Prvé číslo newslettera sekcie divokých vôd

Vážení členovia sekcie divokých vôd,  

Dovoľte mi predstaviť vám prvé číslo newslettera Slovenskej kanoistiky - sekcie divokých vôd. Touto formou by predseda sekcie a výkonný výbor chceli na pravidelnej báze informovať o novinkách, plánoch, pripravovaných projektoch, o činnosti výkonného výboru aj podujatiach, ktoré nás v najbližšom čase čakajú.    

Newsletter je určený nielen pre kluby, trénerov a všetkých členov zväzu, ale aj pre širšiu verejnosť. Prihlásiť ako aj odhlásiť sa z odberu newslettera je možné na e-mailovej adrese: newsletter@canoe.sk.  

Prečítajte si prvé čislo newslettera sekcie divokých vôd (PDF)  

 

Martin Stanovský
Predseda sekcie divokých vôd

Dňa 08.11.2023

Preteky

Žilinský maratón

28.09.2024 - 28.09.2024

Zvolenský maratón

05.10.2024 - 05.10.2024

Bratislavský vodácky maratón

18.03.2023 - 18.03.2023

25. Young Danubia Cup 2023 v slalome

29.07.2023 - 30.07.2023

Žilinský maratón

30.09.2023 - 30.09.2023

Dunajský vodácky maratón

21.10.2023 - 21.10.2023

30.ročník Žilinských zjazdov

23.03.2024 - 24.03.2024