ROK 2021

Pozvánka Prezídium 2/2021 - ZMENA TERMÍNU NA 9.8.2021
Výročná správa 2020
Stanovy zmena k 23.6.2021
Disciplinárny poriadok 
Sekretariát rozpočet 2021
SPRÁVA HLAVNÉHO KONTROLÓRA SKA 2020
Žiadosť ŠK Danubian
Zápisnica Prezídium 2/2021

Pozvánka Prezídium 1/2021
Zápisnica Prezídium 1/2021
Príloha 1
Príloha 2

ROK 2020

Pozvánka Prezídium 1/2020
Zápisnica Prezídium 1/2020

Pozvánka Prezídium 2/2020
Zápisnica Prezídium 2/2020

Pozvánka Prezídium 3/2020
Pozvánka Prezídium 3/2020   

ROK 2019

Pozvánka Prezídium 1/2019
Zápisnica Prezídium 1/2019

Pozvánka Prezídium 2/2019
Zápisnica Prezídium 2/2019
Prezenčná listina

Pozvánka Prezídium 3/2019
Zápisnica Prezídium 3/2019

Pozvánka Prezídium 4/2019
Zápisnica Prezídium 4/2019

ROK 2018

Pozvánka Prezídium 1/2018
Zápisnica Prezídium 1/2018
Prezenčná listina

Pozvánka Prezídium 2/2018
Zápisnica Prezídium 2/2018
Prezenčná listina

Pozvánka Prezídium 3/2018
Zápisnica Prezídium 3/2018
Prezenčná listina

ROK 2017

Správa nezávislého audítora k účtovnej záverke a Výroročná správa 2017

Pozvánka Prezídium 1/2017
Zápisnica Prezídium 1/2017

Zápisnica – zasadnutie pracovnej skupiny (apríl 2017)

Pozvánka Prezídium 2/2017
Zápisnica Prezídium 2/2017
Prezenčná listina

Pozvánka Prezídium 3/2017
Stanovy – s pripomienkami na schválenie
Rokovací poriadok pre konferenciu
Priebežné čerpanie
Prezenčná listina
Zápisnica Prezídium 3/2017

Pozvánka Prezídium 4/2017
Zápisnica Prezidium 4/2017

Preteky