Smernice pre Slovenský pohár SHV 2021

Slovenský pohár (SP) je dlhodobá súťaž jednotlivcov a klubov (oddielov) Sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky.

Súťaž je klasifikovaná v troch skupinách: dospelí (bez veteránov), mládež (pretekári 13 r. - juniori), veteráni. Všetky skupiny sú hodnotené aj v jednotlivcoch aj v kluboch (oddieloch). Vyhodnocuje sa aj celková súťaž klubov (spolu - dospelí, mládež a veteráni).

Vo všetkých skupinách sa započítavajú bodové zisky z nasledujúcich pretekov:

kolo

dátum

preteky

trate

1  

25. 4.

M SR maratón

maratón (13 a vyššie)

2  

12. - 13. 6.

VC Komárna

5000m (13 a vyššie)

3  

19. - 20. 6.

Pohár SNP, Piešťany

500m, 1000m (13 a vyššie)

4  

26. - 27. 6.

Trenčianska regata

200m (kadeti a vyššie), dlhé trate (13 a vyššie)

5  

3. - 4. 7.

Novácka 500vka

200m, 500m (13 a vyššie)

6  

10. - 11. 7.

Samaria Cup

200m (13 a vyššie)

7  

24. - 25. 7.

Pohár Interu

200m (kadeti a vyššie), 1000m (13 a vyššie)

 

Bodovanie SP

 • Hodnotí sa v disciplínach podľa platných rozpisov podujatí,
 • Boduje sa prvých deväť miest počtom bodov 10, 8, 7, atď. Pri nižšom počte klasifikovaných lodí sa počet bodov kráti zhora, napr. 5, 3, 2, 1,
 • M SR maratón sa boduje vo vekovej kategórii chlapci/dievčatá a kadeti dvojnásobným počtom bodov,
 • Pri viacmiestnych lodiach získa pretekár pomernú časť bodov,
 • Pri súťažiach so šiestimi dráhami sa hodnotí prvých 6 pretekárov,
 • Klasifikované sú len lode, ktoré prešli cieľom,
 • V jazdách, v ktorých štartujú iba dve lode, víťazná získava 3 body a loď na druhom mieste 1 bod,
 • Do hodnotenia sa nezapočítajú výsledky zahraničných pretekárov, poradie slovenských pretekárov sa však neposúva,
 • Do SP sa započítavajú disciplíny podľa tejto smernice okrem K4, C4 a mixov,
 • Kategória Veteránov/Veteránok sa na pretekoch SP hodnotí bez rozdielu veku,
 • Do celkového hodnotenia jednotlivcov sa započítava MSR maratón a päť z ostatných šiestich pretekov s najúspešnejším bodovým ziskom.
 • Pri rovnosti bodov rozhoduje počet bodov v singli a potom počet lepších umiestnení v singli.

Poradie SP

Priebežne bude zostavované poradie jednotlivcov v každej vekovej a lodnej kategórii podľa skupín a poradie klubov (oddielov). 

Ceny

Prví traja jednotlivci z každej kategórie v konečnom poradí obdržia diplomy. Víťaz celkovej súťaže klubov a oddielov mládeže obdrží pohár a finančnú odmenu vo výške 1 000 €, druhý obdrží pohár a finančnú odmenu vo výške 700 €, tretí pohár a odmenu vo výške 500 €, štvrtý 350 € a piaty 200 €.

Schválené ŠTK dňa 1. 4. 2021

Schválené VV dňa 1. 4. 2021

Jantext
Vajda

Preteky

M-SR v ťahaní na trenažéri

05.02.2022 - 05.02.2022

Jungov memoriál

07.05.2022 - 07.05.2022

I. KP seniorov + testy juniorov/kadetov

07.05.2022 - 08.05.2022

M-SR dlhé trate

14.05.2022 - 15.05.2022

Rudno Cup

21.05.2022 - 21.05.2022

I. KP juniorov

28.05.2022 - 28.05.2022

Medzinárodná regata juniorov/U23

03.06.2022 - 05.06.2022

Veľká cena Komárna

11.06.2022 - 12.06.2022

Pohár SNP

18.06.2022 - 19.06.2022

Trenčianska regata

25.06.2022 - 26.06.2022

II. KP seniorov

30.06.2022 - 01.07.2022

Novácka päťstovka

02.07.2022 - 03.07.2022

Samaria Cup & Memoriál V. Gálisa

09.07.2022 - 10.07.2022

Pohár Interu

23.07.2022 - 24.07.2022

II. KP juniorov a U23

30.07.2022 - 31.07.2022

M-SR krátke trate

05.08.2022 - 07.08.2022

Dunajský maratón

04.09.2022 - 04.09.2022

Súťaž olympijských nádejí

09.09.2022 - 11.09.2022

M-SR maratón

17.09.2022 - 17.09.2022

Hargašov memoriál

24.09.2022 - 24.09.2022

Rozlúčkové preteky

01.10.2022 - 01.10.2022

I. KP seniori

30.04.2021 - 02.05.2021

Majstrovstvá SR dlhé trate

07.05.2021 - 08.05.2021

Medzinárodná regata juniorov/U23

29.05.2021 - 30.05.2021

KP juniori

05.06.2021 - 05.06.2021

Veľká cena Komárna

12.06.2021 - 13.06.2021

Pohár SNP

19.06.2021 - 20.06.2021

Trenčianska regata

26.06.2021 - 27.06.2021

Novácka päťstovka

03.07.2021 - 04.07.2021

Samaria Cup & Memoriál V. Gálisa

10.07.2021 - 11.07.2021

Pohár Interu

24.07.2021 - 25.07.2021

Majstrovstvá SR krátke trate

06.08.2021 - 08.08.2021

III. KP na MS seniori

28.08.2021 - 29.08.2021

Pohár Slávie UK

04.09.2021 - 04.09.2021

Dunajský maratón

12.09.2021 - 12.09.2021

Hargašov memoriál

25.09.2021 - 25.09.2021

Rozlúčkové preteky

02.10.2021 - 02.10.2021

Partner
Partner
Partner