ŠTK schválila posun registrácie pretekárov

Športovo-technická komisia dnes schválila v súvislosti so šírením respiračného ochorenia a s tým súvisiacich obmedzení, respektíve zmeneným rozsahom poskytovania zdravotníckych služieb, posun termínu zvýhodnenej registrácie pretekárov z 31.marca na 30. apríl 2020.

 Zmenu registračného poriadku schválila nasledovne:

 V bode 1.3 Registračné poplatky:

  • Písmeno c) pre členov – pretekárov všetkých vekových skupín do 30. apríla minimálne 2,- €
  • Písmeno d) opakovaná pre pretekárov všetkých vekových skupín po 30. apríli minimálne 5,- €

Vzhľadom k súčasnému vývoju situácie je ťažké určiť potvrdenie/posun termínov, či rozsah aprílových a májových pretekov, avšak ŠTK upozorňuje, že aj pri vyššie spomenutom posune termínu zvýhodnenej registrácie platí podmienka účasti pretekára na pretekoch zaregistrovaním v elektronickom registračnom zozname podľa bodu:

1.2.1 Pretekár je v elektronickom registračnom zozname zaregistrovaný ak:

......b) má zaplatený registračný poplatok,

  1. vo vekovej kategórii 9 roční až juniori - má potvrdenú lekársku prehliadku (jej platnosť je len v kalendárnom roku, v ktorom bola potvrdená)
  2. vo vekovej kategórii dospelí a veteráni ma potvrdenú lekársku prehliadku, resp. podpísané čestné prehlásenie pre daný kalendárny rok,

....... f) je zaregistrovaný najneskôr štyri dni (do 12:00) pred termínom prvého dňa príslušných pretekov s dodržaním všetkých

Keď budú uvedené podmienky splnené, bude sa môcť pretekár súťaží zúčastniť.

Platnosť uvedeného rozhodnutia zmeny bodu 1.3 registračného poriadku je iba pre rok 2020.

 

Ing. Boris Bergendi

generálny manažér

Jantext
Vajda

Preteky

I. KP seniori + testovanie juniori

24.04.2020 - 25.04.2020

M SR maratón

26.04.2020 - 26.04.2020

Rudno Cup

02.05.2020 - 02.05.2020

M SR dlhé trate

09.05.2020 - 10.05.2020

Jungov memoriál

16.05.2020 - 16.05.2020

Pohár SNP

23.05.2020 - 24.05.2020

Medzinárodná regata juniorov/U23

29.05.2020 - 31.05.2020

KP juniori

06.06.2020 - 06.06.2020

Veľká cena Komárna

13.06.2020 - 14.06.2020

Samaria Cup

20.06.2020 - 21.06.2020

II. KP seniori

25.06.2020 - 26.06.2020

Trenčianska regata

27.06.2020 - 28.06.2020

Novácka päťstovka

11.07.2020 - 12.07.2020

Pohár Interu

25.07.2020 - 26.07.2020

M SR krátke trate

07.08.2020 - 09.08.2020

Pohár Slávie - Memoriál Jana Matochu

05.09.2020 - 05.09.2020

Dunajský vodácky maratón

13.09.2020 - 13.09.2020

Hargašov memoriál

19.09.2020 - 19.09.2020

Rozlúčkové preteky

03.10.2020 - 03.10.2020

Majstrovstvá Slovenska v maratóne

28.04.2019 - 28.04.2019

Majstrovstvá Slovenska dlhé trate

04.05.2019 - 05.05.2019

Rudno Cup

08.05.2019 - 08.05.2019

Jungov memoriál

18.05.2019 - 18.05.2019

Medzinárodná regata juniorov / U23

24.05.2019 - 26.05.2019

Pohár SNP

01.06.2019 - 02.06.2019

Kvalifikačné preteky juniorov

09.06.2019 - 09.06.2019

Veľká cena Komárna

15.06.2019 - 16.06.2019

Samaria Cup & Memoriál V. Gálisa

22.06.2019 - 23.06.2019

Trenčianska regata

29.06.2019 - 30.06.2019

II. Kvalifikačné preteky seniori

04.07.2019 - 05.07.2019

Novácka päťstovka

06.07.2019 - 07.07.2019

Pohár Interu

27.07.2019 - 27.07.2019

Majstrovstvá Slovenska krátke trate

09.08.2019 - 11.08.2019

Pohár Slávie UK

07.09.2019 - 07.09.2019

Dunajský maratón

08.09.2019 - 08.09.2019

Súťaž olympijskych nádejí

13.09.2019 - 15.09.2019

Hargašov memoriál

21.09.2019 - 21.09.2019

Rozlúčkové preteky

05.10.2019 - 05.10.2019

M SR v ťahaní na trenažéri

08.02.2020 - 08.02.2020