Nominačné preteky v Markkleebergu zrušené, otáznik nad valným zhromaždením

Nové skutočnosti prinášajú do našich životov nové zodpovedné riešenia. Výkonný výbor sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky dnes prvýkrát vo svojej histórii zasadal cez online video aplikáciu. Hlavnou agendou riadiaceho orgánu bola reakcia na súčasnú epidemiologickú situáciu spôsobenú šírením koronavírusu COVID-19.

V tejto neľahkej situácii by sme sa chceli poďakovať za vysoko profesionálnu spoluprácu a krízovú komunikáciu so štátnym tajomníkom pre šport Jozefom Göncim a pracovníkmi sekcie športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

V tejto chvíli môžeme potvrdiť, že všetci naši športovci a ich realizačné tímy sú aktuálne na ceste, alebo v najbližších hodinách odlietajú z ich zahraničných tréningových kempov v Austrálii a Spojených Arabských Emirátoch späť na Slovensko a následne nastupujú do povinnej 14-dňovej domácej karantény. Poďakovanie za skvelú prácu pri komplikovanom riešení leteckej prepravy osôb a výstroja patrí nášmu exkluzívnemu partnerovi Magic Travel Service.

V súvislosti s aktuálnou situáciou dnes výkonný výbor sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky zrušil plánované nominačné preteky pre ME v Londýne, ktoré sa mali konať 3.-5. apríla v Markkleebergu. Následne potvrdila zrušenie nemeckých rankingových pretekov aj Medzinárodná kanoistická federácia (ICF) na svojom webe.

Prípadný nominačný kľuč pre európske kvalifikačné preteky na OH Tokio 2020 upraví komisia vrcholového športu na základe aktuálneho vývoja, pričom v budúcom týždni očakávame vyjadrenie oficiálneho postoja Európskej kanoistickej asociácie k samotnej organizácii majstrovstiev Európy 2020.

Plánované valné zhromaždenie sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky v Liptovskom Mikuláši a termíne 28. marec 2020 nebude, avšak všetky potrebné podklady budú pripravené a sprístupnené členskej základni v čase primeranom naším aktuálnym prioritám. V prípade že to bude nevyhnutné, zasadnutie prebehne cez online aplikáciu.

"Som presvedčený, že v aktuálnej situácii sa do centra nášho záujmu musia dostať vyššie priority ako šport samotný, preto vás prosím o dodržiavanie všetkých doterajších opatrení Vlády SR a Krízového štábu SR, ako aj odporúčaní Slovenskej kanoistiky ohľadom úpravy tréningového procesu a udržiavania našich športovcov, členov a všetkých našich blízkych v čo najlepšom zdravotnom stave s vysokou mierou vlastnej obranyschopnosti a zodpovednosti," povedal Richard Galovič, predseda sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky.

Preteky

NP v slalome do RD na ME, Čunovo

10.04.2020 - 11.04.2020

36. MLS, 1. a 2. SLP slalom

02.05.2020 - 03.05.2020

Rozlúčkové slalomy

10.10.2020 - 10.10.2020

Prvomájový zjazd a šprint

01.05.2019 - 01.05.2019

Žilinské slalomy, 7.-8.SLP v slalome

18.05.2019 - 19.05.2019

Securiton cup žiakov, 1. kolo

24.05.2019 - 25.05.2019

2. SP slalom

21.06.2019 - 23.06.2019

23. Young Danubia Cup

29.06.2019 - 30.06.2019

ME U23 a MEJ v slalome

04.07.2019 - 07.07.2019

Securiton Cup žiakov, 2. kolo

12.07.2019 - 13.07.2019

Slovak Open 2019

09.08.2019 - 11.08.2019

M BA žiakov

13.09.2019 - 14.09.2019

Dunajský zjazd a maratón

27.09.2019 - 29.09.2019

Žilinské zjazdy

21.03.2020 - 21.03.2020