Vrcholoví zástupcovia Slovenskej kanoistiky na Ministerstve životného prostredia SR
Na pozvanie Slovenskej kanoistiky zavítal na Slovensko prezident Európskej kanoistickej asociácie Jean Zoungrana, ktorý je súčasne viceprezidentom Francúzskeho olympijského výboru a prezidentom Francúzskej kanoistickej federácie. S pánom Zoungranom sme mali tú česť stretnúť sa u pána podpredsedu vlády a ministra životného prostredia - Tomáša Tarabu, kde sme prezentovali možnosti rozvoja areálu v Čunove ako budúceho národného olympijského centra kanoistiky na divokej vode. Zámerom je vybudovanie ekonomicky udržateľného športovo-spoločenského areálu, ktorý bude prístupný nielen pre vrcholový šport a širokú verejnosť, ale zároveň bude slúžiť aj ako výcvikové centrum pre zložky integrovaného záchranného systému.
 
Jednou z tém bolo aj využitie technickej podpory štátnych podnikov pri projektovaní rozvojových zámerov v oblasti športu a cestovného ruchu. Francúzsko patrí medzi lídrov v rozvoji projektov vodných športov v prepojení na cestovný ruch. Kľúčovými slovami partnerstva je zdieľanie vodných zdrojov, ochrana životného prostredia a podpora kanoistiky ako prirodzeného užívateľa.
 
Dlhoročným partnerom Francúzskej kanoistickej federácie je štátny podnik EDF. Aktívne sa podieľa na rozvoji kanoistiky v konzese s ochranou životného prostredia a trvalo udržateľným rozvojom. Okrem podpory športovej reprezentácie a práce s mládežou podporuje EDF prostredníctvom dcérskej spoločnosti - Hydrostadium výstavbu kanoistických areálov a úpravu riek tak, aby mohli kanoisti trénovať v mestských a prímestských oblastiach.
 
V zahraničí taktiež úspešne fungujú rôzne projekty prepojenia starostlivosti o životné prostredie s kanoistikou a cestovným ruchom a práve táto téma je predmetom záujmu v pripravovaných projektoch Slovenskej kanoistiky na Slovensku. Súčasťou týchto zámerov je logicky a nevyhnutne aj rezort MŽP SR a preto si veľmi vážime prijatie u pána ministra Tomáša Tarabu.
 
Delegácia Slovenskej kanoistiky a Prezidenta ECA bola následne prijatá na pôde Národnej rady Slovenskej republiky. Snahou vedenia Slovenskej kanoistiky je aby areály, ktoré slúžia vodným športom boli pokiaľ možno s podporou štátu zrevitalizované a slúžili tak aj na účely rozvoja cestovného ruchu.
 
 
Slovenská kanoistika je jedným z najvýznamnejších a najskúsenejších organizátorov významných medzinárodných športových podujatí na Slovensku. V nadchádzajúcom roku bude Slovensko hostiť až dve významné medzinárodné športové podujatia v kanoistike:
- Majstrovstvá Sveta juniorov a do 23 rokov v kanoistike na divokej vode v Liptovskom Mikuláši
- Majstrovstvá Európy juniorov a do 23 rokov v rýchlostnej kanoistike na Zemníku v Bratislave
 
 
Dňa 20.12.2023

Preteky

Žilinský maratón

28.09.2024 - 28.09.2024

Zvolenský maratón

05.10.2024 - 05.10.2024

Bratislavský vodácky maratón

18.03.2023 - 18.03.2023

25. Young Danubia Cup 2023 v slalome

29.07.2023 - 30.07.2023

Žilinský maratón

30.09.2023 - 30.09.2023

Dunajský vodácky maratón

21.10.2023 - 21.10.2023

30.ročník Žilinských zjazdov

23.03.2024 - 24.03.2024