Vyškolenie rozhodcov 2022

Vážené kolegyne,

vážení kolegovia,

pred časom som Vás informoval, že Subkomisia rozhodcov SK SDV bude organizovať vyškolenie rozhodcov vodného slalomu, zjazdu a kajak crossu.

Vyškolenie sa bude konať v sobotu 03.12.2022 o 10.00 hod. v Dolnom Kubíne - Gäceli.

Vyškolení budú noví rozhodcovia a bude možnosť aktívnym rozhodcov zvýšiť si svoj stupeň. Pre kandidátov na rozhodcov nemusí byť nutne splnená podmienka praxe - dva víkendy na pretekoch.

Keďže doteraz neprišli žiadne informácie o záujemcoch o vyškolenie alebo zvýšenie kvalifikácie rozhodcov, znovu si Vám dovoľujem pripomenúť toto školenie.

Prosím, zistite záujem a pošlite na zväz a aj mne zoznam kandidátov a rozhodcov s e-mailom a telefónnym číslom.

Termín je do pondelka 28.11.2022.

Ďakujem za spoluprácu.

  

Ján Piaček

predseda Subkomisie rozhodcov SK SDV

Dňa 22.11.2022

Preteky

Žilinský maratón

30.09.2023 - 30.09.2023

Dunajský vodácky maratón

21.10.2023 - 21.10.2023

Bratislavský vodácky maratón

18.03.2023 - 18.03.2023

25. Young Danubia Cup 2023 v slalome

29.07.2023 - 30.07.2023