Začiatok tohtoročnej sezóny opätovne začal návštevami klubov sekcie divokých vôd
Začiatok tohtoročnej sezóny opätovne začal návštevami klubov sekcie divokých vôd
 
Návštevy športových klubov výkonným výborom prostredníctvom predsedu SK-SDV Martina Stanovského st. predsedníčky Komisie pre kluby, mládež a vzdelávanie Renáty Daníkovej majú za cieľ poskytnúť podporu a povzbudiť spoluprácu medzi vedením klubov a športovými organizáciami. "Počas týchto návštev je zámerom získať hlbší pohľad na fungovanie jednotlivých klubov, ich finančné a organizačné potreby, ako aj na aktuálne projekty a plány. Na základe týchto informácií sme diskutovali o možných spôsoboch podpory a posilnení vzťahov medzi klubmi a športovou komunitou ako celkom." uviedla predsedníčka Komisie pre kluby, mládež a vzdelávanie R. Daníková
 
Prvá tohtoročná návšteva viedla do Košíc do klubu UVLKO. "Diskusia o potrebách klubu, pripomienkach k našej práci sa viedla v konštruktívnom a pozitívnom duchu. S predsedom klubu Tonom Čižmárikom, trénermi T. Jezným a F. Molnárom sme zhodnotili, že ich práca v klube s deťmi úspešne napreduje. Diskutovali sme o možnostiach spolupráce a podpory, ktoré môžeme klubom poskytnúť. Touto cestou im vyjadrujeme uznanie a vďaku za ich odvedenú prácu. Tieto návštevy nám pomáhajú lepšie porozumieť potrebám športových klubov a posilniť ich rozvoj a majú byť aj inšpiráciou pre ďalší klubový rozvoj a rast." doplnila R. Daníková.
 
Predseda sekcie divokých vôd, Martin Stanovský st., pripisuje význam agendy rozvoja klubov a osobného kontaktu s členmi klubov v jednotlivých regiónoch. “Pri osobných stretnutiach lepšie pochopíme problematiku jednotlivých regiónov a klubov. Táto skúsenosť mi veľmi pomáha pri rokovaniach s primátormi, starostami a samosprávou o podpore kanoistiky - vodného slalomu v danom regióne.”
 
 
 
V rovnaký deň prebehlo v Košiciach aj školenie pre aktívnych aj budúcich rozhodcov pod vedením Katky a Jana Piačkovcov. Týmto spôsobom sa rodinní príslušníci a členovia klubu môžu integrovať do vodáckej komunity a prispieť k úspešnej realizácii našich činností.
Dňa 01.04.2024

Preteky

Žilinský maratón

28.09.2024 - 28.09.2024

Zvolenský maratón

05.10.2024 - 05.10.2024

Bratislavský vodácky maratón

18.03.2023 - 18.03.2023

25. Young Danubia Cup 2023 v slalome

29.07.2023 - 30.07.2023

Žilinský maratón

30.09.2023 - 30.09.2023

Dunajský vodácky maratón

21.10.2023 - 21.10.2023

30.ročník Žilinských zjazdov

23.03.2024 - 24.03.2024