Bezodkladný bezpečný transport späť na Slovensko

V súvislosti s vývojom globálnej epidemiologickej situácie spôsobenej šírením koronavírusu COVID-19 a opatreniami Ústredného krízového štábu SR pristupuje Slovenská kanoistika k prevereniu aktuálnej bezpečnostnej a logistickej situácie športovcov reprezentačného družstva Slovenska v kanoistike na divokej vode lokalizovaných na zahraničných tréningových pobytoch v Austrálii, Spojených Arabských Emirátoch a Českej republike s cieľom zabezpečiť ich bezodkladný bezpečný transport späť na Slovensko.

Športovci a ich podporne tímy sa musia predbežne do 30. marca riadiť týmito usmerneniami:

1/ s okamžitou platnosťou sa rušia všetky zahraničné tréningové a súťažné pobyty športovcov, reprezentačných družstiev a útvarov talentovanej mládeže

2/ v prípade, ak sa športovci a ich realizačné tímy vrátili zo zahraničného tréningového pobytu, musia takéto osoby ostať v najbližších 14 dňoch od návratu na Slovensko v domácej karanténe

3/ s okamžitou platnosťou sa ruší skupinový tréningový proces a tréningové jednotky musia byť upravené tak, aby pri nich nedochádzalo k blízkemu osobnému kontaktu športovcov, alebo členov realizačných tímov

4/ obsah tréningovej jednotky, tréningové metódy a prostriedky musia prospievať zdravotnému a imunologickému posilneniu organizmu a nie jeho energetickému vyčerpávaniu.

5/ naďalej trvale až do odvolania platia a musia sa dodržiavať nižšie uvedené odporúčania:

- pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou po dobu najmenej 20 sekúnd, alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,

- nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,

- pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,

- vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť

- v prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádza po návrate zo zahraničia v domácej karanténe objavia počas 14 dní od návratu symptómy spojené s ochorením spôsobeným koronavírusom, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, táto osoba musí ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi

Call centrá:
- Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky: 0917 222 682

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici: 0918 659 580

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave: 0917 426 075

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre: 0948 495 915

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave: 0905 903 053

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne: 0911 763 203

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach: 0918 389 841

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove: 0911 908 823

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline: 0905 342 812

Richard Galovič
predseda sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky

Preteky

NP v slalome do RD na ME, Čunovo

10.04.2020 - 11.04.2020

36. MLS, 1. a 2. SLP slalom

02.05.2020 - 03.05.2020

Rozlúčkové slalomy

10.10.2020 - 10.10.2020

Prvomájový zjazd a šprint

01.05.2019 - 01.05.2019

Žilinské slalomy, 7.-8.SLP v slalome

18.05.2019 - 19.05.2019

Securiton cup žiakov, 1. kolo

24.05.2019 - 25.05.2019

2. SP slalom

21.06.2019 - 23.06.2019

23. Young Danubia Cup

29.06.2019 - 30.06.2019

ME U23 a MEJ v slalome

04.07.2019 - 07.07.2019

Securiton Cup žiakov, 2. kolo

12.07.2019 - 13.07.2019

Slovak Open 2019

09.08.2019 - 11.08.2019

M BA žiakov

13.09.2019 - 14.09.2019

Dunajský zjazd a maratón

27.09.2019 - 29.09.2019

Žilinské zjazdy

21.03.2020 - 21.03.2020