Nový predseda sekcie Martin Stanovský st.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SEKCIE DIVOKÝCH VÔD SLOVENSKEJ KANOISTIKE * 14. 11. 2021 * DOM ŠPORTU (BRATISLAVA) 

Valné zhromaždenie sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky si v nedeľu v Dome športu volilo nové vedenie. Za nového predsedu si delegáti odhlasovali Martina Stanovského staršieho zo Športového klubu polície Dolný Kubín. V priamej tajnej voľbe mu dalo hlas 12 z 23 delegátov, protikandidát Peter Šoška (Dukla Žilina) získal o dva menej, jeden hlas bol neplatný. Doterajší šéf vodných slalomárov Richard Galovič kandidatúru s vďakou odmietol a na voľbách sa nezúčastnil.

VZ november 2021

PREDSEDA SEKCIE DIVOKÝCH VÔD SLOVENSKEJ KANOISTIKY

  • Martin Stanovský st.

ČLENOVIA VÝKONNÉHO VÝBORU

  • KOMISIA VRCHOLOVÉHO ŠPORTU: Róbert Orokocký
  • KOMISIA MLÁDEŽE KLUBOV A VZDELÁVANIA: Renáta Daníková
  • KOMISIA NEOLYMPIJSKÝCH ŠPORTOV: Jaroslav Slučik
  • EKONOMICKÁ KOMISIA: Zora Hujsová
  • SUŤAŽNÁ KOMISIA: Igor Ižo

KONTROLNÁ KOMISIA

  • Martin Skubík – predseda
  • Martin Vesel
  • Marián Potočný
Dňa 14.11.2021

Preteky

Bratislavský vodácky maratón

18.03.2023 - 18.03.2023

25. Young Danubia Cup 2023 v slalome

29.07.2023 - 30.07.2023

Žilinský maratón

30.09.2023 - 30.09.2023

Dunajský vodácky maratón

21.10.2023 - 21.10.2023