Medzinárodná kanoistická federácia oslavuje 100. narodeniny

Medzinárodná kanoistická federácia oslavuje sté výročie svojho založenia, ktoré uplynulo 100 rokov od vzniku celosvetového riadiaceho orgánu pre pádlovacie športy.

Výročie je začiatkom roka osláv storočnice, ktoré sa konajú v čase olympijských hier v Paríži a vyvrcholia novembrovým kongresom ICF v tureckej Antalyi. 

Dňa 19. januára 1924 sa stretli zástupcovia národných federácií Dánska, Nemecka, Rakúska a Švédska, aby vytvorili medzinárodnú asociáciu pádlovania. Dvojdňové stretnutie sa konalo v dánskej Kodani, kde sa dánski, nemeckí, rakúski a švédski predstavitelia dohodli na názve organizácie "Internationale Repräsentantenschaft für Kanusport", skrátene "IRK".

Cieľ IRK bol definovaný v piatich bodoch, medzi ktoré patrilo :

  1. vytvoriť spojenie medzi kanoistickými zväzmi rôznych krajín
  2. podľa možností organizovať raz ročne a striedavo v rôznych krajinách medzinárodné súťaže v pádlovaní a jachtingu
  3. propagovať a podporovať zahraničnú turistiku prostredníctvom vydávania vhodných riečnych sprievodcov a poskytovaním informácií o možnostiach ubytovania a zaujímavých miestach" bol tretí bod
  4. zaviesť na mapách medzinárodne uznávané symboly riek s cieľom uľahčiť turistiku
  5. vymieňať si informácie o kanoistike vzájomným sprístupňovaním rôznych národných publikácií o kanoistike prostredníctvom prípravy prednášok a referátov, filmov a fotografií, ako aj prostredníctvom korešpondencie".

Dohodli sa aj predpisy pre triedy pretekárskych kajakov, kanoí a plachetníc a pravidlá pre medzinárodné preteky.

Franz Reinicke, ktorý viedol Nemecký kanoistický zväz, sa po zasadnutí v júli 1924 ujal funkcie prvého prezidenta IRK. V danom roku sa na olympijských hrách 1924 v Paríži ako demonštračný šport predstavila aj kanoistika na hladkých vodách, pôvodný názov kanoistický šprint, alebo rýchlostná kanoistika.

Rýchlostná kanoistika sa stala plnohodnotnou disciplínou na olympijských hrách v Berlíne v roku 1936, potom sa k nemu pridal vodný slalom, ktorý debutoval v Mníchove 1972 a od Barcelony 1992 je stálicou hier.

Na tohtoročných olympijských hrách v Paríži pribudne do programu aj kajak kros.

 

zdroj: canoeicf.com

Dňa 23.01.2024

Preteky

Bratislavský vodácky maratón

18.03.2023 - 18.03.2023

25. Young Danubia Cup 2023 v slalome

29.07.2023 - 30.07.2023

Žilinský maratón

30.09.2023 - 30.09.2023

Dunajský vodácky maratón

21.10.2023 - 21.10.2023