Smernice pre Slovenský pohár SHV 2022

 

Slovenský pohár (SP) je dlhodobá súťaž jednotlivcov a klubov (oddielov) Sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky.

Súťaž je klasifikovaná v troch skupinách: dospelí (bez veteránov), mládež (pretekári 13 r. - juniori), veteráni. Všetky skupiny sú hodnotené aj v jednotlivcoch aj v kluboch (oddieloch). Vyhodnocuje sa aj celková súťaž klubov (spolu - dospelí, mládež a veteráni).

Vo všetkých skupinách sa započítavajú bodové zisky z nasledujúcich pretekov:

 kolo

dátum

preteky

Trate

1.

11. - 12. 6.

VC Komárna

5000m (13 a vyššie)

2.

18. - 19. 6.

Pohár SNP, Piešťany

500m, 1000m (13 a vyššie)

3.

25. - 26. 6.

Trenčianska regata

200m (kadeti a vyššie), dlhé trate (13 a vyššie)

4.

2. - 3. 7.

Novácka 500vka

200m (kadeti a vyššie), 500m (13 a vyššie)

5.

9. - 10. 7.

Samaria Cup

200m (kadeti a vyššie), 2000m (13 - 14)

6.

23. - 24. 7.

Pohár Interu

200m (kadeti a vyššie), 1000m (13 a vyššie)

7.

17. 9.

M-SR maratón

maratón (13 a vyššie)

8.

24.9.

Hargašov memoriál

dlhé trate (13 a vyššie)

Bodovanie SP

- Hodnotí sa v disciplínach podľa platných rozpisov podujatí,

- Boduje sa prvých deväť miest počtom bodov 10, 8, 7, atď. Pri nižšom počte klasifikovaných lodí sa počet bodov kráti zhora, napr. 5, 3, 2, 1,

- M SR maratón sa boduje vo vekovej kategórii chlapci/dievčatá a kadeti dvojnásobným počtom bodov,

- Pri viacmiestnych lodiach získa pretekár pomernú časť bodov,

- Pri súťažiach so šiestimi dráhami sa hodnotí prvých 6 pretekárov,

- Klasifikované sú len lode, ktoré prešli cieľom,

- V jazdách, v ktorých štartujú iba dve lode, víťazná získava 3 body a loď na druhom mieste 1 bod,

- Do hodnotenia sa nezapočítajú výsledky zahraničných pretekárov, poradie slovenských pretekárov sa však neposúva,

- Do SP sa započítavajú disciplíny podľa tejto smernice okrem K4, C4 a mixov,

- Kategória Veteránov/Veteránok sa na pretekoch SP hodnotí bez rozdielu veku,

- Do celkového hodnotenia jednotlivcov sa započítava MSR maratón a šesť z ostatných siedmich pretekov s najúspešnejším bodovým ziskom.

- Pri rovnosti bodov rozhoduje počet bodov v singli a potom počet lepších umiestnení v singli.

 

Poradie SP

Priebežne bude zostavované poradie jednotlivcov v každej vekovej a lodnej kategórii podľa skupín a poradie klubov (oddielov).

Ceny

Prví traja jednotlivci z každej kategórie v konečnom poradí obdržia diplomy. Víťaz celkovej súťaže klubov a oddielov mládeže obdrží pohár a finančnú odmenu vo výške 1 000 €, druhý obdrží pohár a finančnú odmenu vo výške 700 €, tretí pohár a odmenu vo výške 500 €, štvrtý 350 € a piaty 200 €.

Schválené ŠTK dňa 24. 1. 2022

Schválené VV dňa 8. 2. 2022

Jantext
Vajda

Preteky

M-SR dlhé trate

06.05.2023 - 07.05.2023

Jungov memoriál

13.05.2023 - 13.05.2023

Rudno Cup

20.05.2023 - 20.05.2023

Medzinárodná regata juniorov/U23

26.05.2023 - 28.05.2023

Veľká cena Komárna

03.06.2023 - 04.06.2023

KP juniori

10.06.2023 - 11.06.2023

Pohár SNP

17.06.2023 - 18.06.2023

Trenčianska regata

24.06.2023 - 25.06.2023

Novácka päťstovka

01.07.2023 - 02.07.2023

II. KP seniori

13.07.2023 - 14.07.2023

Pohár Interu

15.07.2023 - 16.07.2023

Samaria Cup & Memoriál V. Gálisa

22.07.2023 - 23.07.2023

M-SR krátke trate

04.08.2023 - 06.08.2023

Dunajský maratón

10.09.2023 - 10.09.2023

Hargašov memoriál / M-SR maratón

23.09.2023 - 23.09.2023

Rozlúčkové preteky

30.09.2023 - 30.09.2023

I. KP seniori

30.04.2021 - 02.05.2021

Majstrovstvá SR dlhé trate

07.05.2021 - 08.05.2021

Medzinárodná regata juniorov/U23

29.05.2021 - 30.05.2021

KP juniori

05.06.2021 - 05.06.2021

Veľká cena Komárna

12.06.2021 - 13.06.2021

Pohár SNP

19.06.2021 - 20.06.2021

Trenčianska regata

26.06.2021 - 27.06.2021

Novácka päťstovka

03.07.2021 - 04.07.2021

Samaria Cup & Memoriál V. Gálisa

10.07.2021 - 11.07.2021

Pohár Interu

24.07.2021 - 25.07.2021

Majstrovstvá SR krátke trate

06.08.2021 - 08.08.2021

III. KP na MS seniori

28.08.2021 - 29.08.2021

Pohár Slávie UK

04.09.2021 - 04.09.2021

Dunajský maratón

12.09.2021 - 12.09.2021

Hargašov memoriál

25.09.2021 - 25.09.2021

Rozlúčkové preteky

02.10.2021 - 02.10.2021

Jungov memoriál

07.05.2022 - 07.05.2022

I. KP seniorov + testy juniorov/kadetov

07.05.2022 - 08.05.2022

M-SR dlhé trate

14.05.2022 - 15.05.2022

Rudno Cup

21.05.2022 - 21.05.2022

I. KP juniorov

28.05.2022 - 28.05.2022

Medzinárodná regata juniorov/U23

03.06.2022 - 05.06.2022

Veľká cena Komárna

11.06.2022 - 12.06.2022

Pohár SNP

18.06.2022 - 19.06.2022

Trenčianska regata

25.06.2022 - 26.06.2022

II. KP seniorov

30.06.2022 - 01.07.2022

Novácka päťstovka

02.07.2022 - 03.07.2022

Samaria Cup & Memoriál V. Gálisa

09.07.2022 - 10.07.2022

Pohár Interu

23.07.2022 - 24.07.2022

M-SR krátke trate

05.08.2022 - 07.08.2022

Dunajský maratón

04.09.2022 - 04.09.2022

Súťaž olympijských nádejí

08.09.2022 - 11.09.2022

M-SR maratón

17.09.2022 - 17.09.2022

Hargašov memoriál

24.09.2022 - 24.09.2022

Rozlúčkové preteky

01.10.2022 - 01.10.2022

Partner
Partner
Partner
Partner