1. a 2. SLP zjazd a šprint, 1. NP zjazd a šprint, Memoriál J. Slašťana

Organizátor: Slovenský zväz kanoistiky - sekcia divokých vôd

 

Usporiadateľ: TJ Slávia TU Zvolen, kanoistický oddiel
Termín: 6-7.4.2024
Miesto:
Rieka Hron, Iliaš – Vlkanová – zjazd , Vlkanová - šprint
Riaditeľ pretekov: Slašťan Peter st.
Hlavný rozhodca:
Šlesár Peter
Zástupca HR:
Porubská Lenka
Delegát:  Ižo Igor
Prihlášky: do 2.4.2024
Adresa: vojtek@koop.sk
Rozpis: PDF

 

Usporiadateľ si v prípade nepriaznivého stavu rieky Hron vyhradzuje právo na zmeny.

Viac informácií

Preteky

Žilinský maratón

28.09.2024 - 28.09.2024

Zvolenský maratón

05.10.2024 - 05.10.2024

Bratislavský vodácky maratón

18.03.2023 - 18.03.2023

25. Young Danubia Cup 2023 v slalome

29.07.2023 - 30.07.2023

Žilinský maratón

30.09.2023 - 30.09.2023

Dunajský vodácky maratón

21.10.2023 - 21.10.2023

30.ročník Žilinských zjazdov

23.03.2024 - 24.03.2024