OPRAVENÉ VÝSLEDKY SLOVENSKÉHO POHÁRA 2018

Výsledky Slovenský pohár (Baracuda)

Smernice pre Slovenský pohár SHV 2019

Slovenský pohár (SP) je dlhodobá súťaž jednotlivcov a klubov (oddielov) Sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky.

Súťaž je klasifikovaná v troch skupinách: dospelí (bez veteránov), mládež (pretekári 13 r. - juniori), veteráni. Všetky skupiny sú hodnotené aj v jednotlivcoch aj v kluboch (oddieloch). Vyhodnocuje sa aj celková súťaž klubov (spolu - dospelí, mládež a veteráni).

Vo všetkých skupinách sa započítavajú bodové zisky z nasledujúcich pretekov:

 kolo

dátum

preteky

trate

1.

28. 4.

M SR maratón

maratón (13 a vyššie)

2.

18. 5.

Jungov memoriál

4000m (13 a vyššie)

3.

1. - 2. 6.

Pohár SNP, Piešťany

500m, 1000m (13 a vyššie)

4.

15. - 16. 6.

VC Komárna

5000m (13 a vyššie)

5.

22. - 23. 6.

Samaria Cup

200m (13 a vyššie)

6.

29. - 30. 6.

Trenčianska regata

200m (kadeti a vyššie),
dlhé trate (13 a vyššie)

7.

6. - 7. 7.

Novácka 500vka

200m (kadeti a vyššie),
500m (13 a vyššie)

Bodovanie SP

 • Hodnotí sa v disciplínach podľa platných rozpisov podujatí,
 • Boduje sa prvých deväť miest počtom bodov 10, 8, 7, atď. Pri nižšom počte klasifikovaných lodí sa počet bodov kráti zhora, napr. 5, 3, 2, 1,
 • Pri viacmiestnych lodiach získa pretekár pomernú časť bodov,
 • Pri súťažiach so šiestimi dráhami sa hodnotí prvých 6 pretekárov,
 • Klasifikované sú len lode, ktoré prešli cieľom,
 • V jazdách, v ktorých štartujú iba dve lode, víťazná získava 3 body a loď na druhom mieste 1 bod,
 • Do hodnotenia sa nezapočítajú výsledky zahraničných pretekárov, poradie slovenských pretekárov sa však neposúva,
 • Do SP sa započítavajú disciplíny podľa tejto smernice okrem K4, C4 a mixov,
 • Kategória Veteránov/Veteránok sa na pretekoch SP hodnotí bez rozdielu veku,
 • Do celkového hodnotenia jednotlivcov sa započítava MSR maratón a päť pretekov zo šiestich s najúspešnejším bodovým ziskom.
 • Pri rovnosti bodov rozhoduje počet bodov v singli a potom počet lepšich umiestnení v singli.

Poradie SP

Priebežne bude zostavované poradie jednotlivcov v každej vekovej a lodnej kategórii podľa skupín a poradie klubov (oddielov).

Ceny

Prví traja jednotlivci z každej kategórie v konečnom poradí obdržia diplomy. Víťaz celkovej súťaže klubov a oddielov mládeže obdrží pohár a finančnú odmenu vo výške 1 000 €, druhý obdrží pohár a finančnú odmenu vo výške 700 €, tretí pohár a odmenu vo výške 500 €, štvrtý 350 € a piaty 200 €. Víťaz klubovej súťaže veteráni obdrží 200 €.

ŠTK schválila 24.1.2019

Jantext
Vajda

Preteky

I. KP seniori

30.04.2021 - 02.05.2021

Majstrovstvá SR dlhé trate

07.05.2021 - 08.05.2021

Jungov memoriál

15.05.2021 - 15.05.2021

Medzinárodná regata juniorov/U23

28.05.2021 - 30.05.2021

KP juniori

05.06.2021 - 05.06.2021

Veľká cena Komárna

12.06.2021 - 13.06.2021

Pohár SNP

19.06.2021 - 20.06.2021

Trenčianska regata

26.06.2021 - 27.06.2021

II. KP seniori

01.07.2021 - 01.07.2021

Novácka päťstovka

03.07.2021 - 04.07.2021

Samaria Cup & Memoriál V. Gálisa

10.07.2021 - 11.07.2021

Pohár Interu

24.07.2021 - 25.07.2021

Majstrovstvá SR krátke trate

06.08.2021 - 08.08.2021

III. KP na MS seniori

02.09.2021 - 03.09.2021

Pohár Slávie UK

04.09.2021 - 04.09.2021

Dunajský maratón

12.09.2021 - 12.09.2021

Hargašov memoriál

25.09.2021 - 25.09.2021

Rozlúčkové preteky

02.10.2021 - 02.10.2021

I. KP seniori

30.04.2021 - 02.05.2021

Majstrovstvá SR dlhé trate

07.05.2021 - 08.05.2021

Partner
Partner
Partner