Pravidlá cestovania na zahraničné sústredenia po 15. novembri 2020

Od 16. 11. 2020 sa ruší obmedzenie vycestovania na zahraničné VT z prostriedkov Slovenskej kanoistiky. Pri cestách do zahraničia je všaj nutné dodržiavať nasledujúce pokyny:

Každá cesta musí byť vopred nahlásená Lukášovi Giertlovi  na adresu lukas.giertl@gmail.com, v kópii na sekretariát officeslalom@canoe.sk vo formáte:

  • Dátum cesty
  • Osoby, ktoré vycestujú
  • Destinácia

S účinnosťou od 15. októbra 2020 do odvolania sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb.

Zároveň v prípade, že v skupine, ktorá vycestuje sú osoby, ktoré nie sú v dennodennom kontakte, odporúčame aby pred cestou celá skupina absolvovala PCR testy na COVID-19.

Pred cestou sa informujte o podmienkach vstupu do jednotlivých krajín, ale aj transferu cez krajiny na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. 

Pri návrate na Slovensko sa vopred informujte o podmienkach vstupu, o podmienkach návratu platných počas zákazu vychádzania  a samozrejme ich dodržujte.

Po návrate do domácich tréningových podmienok sa prosíme správajte zodpovedne, aby ste svojím konaním prípadne nenakazili trénerov, fyzioterapeutov, kolegov a ostatných členov iných tréningových skupín.

ĎAKUJEME, ŽE STE ZODPOVEDNÍ