Riešenie, ktoré prináša nádej

"Od antických čias sú olympijské hry oslava športu a pozitívnych aspektov, ktoré šport prináša pre celú spoločnosť. Sila olympiády dokázala už v staroveku prerušiť vojny a upriamiť pozornosť na preteky zdatnosti a upevňovanie priateľstva. V súčasnosti sme sa opäť ocitli vo vojne pri ktorej zomierajú ľudia. Žiaľ, nášho aktuálneho nepriateľa nedokážeme presvedčiť, aby svoje zbrane ,zložil' pre olympijské ideály a tak je rozhodnutie japonských organizátorov a Medzinárodného olympijského výboru o posunutí olympijských hier Tokio 2020 na budúci rok jediné správne riešenie.

Je to riešenie, ktoré zohľadňuje životné priority ľudskej spoločnosti, ochraňuje zdravie športovcov a zrovnoprávňuje ich šance na kvalitnú športovú prípravu pred vrcholom ich športovej kariéry.

Je to aj riešenie, ktoré môže po dlhých rokoch celospoločenského úpadku športu priniesť k ľudom vďaka olympiáde nádej a presmerovať ich životné hodnoty k základným hodnotám športu, aktívnemu spôsobu života, budovaniu solidarity, rešpektu a dobrých medziľudských vzťahov. Som presvedčený, že za takúto šancu musíme byť my športovci vďační.

OH kruhy

Verím, že hlavná športová správa dňa prinesie do našich ‚športových životov‘ konečne pokoj a prvý záchytný bod, od ktorého sa budú odvíjať všetky naše nasledujúce kroky.

Našim prvým a základným cieľom musí byť disciplína, vďaka ktorej porazíme celosvetovú pandémiu koronavírusu COVID-19, nakoľko pokiaľ nebude tento problém vyriešený globálne, systematický návrat k vrcholovému športu možný nebude.

Následne s očakávaným oznámením nového termínu konania olympijských hier a stratégiou Medzinárodnej kanoistickej federácie k olympijským miestenkám príjme Slovenská kanoistika komplexné riešenie, na základe ktorého vytvorí pre svojich športovcov fair-play podmienky pre ich nomináciu na olympijské hry, na ktorých sa všetci spoločne pokúsime o nadviazanie na unikátnu medailovú bilanciu, ktorá robí z kanoistiky na divokej vode najúspešnejší olympijský šport na Slovensku."

Richard Galovič
predseda sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky

Preteky

Žilinské slalomy, 7.-8.SLP v slalome

18.05.2019 - 19.05.2019

Securiton cup žiakov, 1. kolo

24.05.2019 - 25.05.2019

2. SP slalom

21.06.2019 - 23.06.2019

23. Young Danubia Cup

29.06.2019 - 30.06.2019

ME U23 a MEJ v slalome

04.07.2019 - 07.07.2019

Securiton Cup žiakov, 2. kolo

12.07.2019 - 13.07.2019

Slovak Open 2019

09.08.2019 - 11.08.2019

M BA žiakov

13.09.2019 - 14.09.2019

Dunajský zjazd a maratón

27.09.2019 - 29.09.2019

Žilinské zjazdy

21.03.2020 - 21.03.2020