Vážení priatelia, športovci, tréneri, rodičia a funkcionári

 

Každý rok sa snažíme komplexne hodnotiť činnosť Slovenskej kanoistiky, sekcie hladkých vôd (ďalej len SHV) v každej z oblasti našich aktivít a to každého z nás.

Úvodom by som chcel poďakovať všetkým klubom, rodičom, vedeniu miest a obcí, rezortným športovým centrám, vedeniu SK, obzvlášť sekretariátu SHV za prácu, ktorú odviedli v roku 2018 na poli športovom a práve v oblasti, ktorá je každému najbližšia. Rok 2018, bol rokom konštruktívnym na pôde sekretariátu SK, kde sa procesy  administratívno-ekonomického charakteru dostávali do normálu aj keď s klasickými problémami. Napriek tomu športová príprava na každej úrovni nepociťovala žiadne problémy. Vzhľadom na naďalej pociťovaný personálny deficit sme prijali do pracovného pomeru Zorku Hujsovú, ktorá doposiaľ odviedla očakávane dobrú prácu. Preto treba sekretariátu SK, SHV a výkonnému výboru poďakovať  za doteraz zvládnuté procesy zjednocovania SHV v roku 2018.

Výsledkom snaženia všetkých subjektov v procese športovej prípravy boli aj výsledky na medzinárodnom poli, ktoré boli spoločne s „vodným slalomom“ prezentované na II. ročníku ankety „KANOISTA ROKA 2018“. My sa môžeme tešiť z výsledkov seniorov a  juniorov, ktoré ukázali, že máme stále svoje miesto v európskej a svetovej špičke. Obzvlášť potešiteľné je, že naši „mládežníci“ sa vedia presadiť v silnej medzinárodnej konkurencii a obzvlášť dôležité je, že mládežníkov dokážu kluby navyšovať a dúfam, že pokračovaním a rozšírením projektu „Pro trénerov“ aj skvalitňovať nie len samotnú športovú, ale aj vedomostnú prípravu. 

Projekt „ZEMNÍK“ nadobudol v roku 2018 vrchol svojich možností pri terajších podmienkach a uskutočnili sa na ňom po tretí krát M SR na krátke trate na dobrej úrovni aj vo vzťahu k aktuálnym podmienkam v čase pretekov  s veľkou snahou organizátorov a dobrovoľníkov. Budúcnosť areálu čaká veľká budúcnosť a sme v očakávaní ako sa k tomu postaví naša vodácka rodina na jednej strane  a ministerstvo školstva na druhej strane, vytvoriť  „ARÉNU ZEMNÍK“ nie je a nebude vôbec jednoduché.

Projekt „Leto s kajakom“ má stále veľký úspech a to hlavne v narastajúcej sa členskej základni. Aj vďaka tomuto projektu sa  môžeme hrdiť pomerne dobrou, mierne narastajúcou  členskou základňou s čím súvisí aj zakladanie nových vodáckych klubov.

Projekt SMT (slovenský mládežnícky tím) má svoju dôležitosť, zmysel a to hlavne v tom, že  produkuje do RDJ (reprezentačného družstva juniorov a kadetov) športovcov pripravených zvládnuť náročnú športovú prípravu ako aj súťažné zaťaženie. Za aktivitu a riadenie tímu by som chcel poďakovať, ako každý rok, vedúcemu tímu mládežníkov Vladimírovi Mrvovi.

Projekt RDJ drží v rukách Marián Tesárik, ktorý dokázal v roku 2018 riadiť činnosť juniorskej reprezentácie, ktorá bola úspešná na MEJ i na MSJ. Tiež treba poďakovať tak celému podpornému tímu ako aj športovcom  za vzornú reprezentáciu na všetkých vrcholných podujatiach v roku 2018. Tento rok bol mimoriadne úspešný s titulmi majstrov sveta a Európy v kategórii U23 a cenné medailové umiestnenia juniorov. Osobne hodnotím rok 2018 v ére juniorov ako najúspešnejšie v spojení s U23, spolu to bolo na MEJ a MSJ desať medailí.

Projekt RDS, mal v roku 2018 výnimočné postavenie, nakoľko sa hľadajú disciplíny, ktoré budú mať silu úspešne reprezentovať smerom k olympijským hrám v Tokiu 2020. Potvrdenie výkonnosti preukázala posádka K4 v dvoch zloženiach,  v disciplíne K4 500m a K4 1000m, stabilizovaná posádka na K2 1000m a finálové pozície na 200m a 500m trati si uhájila aj loď K1 ženy.

Osobne si myslím, že môžeme byť s výsledkami našich športovcov s vďakou spokojní a môžeme im iba priať, aby sa im darilo v športovej príprave ako aj v kvalifikácii na MS 2019 v Szegede smerom k OH v Tokiu 2020.

VV SHV želám správne rozhodnutia a klubom SK čo najlepšie spolužitie, narastajúci počet mladých úspešných športovcov,  „finálové a medailové“  športové výsledky a to hlavne od juniorského veku, aby nás mal kto úspešne reprezentovať na vrcholných športových podujatiach a na nastávajúcich olympijských hrách v Tokiu 2020 a v Paríži 2024.

 

S pozdravom a vďakou

PaedDr. Robert Petriska

Predseda SK SHV

SPRAVODAJCA 2019

Jantext
Vajda

Preteky

I. KP seniori

30.04.2021 - 02.05.2021

Majstrovstvá SR dlhé trate

07.05.2021 - 08.05.2021

Medzinárodná regata juniorov/U23

29.05.2021 - 30.05.2021

KP juniori

05.06.2021 - 05.06.2021

Veľká cena Komárna

12.06.2021 - 13.06.2021

Pohár SNP

19.06.2021 - 20.06.2021

Trenčianska regata

26.06.2021 - 27.06.2021

Novácka päťstovka

03.07.2021 - 04.07.2021

Samaria Cup & Memoriál V. Gálisa

10.07.2021 - 11.07.2021

Pohár Interu

24.07.2021 - 25.07.2021

Majstrovstvá SR krátke trate

06.08.2021 - 08.08.2021

III. KP na MS seniori

28.08.2021 - 29.08.2021

Pohár Slávie UK

04.09.2021 - 04.09.2021

Dunajský maratón

12.09.2021 - 12.09.2021

Hargašov memoriál

25.09.2021 - 25.09.2021

Rozlúčkové preteky

02.10.2021 - 02.10.2021

Partner
Partner
Partner