Prezident Európskej kanoistickej federácie Jean Zoungrana navštívil Slovensko

 

 

Koncom roku 2023, tesne pred vianočnými sviatkami, navštívil Bratislavu prezident Európskej kanoistickej federácie Jean Zoungrana, ktorý prijal pozvanie od Martina Stanovského mladšieho. Impozantný športový diplomat, ktorý je zároveň prezidentom Francúzskej kanoistickej asociácie a vice-prezident Francúzskeho olympijského výboru počas trojdňovej návštevy absolvoval množstvo strategických stretnutí spolu s vrcholnými predstaviteľmi Slovenskej kanoistiky. Počas jeho návštevy mu Martin Stanovský st., Martin Stanovský ml., Boris Bergendi a Róbert Petriska predstavili projekty na rozvoj športovej infraštruktúry pre ďalšie olympijské obdobie a prípravu slovenského kanoistického tímu pre olympijské hry v Paríži. Medzi prvé stretnutia patrilo stretnutie s prezidentom Slovenského olympijského a športového výboru Antonom Siekelom a generálnym sekretárom Jozefom Libom. Zároveň navštívili aj Slovenské a olympijské športové múzeum v Dome športu, ktoré každý týždeň otvára brány základným a stredným školám z celého Slovenska. Počas návštevy sa Jean Zoungrana v Olympijskom múzeu stretol aj so žiakmi Žilinskej strednej športovej školy, ktorej dvaja študenti pomáhali počas uplynulých Majstrovstiev Európy juniorov a do 23 rokov v Čunove.

S ohľadom na blížiace sa podujatia dôležitého medzinárodného významu na Slovensku – júnové Majstrovstvá Európy juniorov a do 23 rokov v Areáli rýchlostnej kanoistiky Zemník a júlové Majstrovstvá sveta juniorov a do 23 rokov v Areáli vodných športov Ondreja Cibáka navštívil Jean Zoungrana osobne Areál na Zemníku a oboznámil sa s projektom novej lodenice v mekke divokej vody v Čunove spolu s plánovaným projektom rozvoju areálu v Čunove. Zámerom vedenia sekcie divokých vôd je vybudovanie ekonomicky udržateľného športovo-spoločenského areálu, ktorý bude prístupný nielen pre vrcholový šport a širokú verejnosť, ale zároveň bude slúžiť aj ako výcvikové centrum pre zložky integrovaného záchranného systému. Plánovaný projekt sa Jeanovi Zoungranovi veľmi páčil a vyjadril plnú podporu vedeniu sekcie divokých vôd. Francúzsko je lídrom v počte postavených vodnoslalomárskych areálov, o to cennejšia bola výmena skúsenosti s výstavbou a ekonomickou udržateľnosti areálov.

Jean Zoungrana počas svojej druhej návštevy Slovenska v roku 2023 ocenil význam Slovenska z pohľadu organizácie medzinárodných podujatí a zároveň sa stretol s budúcim ministrom cestovného ruchu a športu Dušanom Keketim, s ktorým diskutovali o podpore ďalších významných podujatí na všetkých vekových stupňoch od juniorov, pretekárov do 23 rokov až po seniorské podujatia. Spolu s Martinom Stanovským starším a Martinom Stanovským mladším diskutovali aj o téme vzniku Ministerstva cestovného ruchu a športu na Slovensku. O dôležitosti prepojenia organizácie významných medzinárodných športových podujatí a cestovného ruchu ako aj využitie športu ako efektívneho nástroja na propagáciu a prezentáciu SR v zahraničí a na zvýšenie počtu zahraničných návštev vedenie sekcie divokých viedlo rokovania aj počas minulého roka na úrovni Ministerstva dopravy SR spolu s bývalou štátnou tajomníčkou Katarínou Brunckovou. Francúzsko patrí medzi lídrov v rozvoji projektov vodných športov v prepojení na cestovný ruch a práve vznik nového ministerstva na Slovensku môže byť významnou príležitosťou pre rozvoj obidvoch sektorov.

Dôležitou súčasťou každej medzinárodnej športovej akcie a športovej spolupráce je podpora štátu. Jean Zoungrana sa spolu s vedením Slovenskej kanoistiky stretol s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom a s bývalou štátnou tajomníčkou ministerstva dopravy Katarínou Brunckovou, kde sme prezentovali možnosti rozvoja areálu v Čunove ako budúceho národného olympijského centra kanoistiky na divokej vode.

Jedným z najvýznamnejším športov v rámci propagácie turizmu cez šport je pre Slovensko ľadový hokej. S jeho prezidentom Miroslavom Šatanom Zoungrana diskutoval aj o projektoch, ktoré jeden z najpopulárnejších športov na Slovensku uskutočnil počas majstrovstiev sveta, či plánoch a stratégiách na ďalšie olympijské obdobie.

Rok 2023 bol pre Slovenskú kanoistiku mimoriadne úspešný s ohľadom na olympijské kvóty a organizáciu medzinárodného podujatia Majstrovstiev Európy juniorov a do 23 rokov v kanoistike na divokej vode, ktoré ocenil aj Jean Zoungrana, ktorý v júli minulého roku podujatie slávnostne otvoril. Jeho decembrová návšteva prehĺbila spoluprácu Slovenskej kanoistiky a Európskej kanoistickej asociácie aj v rámci diskusie možnosti prehĺbenia spolupráce na partnerských projektoch.

„Teší ma, že Jean Zoungrana prijal pozvanie na návštevu Slovenska a mohli sme tak odprezentovať našu prácu, plány a vízie v rozvoji kanoistiky na Slovensku. Počas návštevy sme diskutovali na viacero zaujímavých tém vrátane zlepšenia postavenia a rozvoja kanoistiky na globálnej úrovni. Víziou novozvoleného prezidenta ECA je po 30 rokoch od vzniku Európskej kanoistickej asociácie priniesť nový impulz a naštartovať nové projekty. Som rád, že môžeme byť pri tom a aktívne tak prispieť k rozvoju európskej kanoistiky. Spoločne sme sa zhodli, že hoci naše tímy sú na vode súpermi, na diplomatickej úrovni máme veľmi dobré vzťahy a plánujeme ich ďalej rozvíjať do budúcnosti.“ konštatoval na záver výkonný riaditeľ Slovenskej kanoistiky Martin Stanovský ml.

 

POZRITE SI ROZHOVOR S JEANOM ZOUNGRANOM NA FACEBOKU 

https://www.facebook.com/CanoeSlalomTeamSlovakia

 

Dňa 11.01.2024

Preteky

Žilinský maratón

28.09.2024 - 28.09.2024

Zvolenský maratón

05.10.2024 - 05.10.2024

Bratislavský vodácky maratón

18.03.2023 - 18.03.2023

25. Young Danubia Cup 2023 v slalome

29.07.2023 - 30.07.2023

Žilinský maratón

30.09.2023 - 30.09.2023

Dunajský vodácky maratón

21.10.2023 - 21.10.2023

30.ročník Žilinských zjazdov

23.03.2024 - 24.03.2024