorov a dorastu, 3. SLP zj.a špr., 3. NP do RD a RDJ (KTKLM)
č. 9 – Majstrovstvá Bratislavy žiakov sl. a špr., Náborové a VP sl. a špr. (UKBA)
č. 10 – MSR dorastu v slalome, 5. a 6. SLP slalome, 3. ,4. a 5.NP Jun. a U23 v slalome , 4.SLP v zjazde a šprinte (KTKLM)
č. 11 – 1. a 2. SLP žiakov v slalome, 1. SLP žiakov v zjazde a šprinte, VP v slalome a zjazde (TUZV)
č. 12 – Košický pohár, 3. a 4.SLP žiakov vo vodnom slalome a 2.SLP žiakov v zjazde a šprinte (UVLKO)
č. 13 – Young Danubia Cup 2015 (UKBA)
č. 15 – ECA Junior Cup (ŠKPBA)
č. 16 – 5. a 6. SLP žiakov sl., 3. SLP žiakov zj, šp, VP sl., zj. a špr., 45. ročník Žiackej olympiády (KTKLM)
č. 17 – 7. a 8. SLP žiakov v slalome, 4. SLP žiakov v zjazde a šprinte, verejné preteky v slalome, zjazde a šprinte (ŠKPDK)
č. 18 – MSR žiakov v slalome zjazde a šprinte; 9. a 10. SLPž v slalome, 5. SLPž v zjazde a šprinte; VP (ŽKVŽA)
č. 19 – 7. a 8. SLP v slalome, 5. SLP v zjazde (ŠKPDK)
č. 20 – Securiton Cup žiakov 2015 v slalome, šprinte a zjazde, Náborové a VP v slalome, šprinte a zjazde (UKBA)
č. 21 – Košické preteky mládeže (UVLKO)
č. 22 – Slalom na rozlúčku, VP v slalome (KTKLM)
č. 23 – Dunajský vodácky maratón (UKBA)
Vzor rozpisu pretekov SZKDV 2015

 

Preteky

M BA žiakov

13.09.2019 - 14.09.2019

Dunajský zjazd a maratón

27.09.2019 - 29.09.2019

Rozlúčkové slalomy

12.10.2019 - 12.10.2019

Žilinské zjazdy

30.03.2019 - 31.03.2019

35. MLS, 3. a 4. SLP slalom

19.04.2019 - 20.04.2019

Prvomájový zjazd a šprint

01.05.2019 - 01.05.2019

71. MTS, NP v slalome do RD, RDU23, RDJ

11.05.2019 - 12.05.2019

Žilinské slalomy, 7.-8.SLP v slalome

18.05.2019 - 19.05.2019

Securiton cup žiakov, 1. kolo

24.05.2019 - 25.05.2019

2. SP slalom

21.06.2019 - 23.06.2019

23. Young Danubia Cup

29.06.2019 - 30.06.2019

ME U23 a MEJ v slalome

04.07.2019 - 07.07.2019

Securiton Cup žiakov, 2. kolo

12.07.2019 - 13.07.2019

Slovak Open 2019

09.08.2019 - 11.08.2019