Odštartoval trénerský kurz 1. kvalifikačného stupňa

V spolupráci s PaedDr. Milanom Kubáňom, PhD. a Trénerskou akadémiou FTVŠ UK v Bratislave sa v novembri 2022 začalo školenie špecializovaných odborníkov pre splnenie požiadaviek profilu trénera 1. kvalifikačného stupňa v špecializácii kanoistika - vodný slalom. Na školenie sa prihlásilo 15 kandidátov.

Prvá špeciálna časť školenia mala dve časti: praktickú a teoretickú časť. Účastníci školenia si okrem odborného garanta  M. Kubáňa mohli vypočuť aj prednášky M. Vajdu, J. Minčíka, J. Piačka a P. Ostrovského.

Témy špecializácie – teoretická časť:

- úvod do praktickej časti tréningovej jednotky

- tréningová jednotka a jej časti

- stavba tréningového plánu – týždenný, mesačný, ročný

- pravidlá vodného slalomu,

- ročný tréningový cyklus

- špecifiká jednotlivých kategórií v tréningu mladších a starších žiakov

- športová príprava mladších a starších žiakov

- regenerácia

- štruktúra oddielovej športovej činnosti v dlhodobej športovej príprave

- kritéria oddielových výkonnostných štandardov

Témy špecializácie - praktická časť:

- aktívne vedenie tréningového procesu

- hospitácie

Druhú všeobecnú časť účastníci absolvujú 9.-12. Decembra. Povinnou súčasťou absolvovania kurzu je napísanie a obhajoba práce. Téma bude jednotná pre všetkých kandidátov: „TÝŽDŇOVÝ TRÉNINGOVÝ PLÁN PRE VEKOVÚ KATEGÓRIU 12 - 14 ROČNÝCH“.

Viac informácií tu: odkaz

„Trénerský kurz 1.kvalifikačného stupňa bolo potrebné zorganizovať. Som rada, že sa prihlásilo až toľko kandidátov. Aj to svedčí o tom, že kluby aktívne pracujú s mládežou a potrebujú nových alebo ďalších trénerov. Aj preto pripravujeme s Milanom Kubáňom celý koncept školení a preškolovania trénerov všetkých kvalifikačných stupňov. Je potrebné zadefinovať podmienky pre kandidátov, podmienky pre absolventov, cykly školení atď.“ Renáta Daníková – predsedníčka Komisie pre kluby, mládež a vzdelávanie.

„V systéme vzdelávania športových odborníkov sme pri kurze trénera 1.stupňa vychádzali z konkrétnych požiadaviek praxe a súčasných trendov v teórii a didaktike riadenia športového tréningu. V 1.stupni boli východiská pre deti školského veku resp.  dorast.  Oproti minulým kurzom sme aktualizovali obsah kurzu. V spolupráci s odborníkmi z oblasti kanoistiky na divokých vodách sme vytvorili sériu prednášok, ktoré svojim obsahom prispeli k rozšíreniu teoretických poznatkov. Tiež sme zaradili prednášku k pravidlám vodného slalomu. Cieľom kurzu je nielen certifikovať, ale taktiež zaručiť kvalitu a odbornosť budúcich trénerov, ktorí budú svojou prácou prispievať  k výkonnosti jednotlivých športovcov. V ďalších rokoch budeme pokračovať vo vzdelávaní nových trénerov podľa navrhovaného harmonogramu pre 2. resp. 3. stupeň. Chceme taktiež vytvoriť model systému preškoľovaní pre trénerov v praxi, ktorí sú držiteľmi trénerských licencií, s cieľom ich aktívneho vzdelávania a oboznámenia sa s najnovšími trendami v športovom tréningu.“  Milan Kubáň – odborný garant a vedúci učiteľ špecializácie

 

Text: Renáta Daníková 

Dňa 11.11.2022

Preteky

1. a 2. NP na ME 2021

17.04.2021 - 18.04.2021

3. a 4. NP na ME 2021

24.04.2021 - 25.04.2021

Securiton Cup

25.06.2021 - 26.06.2021

24. ročník Young Danubia Cup 2022

02.07.2021 - 03.07.2021

Žilinský maratón

11.09.2021 - 11.09.2021

MS v slalome a šprinte

21.09.2021 - 26.09.2021

Rozlúčkové slalomy

09.10.2021 - 09.10.2021

MSR v slalome a šprinte

16.10.2021 - 17.10.2021

Vodácky festival

16.10.2021 - 16.10.2021

Dunajský maratón

16.10.2021 - 16.10.2021

Bratislavský vodácky maratón

19.03.2022 - 19.03.2022

28. ročník Žilinských zjazdov

26.03.2022 - 27.03.2022

NP extrém slalom do RD

20.05.2022 - 20.05.2022

ME slalom

26.05.2022 - 29.05.2022

Securiton cup

10.06.2022 - 11.06.2022

LIVE výsledky MS Augsburg

27.07.2022 - 31.07.2022

ECA Junior Slalom Cup Bratislava

06.08.2022 - 07.08.2022

ZRUŠENÝ - ICF Ranking slalom

09.09.2022 - 11.09.2022

MSR a MSR dorastu slalom

23.09.2022 - 25.09.2022

Majstrovstvá Bratislavy žiakov

30.09.2022 - 01.10.2022

Rozlúčkové slalomy

01.10.2022 - 01.10.2022

Preteky OH nádejí

08.10.2022 - 09.10.2022

Dunajský vodácky maratón

15.10.2022 - 15.10.2022