Pozvánka na trénerský seminár

Pozvánka

Komisia klubov, mládeže a vzdelávania v spolupráci s Komisiou vrcholového športu si Vás dovoľujú pozvať na seminár pre trénerov s témou Pravidlá kanoistiky na divokej vode a Antidoping.
Seminár sa bude konať dňa 6.5. v čase od 8:00 do 12:00. Miestom konania je zasadačka v priestoroch Športového centra polície na Romanovej 37 v Bratislave.

Program semináru:
8:00 - 8:45 Úvod - PaedDr. Milan Kubáň, PhD.
9:00 – 10:00  Pravidlá kanoistiky na divokej vode – Ing. Ján Piaček
10:00 - 12:00  Antidoping - Mgr. Kristián Slíž
1. Prehľadová prednáška
2. Dopingová kontrola (procedúry odberu biologického materiálu).
Formulár dopingovej kontroly (ktoré údaje sú potrebné a prečo)
Práva a povinnosti osôb (komisár, športovec, zástupcovia)
Úlohy chaperona

Seminár je organizovaný SK SDV v zmysle Smernice o vzdelávaní trénerov SK SDV – S – 1/2024. To znamená, že tréner, ktorý ho absolvuje, získa 1 kredit.


Prosíme Vás o informovanie Vašich trénerov. Zároveň žiadame o zaslanie záväzných
prihlášok trénerov na mail renata.danikova@gmail.com.

Ďakujeme za spoluprácu.

Renáta Daníková

Dňa 30.04.2024

Preteky

Žilinský maratón

28.09.2024 - 28.09.2024

Zvolenský maratón

05.10.2024 - 05.10.2024

Bratislavský vodácky maratón

18.03.2023 - 18.03.2023

25. Young Danubia Cup 2023 v slalome

29.07.2023 - 30.07.2023

Žilinský maratón

30.09.2023 - 30.09.2023

Dunajský vodácky maratón

21.10.2023 - 21.10.2023

30.ročník Žilinských zjazdov

23.03.2024 - 24.03.2024