Projekt New Miracle – Posilnenie postavenia žien v športe

V dňoch 1-3.10.2023 prebehol v Litve vo Vilniuse posledný medzinárodný workshop a stretnutie partnerov projektu New Miracle. Cieľom projektu bolo podporiť postavenie žien na všetkých riadiacich úrovniach v športových organizáciách a podpora rodovej rovnosti, vodcovstva, väčšej angažovanosti v rozhodovacích procesoch a rozvoj sebadôvery. Projekt bol podporovaný Európskou úniou z programu Erasmus+ Sport. Spolupodieľalo sa na ňom viacero národných federácií a olympijských výborov.

Slovenská kanoistika - sekcia divokých vôd mala taktiež svoje zastúpenie v tomto projekte. Predsedníčka Komisie pre kluby, mládež a vzdelávanie Renáta Daníková bola vybraná, aby sa zúčastnila v tomto roku štyroch národných a jedného medzinárodného workshopu v projekte New Miracle.

Obsahom stretnutí boli témy ako vedomé rozhodovanie a riadenie seba, networking, hľadanie a využívanie zdrojov pre projekty, komunikácia v organizácii atď.

Vo Vilniuse sa uskutočnilo aj koučovacie stretnutie s profesionálnou motivačnou rečníčkou, koučkou a trénerkou podporujúcou rozmanitosť vo vedení Gabrielou Müllerovou Mendozovou.

„Národné workshopy boli mimoriadne obohacujúce a kreatívne. Viedli ich dve skvelé koučky Borka Bachratá a Katka Lesayová. Množstvo vecí bolo nových a niektoré veci, ktoré robím podvedome a intuitívne dostali pomenovanie a zmysel. Medzinárodný workshop vo Vilniuse bol v znamení energickej Gabrieli Mendez. Prinútila nás všetkých vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a nájsť v sebe oveľa viac odvahy, energie, sebauvedomenia. Veľmi si cením možnosť byť súčasťou tohto projektu a dúfam, že takýto projekt bude mať pokračovanie. Odporúčam všetkým ženám v riadiacich pozíciách.“ Renáta Daníková

Dňa 27.10.2023

Preteky

Žilinský maratón

28.09.2024 - 28.09.2024

Zvolenský maratón

05.10.2024 - 05.10.2024

Bratislavský vodácky maratón

18.03.2023 - 18.03.2023

25. Young Danubia Cup 2023 v slalome

29.07.2023 - 30.07.2023

Žilinský maratón

30.09.2023 - 30.09.2023

Dunajský vodácky maratón

21.10.2023 - 21.10.2023

30.ročník Žilinských zjazdov

23.03.2024 - 24.03.2024