Štatút

Štatút ŠTK slovenskej kanoistiky SHV

__________________________________________________

Rok 2021

Zápisnica ŠTK 16. 2. 2021

Zápisnica ŠTK 11. 3. 2021

Zápisnica ŠTK 22. 3. 2021

Zápisnica ŠTK 1. 4. 2021

__________________________________________________

Rok 2020

zápisnica ŠTK 14.1.2020

__________________________________________________

Rok 2019

zápisnica ŠTK 27.11.2019

zápisnica ŠTK 17.10.2019

zápisnica ŠTK 5.7.2019

zápisnica ŠTK 2.5.2019

zápisnica ŠTK 19.3.2019

zápisnica ŠTK 24.1.2019

__________________________________________________

Rok 2018

 __________________________________________________

Rok 2017

zápisnica ŠTK 16.1.2017
zápisnica ŠTK 13.3.2017
zápisnica ŠTK 26.9.2017

__________________________________________________

Rok 2016

zápisnica ŠTK 04.02.2016
zápisnica ŠTK 14.11.2016
zápisnica Seminár rozhodcov 19.11.2016

__________________________________________________

Rok 2015

zápisnica ŠTK 12.02.2015
zápisnica ŠTK, 01.04.2015
zápisnica ŠTK, 12.05.2015
zápisnica ŠTK, 31.05.2015
zápisnica ŠTK, 07.08.2015
zápisnica ŠTK, 09.11.2015
zápisnica Seminár rozhodcov 2015

__________________________________________________

Rok 2014

zápisnica ŠTK 23.01.2014
zápisnica ŠTK 07.04.2014
zápisnica ŠTK 31.05.2014

__________________________________________________

Rok 2013

zápisnica ŠTK 08.01.2013
zápisnica ŠTK 19.03.2013 ( Plán práce / Pravidlá RK -označené zmeny / Smernice pre SP )
zápisnica ŠTK 30.09.2013
zápisnica ŠTK 03.12.2013

__________________________________________________

Rok 2012

zápisnica ŠTK 08.02.2012
zápisnica ŠTK 27.04.2012
zápisnica ŠTK 23.08.2012
zápisnica ŠTK 18.10.2012

__________________________________________________

Rok 2011

plán práce na rok 2011
zápisnica ŠTK 24.01.2011
zápisnica ŠTK 23.03.2011
zápisnica ŠTK 14.05.2011
zápisnica ŠTK 05.06.2011
zápisnica ŠTK 30.09.2011
zápisnica ŠTK 12.11.2011

__________________________________________________

Rok 2010

plán práce na rok 2010
zápisnica ŠTK 02.02.2010
zápisnica ŠTK 17.08.2010
zápisnica ŠTK 18.11.2010

__________________________________________________

Rok 2009

zápisnica ŠTK 04.03.2009
zápisnica ŠTK 18.06.2009

__________________________________________________

Rok 2008

zápisnica ŠTK 13.02.2008
zápisnica ŠTK 03.11.2008

__________________________________________________

Rok 2007

zápisnica ŠTK 07.02.2007
zápisnica ŠTK 23.10.2007

__________________________________________________

Rok 2006

zápisnica ŠTK 17.01.2006
zápisnica ŠTK 22.04.2006
zápisnica ŠTK 29.04.2006

__________________________________________________

Rok 2005

zápisnica ŠTK 14.01.2005
zápisnica ŠTK 26.10.2005

__________________________________________________

Rok 2004

zápisnica ŠTK 23.01.2004

__________________________________________________

Rok 2003

zápisnica ŠTK 21.02.2003
zápisnica ŠTK 22.07.2003
zápisnica ŠTK 23.11.2003

__________________________________________________

Rok 2002

zápisnica ŠTK 08.06.2002

__________________________________________________

Jantext
Vajda

Preteky

I. KP seniori

30.04.2021 - 02.05.2021

Majstrovstvá SR dlhé trate

07.05.2021 - 08.05.2021

Medzinárodná regata juniorov/U23

29.05.2021 - 30.05.2021

KP juniori

05.06.2021 - 05.06.2021

Veľká cena Komárna

12.06.2021 - 13.06.2021

Pohár SNP

19.06.2021 - 20.06.2021

Trenčianska regata

26.06.2021 - 27.06.2021

Novácka päťstovka

03.07.2021 - 04.07.2021

Samaria Cup & Memoriál V. Gálisa

10.07.2021 - 11.07.2021

Pohár Interu

24.07.2021 - 25.07.2021

Majstrovstvá SR krátke trate

06.08.2021 - 08.08.2021

III. KP na MS seniori

28.08.2021 - 29.08.2021

Pohár Slávie UK

04.09.2021 - 04.09.2021

Dunajský maratón

12.09.2021 - 12.09.2021

Hargašov memoriál

25.09.2021 - 25.09.2021

Rozlúčkové preteky

02.10.2021 - 02.10.2021

Partner
Partner
Partner