Mládežnícke sústredenia v sezóne 2024

 

 

Komisia klubov, mládeže a vzdelávanie bude v tomto roku v rámci svojich MPA aktivít organizovať dve sústredenia. Cieľom je poskytnúť mladým pretekárom možnosť tréningových aktivít na vode aj na suchu na zväzovej úrovni. To znamená prepojiť deti v ich športových aktivitách s trénermi z rôznych klubov, umožniť trénerom aktívnu výmenu názorov a poznatkov o tréningovom procese a posilniť vodácku komunitu, čo v budúcnosti prispeje k lepšej komunikácii a zotrvaniu pretekárov a trénerov pri vode. 

 

Slovenská kanoistika - sekcia divokých vôd sa zaviazala, že sa bude podieľať na podpore a rozvoji kanoistiky. A aj toto je jedna z foriem ako na tom pracovať. Pozitíva z týchto MPA aktivít sú viaceré: spolupráca trénerov, vzdelávanie trénerov, práca trénerov s pretekármi z iných klubov (viď pravidlá pre reprezentačných trénerov), adaptácia pretekárov na komunikáciu s cudzími trénermi, vzájomná podpora pretekárov, vytvorenie spoločenskej väzby (po skončení aktívnej športovej činnosti možnosť zotrvania pretekárov v inej pozícii pri vode - tréner, rozhodca, činovník). Ďalej, je to príležitosť pre kluby ako na náklady zväzu posilniť aktívnu športovú činnosť svojich pretekárov a zabezpečiť odmenu pre trénerov - účastníkov sústredení.

 


Pozvánky na sústredenia MPA 2024

 
Sústredenie MPA 2024 A

Rada by som Vás informovala, že v tomto roku chceme organizovať sústredenie MPA A pre vybraných pretekárov z ročníkov 2011, 2010 a 2009. Sústredenie prebehne v dňoch 8-12.7.2024 v Roudnici nad Labem.  

Pretekári boli vybraní na základe celkového rebríčka SLP v roku 2023 a výsledkov MSR ž a ŽO pre každý súťažný deň zvlášť.

Sústredenie odborne zabezpečia Janka Dukátová, Jozef Uram a Martin Vesel. Program sústredenia bude zahŕňať dvojfázové tréningy na vode, cvičenia zamerané na spevnenie a vytrvalosť, kompenzačné cvičenia. Súčasťou sústredenia budú odborné prednášky. Okrem toho bude pre pretekárov pripravený bohatý voľnočasový program.  

Ubytovanie je zabezpečené v kempe v areáli KK Roudnice nad Labem. Strava je zabezpečená formou plnej penzie. Ďalej budú plne hradené všetky tréningy a doprava z SK do Roudnice nad Labem (v rámci klubovej alebo zväzovej dopravy).

Zoznam nominovaných detí za Komisiu pre kluby, mládež a vzdelávanie Vám bude zaslaný mailom. Žiadame Vás o potvrdenie účasti nominovaných pretekárov, a to do 10.6.2024. V prípade, že sa daný pretekár nemá záujem zúčastniť na sústredení, bude oslovený ďalší pretekár v rebríčku SLP 2023.

Ďakujem za spoluprácu.

 

Renáta Daníková

Predsedníčka Komisie pre kluby, mládež a vzdelávanie  

renata.danikova@canoe.sk

renata.danikova@gmail.com

0903 543 944    

 


Sústredenie MPA 2024 B

Rada by som Vás informovala, že v tomto roku chceme organizovať sústredenie MPA B pre našich najmladších pretekárov. Pôjde o ročníky 2012 +. Sústredenie prebehne v dňoch 26.-30.8.2024 v Dolnom Kubíne v kempe Gäceľ.  

Pretekári boli vybraní na základe celkového rebríčka SLP v roku 2023. Avšak nechávame právo klubom na zmenu pretekára podľa vlastného uváženia.

Pôjde o druhý ročník sústredenia MPA B. Cieľom je zabezpečiť mladým pretekárom všestranné športové aktivity. Program sústredenia sa bude niesť v duchu vzorového 5-dňového tréningu pre danú vekovú kategóriu. Budú tu okrem tréningov na vode aj cvičenia zamerané na spevnenie a vytrvalosť. Okrem toho bude pre pretekárov pripravený bohatý voľnočasový program, ktorého cieľom bude vytvorenie komunikačného priestoru medzi deťmi, spolupráca a spoznávanie sa. Ubytovaní budú v bungalovoch v kempe Gäceľ s plnou penziou.

Zoznam nominovaných detí za Komisiu pre kluby, mládež a vzdelávanie Vám bude zaslaný mailom. Žiadame Vás o potvrdenie účasti nominovaných pretekárov a prípadných zmien v zozname pretekárov, a to do 7.6.2024.

 

Renáta Daníková

Predsedníčka Komisie pre kluby, mládež a vzdelávanie  

renata.danikova@canoe.sk

renata.danikova@gmail.com

0903 543 944                             

 

Dňa 06.06.2024

Preteky

Žilinský maratón

28.09.2024 - 28.09.2024

Zvolenský maratón

05.10.2024 - 05.10.2024

Bratislavský vodácky maratón

18.03.2023 - 18.03.2023

25. Young Danubia Cup 2023 v slalome

29.07.2023 - 30.07.2023

Žilinský maratón

30.09.2023 - 30.09.2023

Dunajský vodácky maratón

21.10.2023 - 21.10.2023

30.ročník Žilinských zjazdov

23.03.2024 - 24.03.2024