Medzinárodná spolupráca v projekte Women in Canoe Sport

V roku 2023 sa Slovenská kanoistika sekcia Divokej vody zapojila do medzinárodného projektu Women in Canoe Sport. Ide o spoluprácu dvoch kanoistických zväzov na medzinárodnej úrovni, Slovenská kanoistika, Český svaz kanoistů a švédskeho klubu Falu Kanot Klubb. Projekt je zameraný na podporu žien v kanoistike, hlavne v slalome. Kanoistika, a teda aj slalom, je veľmi náročný šport, a to nielen po fyzickej stránke, ale aj psychickej. Preto sa tento projekt snaží o zadefinovanie špecifík z pohľadu aktívnej tréningovej a súťažnej pozície športovkýň.

Ján Busta:

Vodní slalom, nebo kanoistika, je sport, který je pro dívky dost náročný. A to sice z toho důvodu, že ten pohybový stereotyp jednostranně přetěžuje ženské tělo. Samozřejmě přetěžuje i to mužské, ale dívky tím, že je jejich konstituce křehčí, tak víc trpí,“ vysvetľuje Busta a pokračuje: „Například tady v USK máme několik juniorek a defacto všechny už po operaci ramene. A to jim je 17, 18 let. To není normální stav, to není běžná odchylka. To už jde vidět, že někde hluboko v procesu toho sportu je něco špatně.“

Viac o projekte tu:

https://www.kanoe.cz/slalom/clanky/predstaveni-projektu-women-in-canoe-sport

https://www.womenincanoesport.com/en/about-us

Realizácia externej časti projektu sa začala v Bratislave v Čunove 19-25.6.2023. Celú organizáciu tejto časti projektu mala pod palcom Komisia pre kluby, mládež a vzdelávanie s Renátou Daníkovou. Stretlo sa 10 dievčat zo Slovenska a Českej republiky. V prostredí areálu si pod vedením Jána Bustu, Mateja Vajdu a slovenského trénera Jozefa Urama vypočuli viaceré prednášky na témy spojené s tréningovou záťažou žien (psychika, strava, výživa atď.). Nechýbal ani dvojfázový tréning na vode. Hostkami tejto časti projektu bola Janka Dukátová so svojou prednáškou na tému Posture a core a Eliška Mintálová so svojimi skúsenosťami vrcholovej pretekárky. Súčasťou kempu bola účasť na pretekoch ECA Junior Slalom Cup. Bonusom boli voľnočasové aktivity v podobe tímových súťaží a návštevy Slovenského olympijského a športového múzea v Bratislave. Za Slovensko boli Komisiou pre kluby, mládež a vzdelávanie nominované tieto pretekárky: Ďuratná, Blaščíková, Vajsová, Abrahámová, Lukáčová, Krutá, Ižová.

Druhá etapa externej časti projektu prebehla v Prahe pred pretekmi ICF rankingu v Tróji 24-30.7.2023. Organizáciu nad týmto podujatím prevzal Ján Busta. Opäť dievčatá zo Slovenska a Čiech, ale aj Švédska mali možnosť absolvovať dvojfázový tréning na pražskom kanáli, a to pod vedením Jána Bustu, Mateja Vajdu a Jozefa Urama. Počas týždňa prebehli viaceré prednášky a workshopy na témy výživa, strava, menštruačný cyklus atď.

Máme kapitoly o silové přípravě, výživě, pitném režimu, menstruaci. Do všeho se zároveň snažím dosadit mladé odbornice. Aby to nebylo tak, co si chlapi myslí o ženském tréninku, ale abychom ženy co nejvíce implementovali i do toho metodického procesu,“ Ján Busta.

Za slovenskú časť tímu boli vybrané pretekárky: Ďuratná, Krutá, Vajsová, Abrahámová, Lukáčová, Ižová, Blaščíková.

 

Za realizáciou tretej časti projektu bolo potrebné vycestovať do ďalekého Švédska 8-16.10.2023. Miestny klub Falu Kanot Klubb sa zapojil do projektu Women in canoe sport a pripravil pre vybrané dievčatá bohatý program. Na miestnom kanáli absolvovali tréningy na vode a na záver preteky Canoe Slalom Nordic Cup in Falun . Čakal ich aj zaujímavý voľnočasový program. Ako prvá si účasť na tejto časti projektu vybojovala 1.miestom na MSR žiakov Zara Záhorská z KTK Liptovský Mikuláš, a to ako v kategórii K1, tak aj C1. Ostatné dievčatá Jozefčeková, Abrahámová boli nominované Komisiou pre kluby, mládež a vzdelávanie na základe celoročných výsledkov.

Ide o pilotný projekt, ktorý má viacero častí. Okrem realizácie týchto kempov, iniciátori tohto projektu  chcú získať dáta a informácie, ktoré by mohli napomôcť pri tréningovom procese a progrese žien v slalome.

Plus k tomu máme další akce vědecko-výzkumného charakteru. Při Světovém poháru v Troji jsme prováděli výzkum týkající se složení a stavby těla holek v našem sportu. Plus tam byla řada dotazníků týkajících se právě psychického rozpoložení, výživových zvyklostí, menstruačního cyklu a tak dále,“ Ján Busta

Jedným z výstupov tohto projektu má byť konferencia v Prahe 4.11.2023. Už dnes je ale predpoklad kontinuity realizácie a podpory tejto myšlienky. Koncepcia projektu Women in canoe sport je cielená jasne na detaily tréningu žien v slalome. Je potrebné aj zo strany trénerov to prijať a nastaviť prístup k tréningom žien s týmito špecifikami. Slovenská kanoistika sekcia divokej vody chce ísť týmto smerom a bude podporovať aktivity zamerané na získavanie informácií o problematike a ich implementáciu do praxe, či už vzdelávaním trénerov alebo pretekárok.

 

 

 

Text: Renáta Daníková

Dňa 23.10.2023

Preteky

Žilinský maratón

28.09.2024 - 28.09.2024

Zvolenský maratón

05.10.2024 - 05.10.2024

Bratislavský vodácky maratón

18.03.2023 - 18.03.2023

25. Young Danubia Cup 2023 v slalome

29.07.2023 - 30.07.2023

Žilinský maratón

30.09.2023 - 30.09.2023

Dunajský vodácky maratón

21.10.2023 - 21.10.2023

30.ročník Žilinských zjazdov

23.03.2024 - 24.03.2024