Znižovanie hladiny v zdrži

Mimoriadna manipulácia na Sústave vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros

DÔLEŽITÝ OZNAM VVB

Znižovanie hladiny začne 28.júla ráno. Znížená hladina bude udržiavaná do 30.júla večera. Následné doplnenie hladiny do pôvodnej výšky bude podľa prepočtu trvať 3-5 dní v závislosti od prietoku, takže reálne, pokiaľ sa neudeje nič mimoriadne a skúšky plavebnej komory prebehnú podľa plánov, k pôvodnej hladine sa dostaneme okolo 5. augusta.
Dňa 16.07.2021

Preteky

MS v slalome a šprinte

21.09.2021 - 26.09.2021

Rozlúčkové slalomy

09.10.2021 - 09.10.2021

Vodácky festival

16.10.2021 - 16.10.2021

Dunajský maratón

16.10.2021 - 16.10.2021

1. a 2. NP na ME 2021

17.04.2021 - 18.04.2021

3. a 4. NP na ME 2021

24.04.2021 - 25.04.2021

Securiton Cup

25.06.2021 - 26.06.2021

M-SR v slalome a šprinte

06.08.2021 - 08.08.2021

Žilinský maratón

11.09.2021 - 11.09.2021

MS v slalome a šprinte

21.09.2021 - 26.09.2021