Prvý kreditový trénerský seminár SK SDV

 

Komisia klubov, mládeže a vzdelávania v spolupráci s Komisiou vrcholového športu zorganizovala 1. kreditový trénerský seminár seminár pre trénerov s témou Pravidlá kanoistiky na divokej vode a Antidoping.

Seminár sa konal dňa 6.5. v priestoroch Športového centra polície v Bratislave.

 

 
Program semináru:

Úvod  - PaedDr. Milan Kubáň, PhD., Ing. Renáta Daníková

Antidoping - Mgr. Kristián Slíž

  1. Prehľadová prednáška
  2. Dopingová kontrola (procedúry odberu biologického materiálu).
    Formulár dopingovej kontroly (ktoré údaje sú potrebné a prečo)
    Práva a povinnosti osôb (komisár, športovec, zástupcovia)
    Úlohy chaperona

Pravidlá kanoistiky na divokej vode – Ing. Ján Piaček

Seminár bol organizovaný SK SDV v zmysle Smernice o vzdelávaní trénerov SK SDV – S – 1/2024. To znamená, že tréner, ktorý ho absolvoval, získal 1 kredit.

Pre tých, ktorí sa ho nezúčastnili pripájame linky na dôležité odkazy antidopingovej agentúry s užitočnými zdrojmi informácií pre reprezentantov, reprezentačných trénerov, ale aj trénerov na klubovej úrovni.

 

 

Text: Renáta Daníková

Foto: Martin Stanovský ml.

Dňa 08.05.2024

Preteky

Žilinský maratón

28.09.2024 - 28.09.2024

Zvolenský maratón

05.10.2024 - 05.10.2024

Bratislavský vodácky maratón

18.03.2023 - 18.03.2023

25. Young Danubia Cup 2023 v slalome

29.07.2023 - 30.07.2023

Žilinský maratón

30.09.2023 - 30.09.2023

Dunajský vodácky maratón

21.10.2023 - 21.10.2023

30.ročník Žilinských zjazdov

23.03.2024 - 24.03.2024