Projekt Women in Canoe Sport zavŕšila konferencia v Prahe

KONFERENCIA WOMEN IN CANOE SPORT - PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA

Celoročný projekt projektu Erasmus+ Women in Canoe Sport uzavrel svoj ročný cyklus vzdelávacou konferenciou, ktorá sa uskutočnila v Prahe prvý novembrový víkend. Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 30 trénerov z Čiech a Slovenska.

Úvodného slova sa ujal riaditeľ projektu Ján Busta, ktorý zároveň uviedol komplexnú prednášku o špecifikách ženského tréningu a výkonov. Medzi prednášajúcimi boli okrem odborníkov z Čiech, Španielska aj zástupcovia s Slovenskej kanoistiky. Jana Dukátová zamerala svoju prednášku na mentálny tréning a jeho aplikácia v kanoistike na divokej vode.

„Moja prednáška o mentálnom tréningu bola zameraná na procesy v tele športovca pod tlakom. Čerpám zo skúsenosti z RedBull Athletes Performance Center a spoluprác s rakúskou športovou psychologičkou, priblížila Jana Dukátová. Okrem teórie si účastníci s dvojnásobnou majsterkou sveta v K1 aj C1 vyskúšali časť z tréningu na zlepšenie koncentrácie v stresovej situácii.

Druhým zástupcom bol Matej Vajda, ktorý prezentoval trénerom koncept dlhodobej športovej prípravy v kanoistike a jeho špecifiká v kontexte žien.

Na konferencii prednášala Andrea Duchoňová o výžive a jej poruchách a tiež Tereza Hybská o menštruačnom cykle a tom ako ovplyvňuje výkon športovkýň. Účastníčka projektu kajakárka Anna Barroso priblížila jednotlivé aktivity projektu Women in Canoe Sport počas roku 2023.

Konferencia bola zavŕšením celoročnej realizácie projektových aktivít, ktoré obsahovali zosieťovanie odborníkov v kanoistike, tvorbu vzdelávacích materiálov, realizáciu tréningových kempov.

Výstupy prezentované počas konferencie budú uverejnené na internetovej stránke projektu: https://www.womenincanoesport.com/en/ 

Dňa 18.11.2023

Preteky

Žilinský maratón

28.09.2024 - 28.09.2024

Zvolenský maratón

05.10.2024 - 05.10.2024

Bratislavský vodácky maratón

18.03.2023 - 18.03.2023

25. Young Danubia Cup 2023 v slalome

29.07.2023 - 30.07.2023

Žilinský maratón

30.09.2023 - 30.09.2023

Dunajský vodácky maratón

21.10.2023 - 21.10.2023

30.ročník Žilinských zjazdov

23.03.2024 - 24.03.2024