Metodické výjazdy v roku 2023  - forma vzdelávania pre mladých vodákov a ich trénerov

Téma vzdelávania je pre Komisiu pre kluby, mládež a vzdelávanie jednou z hlavných priorít. Vzdelávanie nie je len jednorazová záležitosť, ale je to proces, ktorý môže prebiehať na viacerých úrovniach a ktorý by nemal byť nikdy ukončený.

Preto aj v tomto roku komisia pripravila pre vodácke kluby možnosť vzdelávania mladých vodákov a ich trénerov, a to prostredníctvom Metodických výjazdov. V spolupráci s Jankou Dukátovou sa zorganizovalo celkovo 5 Metodických výjazdov, a to v Bratislave, Žiline a Liptovskom Mikuláši.

 

 

Deti a tréneri absolvovali prednášky, ukážky a aj praktické cvičenia na vode a na suchu.

Témy boli: Postura a Core, Vývin postúry a budovanie správneho zreťazenia, Praktické cvičenia pre vývin správnej postúry a budovanie správneho svalového zreťazenia a dôležitosť vytrvalostných tréningov a správnej výživy.

Okrem Janky Dukátovej sa ako športoví odborníci ďalej predstavili Milan Kubáň, Robo Orokocký a Matúš Hujsa. Podstatou stretnutí bolo deťom a trénerom priblížiť formou prednášky danú problematiku. Na čo potom nadväzovali praktické ukážky, ktoré si nakoniec deti a tréneri mohli aj reálne precvičiť.

Janka Dukátová o projekte:  "Tematicky sme sa snažili obsiahnuť oblasti, ktorých rozvoj je kľúčový už na začiatku športovej kariéry, keď sa telo vyvíja. Sústredili sme sa na kvalitu a správne technické prevedenie každého pohybu, či na vode alebo na suchu. Bola to ukážka akou cestou sa vybrať, ale samozrejme, aby sa dosiahol želaný efekt ostáva veľa práce na tréneroch, ktorí s deťmi robia počas celého roka."  

Milan Kubáň o MV v Žiline:  „Pre trénerov a pretekárov  sa uskutočnila prednáška k téme Ročný tréningový cyklus , kde sa diskutovalo o obsahu tréningového programu počas jednotlivých fáz ročného tréningového cyklu a to v prípravnej , súťažnej a prechodnej fáze. Neskôr sme sa zamerali na ciele a obsah tréningu v mezocykloch aj mikrocykloch so zameraním  na vekovú kategóriu mladších a starších žiakov. Cieľ bol nasmerovať tréningový proces k optimálnemu nastaveniu obsahu a metód pri tejto vekovej kategórii. Po teoretickej časti a uskutočnila praktická časť , vedenie tréningu a nácvik základných zručností na vode kde sa v skupine viedla tréningová jednotka. “   

 

„Vzdelávanie  je nevyhnutné pre dosahovanie vynikajúcich výkonností v športovej oblasti. Realizovaním aktivít (metodické výjazdy, kempy), ktoré vytvárajú priestor pre vzdelávanie a prinášajú ho, chceme pomôcť klubom a trénerom v tomto procese. Budeme radi, keď si to kluby, tréneri a činovníci uvedomia a budú sa v budúcnosti aktívne zapájať. Len vzájomnou spoluprácou a komunikáciou vieme znalosti a informácie o tréningovom procese a všetkých jeho aspektoch úspešne pretransformovať do kvalitnejších a účinnejších tréningových metód.“ Renáta Daníková, Komisia pre kluby, mládež a vzdelávanie

 

 

Renáta Daníková

Dňa 20.11.2023

Preteky

Bratislavský vodácky maratón

18.03.2023 - 18.03.2023

25. Young Danubia Cup 2023 v slalome

29.07.2023 - 30.07.2023

Žilinský maratón

30.09.2023 - 30.09.2023

Dunajský vodácky maratón

21.10.2023 - 21.10.2023