Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia rieši a rozhoduje o disciplinárnych priestupkoch.

Disciplinárny poriadok

Zloženie:

POZVÁNKA 30.11.2023

Na základe zvolania disciplinárneho konania v súvislosti so žiadosťou KRK Vinohrady k prestupu pretekárov z tohto klubu a následných zdôvodnení zákonných zástupcov dotknutých pretekárov Vás disciplinárna komisia Slovenskej kanoistiky pozýva na disciplinárne konanie, ktoré sa bude konať dňa 30.11.2023 o 16,00 h, v zasadačke na 1. poschodí, Dom športu, Junácka 6, BA.

 

Preteky