Stretnutia s klubmi, organizátormi a rozhodcami pred novou sezónou

Výkonný výbor sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky (SDV) si od prvého dňa pôsobenia dal za cieľ efektívnejšiu komunikáciu s členmi hnutia. V rámci dlhodobej iniciatívy Výkonného výboru SDV sa aj pred dôležitou predolympijskou sezónou uskutočnili stretnutia s predsedami klubov, organizátormi pretekov a rozhodcami. Predseda SDV Martin Stanovský st. a predsedníčka Komisie pre kluby, mládež a vzdelávanie Renáta Daníková navštívili počas februára Žilinu, Bratislavu a Liptovský Mikuláš.

Plánované aktivity Komisie pre kluby, mládež a vzdelávanie a Športovej komisie a ich zameranie v roku 2023 predstavila Renáta Daníková: „Hlavným zámerom aktivít bude vzdelávanie. Uskutočnia sa opäť Metodické výjazdy pod dohľadom športového riaditeľa Róberta Orokockého. Ďalšími odbornými účastníkmi výjazdov budú Jana Dukátová, Milan Kubáň a Matúš Hujsa. V lete prebehne sústredenie pre výber pretekárov vo veku od 13 do15 rokov. Sústredenie sa bude konať v Liptovskom Mikuláši. V tomto roku sa plánuje aj sústredenie pre deti vo veku od 11 do 12 rokov v Dolnom Kubíne. Na toto sústredenie budú prizvaní aj noví tréneri, ktorí absolvujú v marci svoj prvý trénerský kurz. Novinkou bude organizácia jednodňového spoločného splavu pre mladšie ročníky v septembri a organizácia bežeckých pretekov pre všetkých vodákov v novembri.  Miestom oboch podujatí bude Žilina. V roku 2023 sa bude v spolupráci s Milanom Kubáňom organizovať trénerský kurz 2.stupňa. Ešte pred tým počas roka dôjde k vytvoreniu aktuálneho zoznamu trénerov a revízii získaného vzdelania, resp. trénerských licencií.“

Ďalším bodom stretnutia bola diskusia v spolupráci so Súťažnou komisiou s predsedom Igorom Ižom a Rozhodcovskou komisiou s predsedom Jánom Piačkom o potrebných zmenách v pravidlách organizácie súťaží a rozhodcovských pravidlách. Výkonný výbor vyjadril potrebu zmien v pravidlách na zefektívnenie organizácie súťaží, väčšie právomoci organizátora súťaží, flexibilitu pri organizácii súťaží.  Z diskusie vyplynuli závery, ktoré sa budú aplikovať v pravidlách ako napríklad zníženie počtu rozhodcov pri niektorých typoch pretekov, kumulovanie funkcií rozhodcov, prihlasovanie rozhodcov na súťaže, záväzné termíny pre kluby a rozhodcov.

Samostatnou témou boli pravidlá pre nominácie rozhodcov (Hlavný rozhodca - HR, zástupca hlavného rozhodcu - ZHR, nominačné preteky, medzinárodné preteky), školenie HR a ZHR rozhodcov, skrátenie lehôt na získanie vyšších stupňov, možnosť získania rozhodcovskej licencie aktívnymi pretekármi, hodnotenie rozhodcov, potreba školení z pravidiel pre trénerov a staviteľov trate. Aj z tejto debaty vyplynuli závery, ktoré bude Rozhodcovská komisia  postupne zapracovávať do svojich smerníc.

 

Dňa 08.03.2023

Preteky

1. a 2. NP na ME 2021

17.04.2021 - 18.04.2021

3. a 4. NP na ME 2021

24.04.2021 - 25.04.2021

Securiton Cup

25.06.2021 - 26.06.2021

24. ročník Young Danubia Cup 2022

02.07.2021 - 03.07.2021

Žilinský maratón

11.09.2021 - 11.09.2021

MS v slalome a šprinte

21.09.2021 - 26.09.2021

Rozlúčkové slalomy

09.10.2021 - 09.10.2021

MSR v slalome a šprinte

16.10.2021 - 17.10.2021

Vodácky festival

16.10.2021 - 16.10.2021

Dunajský maratón

16.10.2021 - 16.10.2021

Bratislavský vodácky maratón

19.03.2022 - 19.03.2022

28. ročník Žilinských zjazdov

26.03.2022 - 27.03.2022

NP extrém slalom do RD

20.05.2022 - 20.05.2022

ME slalom

26.05.2022 - 29.05.2022

Securiton cup

10.06.2022 - 11.06.2022

LIVE výsledky MS Augsburg

27.07.2022 - 31.07.2022

ECA Junior Slalom Cup Bratislava

06.08.2022 - 07.08.2022

ZRUŠENÝ - ICF Ranking slalom

09.09.2022 - 11.09.2022

MSR a MSR dorastu slalom

23.09.2022 - 25.09.2022

Majstrovstvá Bratislavy žiakov

30.09.2022 - 01.10.2022

Rozlúčkové slalomy

01.10.2022 - 01.10.2022

Preteky OH nádejí

08.10.2022 - 09.10.2022

Dunajský vodácky maratón

15.10.2022 - 15.10.2022

Bratislavský vodácky maratón

18.03.2023 - 18.03.2023