Stretnutia s klubmi, organizátormi a rozhodcami pred novou sezónou

Výkonný výbor sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky (SDV) si od prvého dňa pôsobenia dal za cieľ efektívnejšiu komunikáciu s členmi hnutia. V rámci dlhodobej iniciatívy Výkonného výboru SDV sa aj pred dôležitou predolympijskou sezónou uskutočnili stretnutia s predsedami klubov, organizátormi pretekov a rozhodcami. Predseda SDV Martin Stanovský st. a predsedníčka Komisie pre kluby, mládež a vzdelávanie Renáta Daníková navštívili počas februára Žilinu, Bratislavu a Liptovský Mikuláš.

Plánované aktivity Komisie pre kluby, mládež a vzdelávanie a Športovej komisie a ich zameranie v roku 2023 predstavila Renáta Daníková: „Hlavným zámerom aktivít bude vzdelávanie. Uskutočnia sa opäť Metodické výjazdy pod dohľadom športového riaditeľa Róberta Orokockého. Ďalšími odbornými účastníkmi výjazdov budú Jana Dukátová, Milan Kubáň a Matúš Hujsa. V lete prebehne sústredenie pre výber pretekárov vo veku od 13 do15 rokov. Sústredenie sa bude konať v Liptovskom Mikuláši. V tomto roku sa plánuje aj sústredenie pre deti vo veku od 11 do 12 rokov v Dolnom Kubíne. Na toto sústredenie budú prizvaní aj noví tréneri, ktorí absolvujú v marci svoj prvý trénerský kurz. Novinkou bude organizácia jednodňového spoločného splavu pre mladšie ročníky v septembri a organizácia bežeckých pretekov pre všetkých vodákov v novembri.  Miestom oboch podujatí bude Žilina. V roku 2023 sa bude v spolupráci s Milanom Kubáňom organizovať trénerský kurz 2.stupňa. Ešte pred tým počas roka dôjde k vytvoreniu aktuálneho zoznamu trénerov a revízii získaného vzdelania, resp. trénerských licencií.“

Ďalším bodom stretnutia bola diskusia v spolupráci so Súťažnou komisiou s predsedom Igorom Ižom a Rozhodcovskou komisiou s predsedom Jánom Piačkom o potrebných zmenách v pravidlách organizácie súťaží a rozhodcovských pravidlách. Výkonný výbor vyjadril potrebu zmien v pravidlách na zefektívnenie organizácie súťaží, väčšie právomoci organizátora súťaží, flexibilitu pri organizácii súťaží.  Z diskusie vyplynuli závery, ktoré sa budú aplikovať v pravidlách ako napríklad zníženie počtu rozhodcov pri niektorých typoch pretekov, kumulovanie funkcií rozhodcov, prihlasovanie rozhodcov na súťaže, záväzné termíny pre kluby a rozhodcov.

Samostatnou témou boli pravidlá pre nominácie rozhodcov (Hlavný rozhodca - HR, zástupca hlavného rozhodcu - ZHR, nominačné preteky, medzinárodné preteky), školenie HR a ZHR rozhodcov, skrátenie lehôt na získanie vyšších stupňov, možnosť získania rozhodcovskej licencie aktívnymi pretekármi, hodnotenie rozhodcov, potreba školení z pravidiel pre trénerov a staviteľov trate. Aj z tejto debaty vyplynuli závery, ktoré bude Rozhodcovská komisia  postupne zapracovávať do svojich smerníc.

 

Dňa 08.03.2023

Preteky

Žilinský maratón

28.09.2024 - 28.09.2024

Zvolenský maratón

05.10.2024 - 05.10.2024

Bratislavský vodácky maratón

18.03.2023 - 18.03.2023

25. Young Danubia Cup 2023 v slalome

29.07.2023 - 30.07.2023

Žilinský maratón

30.09.2023 - 30.09.2023

Dunajský vodácky maratón

21.10.2023 - 21.10.2023

30.ročník Žilinských zjazdov

23.03.2024 - 24.03.2024