Olympijská kvalifikácia musí reflektovať stratégiu MOV a ICF

...šport je pre nás všetkým. Naučil nás byť k sebe náročný. Využijme to v týchto ťažkých časoch a buďme príkladom. Naša jediná vakcína je totiž disciplína...

Na základe vývoja pandemickej situácie zapríčinenej globálnym šírením koronavírusu COVID-19 a s tým súvisiacim zrušením ECA majstrovstiev Európy 2020, ktoré mali súčasne rozhodnúť o olympijských miestenkách pre OH Tokio 2020, ale aj v súlade s predpokladaným predĺžením karanténnych opatrení Ústredného krízového štábu SR sa sekcia divokých vôd Slovenskej kanoistiky rozhodla prijať nasledujúce opatrenia:
 
  1. Nominačný klúč a nominačné preteky pre ME 2020 pozostavajúce z podujatí v Markkleebergu (3.-5. apríl) a Bratislavy-Čunova (10.-11. apríl) sú zrušené.
  2. Kvalifikačné procesy pre OH Tokio 2020 budú reflektovať stratégiu Medzinárodného olympijského výboru a Medzinárodnej kanoistickej federácie, ktorá bude na základe vývoja epidemiologickej situácie známa na začiatku apríla 2020 a následne bude adaptovaná do fair-play nominačného klúča Trénerskou radou pre schválenie VV SDV-SK
  3. V zhode so stratégiou Medzinárodnej kanoistickej federácie rušíme organizáciu všetkých naplánovaných podujatí do 31. mája 2020.
  4. Predolympijské tréningové kempy v Tokiu doposiaľ plánované na marec a apríl sú zrušené.
  5. Trénerske a realizačné tímy, ktoré realizovali zahraničné tréningové pobyty v zmysle schválených Harmonogramov športovej prípravy musia všetky podklady k vyúčtovaniam za tieto akcie odoslať elektronicky na adresu miskayova@canoe.sk do 20. marca 2020.
  6. Výdavky všetkých zložiek SDV-SK s výnimkou zazmluvnených mzdových nákladov, komunikačných potrieb a výdavkov súvisiacich so zabezpečením zdravotných potrieb športovcov Top Tímu sú pozastavené.
  7.  V súvislosti s organizáciou zasadnutia valného zhromaždenia SDV-SK preverujeme využite komunikačnej platformy pre videokonferenciu a prípravu 90 minútového on-line zasadnutia, ktoré by odsúhlasilo správy za rok 2019, základné materialy a krízový rozpočet organizácie v termíne apríl 2020. 
Richard Galovič
predseda sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky

Preteky

NP v slalome do RD na ME, Čunovo

10.04.2020 - 11.04.2020

36. MLS, 1. a 2. SLP slalom

02.05.2020 - 03.05.2020

Rozlúčkové slalomy

10.10.2020 - 10.10.2020

Prvomájový zjazd a šprint

01.05.2019 - 01.05.2019

Žilinské slalomy, 7.-8.SLP v slalome

18.05.2019 - 19.05.2019

Securiton cup žiakov, 1. kolo

24.05.2019 - 25.05.2019

2. SP slalom

21.06.2019 - 23.06.2019

23. Young Danubia Cup

29.06.2019 - 30.06.2019

ME U23 a MEJ v slalome

04.07.2019 - 07.07.2019

Securiton Cup žiakov, 2. kolo

12.07.2019 - 13.07.2019

Slovak Open 2019

09.08.2019 - 11.08.2019

M BA žiakov

13.09.2019 - 14.09.2019

Dunajský zjazd a maratón

27.09.2019 - 29.09.2019

Žilinské zjazdy

21.03.2020 - 21.03.2020