Novinky zo stretnutia Športovo technickej komisie

17.10. sa stretli zástupcovia Športovo technickej komisie Martin Bielik, Rastislav Rus, Boris Bergendi a Juraj Záborský, aby prejednali dôležitú agendu pred budúcoročnou sezónou. A agenda bola naozaj pestrá.

Prvý na programe bol kalendár, pre všetkých je dôležité byť s ním oboznámený čím skôr, aby sa naň vedeli kluby pripraviť. Teraz ho budú ešte schvaľovať organizátori jednotlivých pretekov. V polovici novembra bude zverejnený.  Ďalším bodom bolo upravenie povolenej dĺžky minikánoí na 470cm. Veteráni a seniori už nebudú musieť predkladať pred štartom na každých pretekoch čestné prehlásenia o svojom zdravotnom stave. Budú mať povinnosť predložiť doklad o lekárskej prehliadke, resp. prehlásenie o zdravotnom stave  pri registrácií priamo v systéme Baracuda. A naopak, neregistrovaní pretekári pri štartoch v tzv. Krpec Cup-e musia predložiť formulár „ČESTNÉ PREHLÁSENIE  ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU O ŠTARTE JEHO/JEJ DIEŤAŤA NA VLASTNÉ NEBEZPEČENSTVO“, aby mohli štartovať v  pretekoch kalendára sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky. Čakajú nás aj úpravy v smernici pre Slovenský pohár pre rok 2020, no jej platnosť bude potvrdená až po vyjadrení sa organizátorov pretekov. Jedným z cieľov smernice bude aby sa v rámci disciplín dodržala čo najviac rovnováha tratí 200m/500m/1000m a dlhé trate.  V rámci rôzneho sa schválili aj nové postupové kľúče pre finále B, ktoré ŠTK odporúča použiť organizátorom pri počte rozjázd 3 a viac. ŠTK ponechá na uvážení organizátora, či finále B vypíše alebo nie.

Jantext
Vajda

Preteky

Pohár SNP

18.07.2020 - 19.07.2020

Kontrolné preteky seniori

29.07.2020 - 30.07.2020

Novácka päťstovka

01.08.2020 - 02.08.2020

Pohár Interu

15.08.2020 - 16.08.2020

M SR krátke trate

28.08.2020 - 30.08.2020

Pohár Slávie - Memoriál Jana Matochu

05.09.2020 - 05.09.2020

KP seniori

10.09.2020 - 11.09.2020

Dunajský vodácky maratón

13.09.2020 - 13.09.2020

Hargašov memoriál

19.09.2020 - 19.09.2020

Medzinárodná regata juniorov/U23

25.09.2020 - 27.09.2020

Rozlúčkové preteky

03.10.2020 - 03.10.2020

M SR dlhé trate

10.10.2020 - 11.10.2020

M SR maratón

17.10.2020 - 17.10.2020

Majstrovstvá Slovenska v maratóne

28.04.2019 - 28.04.2019

Majstrovstvá Slovenska dlhé trate

04.05.2019 - 05.05.2019

Rudno Cup

08.05.2019 - 08.05.2019

Jungov memoriál

18.05.2019 - 18.05.2019

Medzinárodná regata juniorov / U23

24.05.2019 - 26.05.2019

Pohár SNP

01.06.2019 - 02.06.2019

Kvalifikačné preteky juniorov

09.06.2019 - 09.06.2019

Veľká cena Komárna

15.06.2019 - 16.06.2019

Samaria Cup & Memoriál V. Gálisa

22.06.2019 - 23.06.2019

Trenčianska regata

29.06.2019 - 30.06.2019

II. Kvalifikačné preteky seniori

04.07.2019 - 05.07.2019

Novácka päťstovka

06.07.2019 - 07.07.2019

Pohár Interu

27.07.2019 - 27.07.2019

Majstrovstvá Slovenska krátke trate

09.08.2019 - 11.08.2019

Pohár Slávie UK

07.09.2019 - 07.09.2019

Dunajský maratón

08.09.2019 - 08.09.2019

Súťaž olympijskych nádejí

13.09.2019 - 15.09.2019

Hargašov memoriál

21.09.2019 - 21.09.2019

Rozlúčkové preteky

05.10.2019 - 05.10.2019

M SR v ťahaní na trenažéri

08.02.2020 - 08.02.2020