ROK 2023

Pozvánka a Program Konferencia_160523

ROK 2022

ZOZNAM DELEGÁTOV NA KONFERENCIE 2022

Konferencia Slovenskej kanoistiky (júl 2022)

Pozvánka Konferencia_260722

zápisnica konferencia júl 2022

Konferencia Slovenskej kanoistiky (marec 2022)

Pozvánka Konferencia 2/2022

Sprava volby marec 2022

zápisnica konferencia 1 2022

PREZENCNA LISTINA MAREC 2022

Konferencia Slovenskej kanoistiky (január 2022)

Pozvánka Konferencia 1/2022 - zrušená

ROK 2021

Konferencia Slovenskej kanoistiky (december 2021)

Pozvánka Konferencia 2/2021

Sprava volby 141221
zápisnica konferencia december 2021

PREZENCNÁ LISTINA

Konferencia Slovenskej kanoistiky (august 2021)
Pozvánka Konferencia 1/2021 - ZMENA TERMÍNU NA 9.8.2021
Výročná správa 2020
Stanovy zmena k 23.6.2021
Disciplinárny poriadok 
Sekretariát rozpočet 2021
SPRÁVA HLAVNÉHO KONTROLÓRA SKA 2020
Žiadosť ŠK Danubian

Zápisnica a uznesenie

ROK 2020

Konferencia Slovenskej kanoistiky (oktober 2020)
Pozvánka Konferencia 10/2020
Zápisnica Konferencia K2/2020 

Konferencia Slovenskej kanoistiky (august 2020)
Pozvánka Konferencia 08/2020
Volebný poriadok
Výročná správa
Disciplinárny poriadok
Správa kontrolora
Návrh zmien stanov

Zápisnica konferencie 2020

ROK 2019

Konferencia Slovenskej kanoistiky (máj 2019)
Pozvánka Konferencia 2019
Rokovaci poriadok
Volebný poriadok
Zápisnica
Činnosť Prezídia 2019
Správa hlavného kontrolóra Slovenskej kanoistiky za rok 2018
Prezenčná listina
Výročná správa 2018
Výročná správa 2018 - príloha 1
Výročná správa 2018 - príloha 2
Vyročná správa 2017
Uznesenie
Návrh na zmenu stanov
Rozpočet sekretariát 2019

ROK 2018

Konferencia Slovenskej kanoistiky (apríl 2018)
Pozvánka 
Rokovaci poriadok
Volebný poriadok
Zápisnica
Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a VS Slovenská kanoistika (31.12.2017)
Správa mandátovej komisie
Prezenčná listina
Uznesenie
Financie 2018
Financie 2018 sekretariát

ROK 2017

Mimoriadna konferencia Slovenskej kanoistiky (september 2017)
Pozvánka
Rokovací poriadok
Stanovy – s pripomienkami na schválenie
Uznesenie
Prezenčná listina
Zápisnica

Konferencia Slovenskej kanoistiky (marec 2017)
Pozvánka
Zápisnica Konferencie
Správa návrhovej komisie – Uznesenie
Volebný poriadok
Rozpočet sekretariát
Smernice
Prezenčná listina

ROK 2016

Konferencia Slovenskej kanoistiky (december 2016)

Pozvánka
Zápisnica
Volebný poriadok
Uznesenie – správa návrhovej komisie 

 

Preteky