Novinky zo stretnutia Športovo technickej komisie

17.10. sa stretli zástupcovia Športovo technickej komisie Martin Bielik, Rastislav Rus, Boris Bergendi a Juraj Záborský, aby prejednali dôležitú agendu pred budúcoročnou sezónou. A agenda bola naozaj pestrá.

Prvý na programe bol kalendár, pre všetkých je dôležité byť s ním oboznámený čím skôr, aby sa naň vedeli kluby pripraviť. Teraz ho budú ešte schvaľovať organizátori jednotlivých pretekov. V polovici novembra bude zverejnený.  Ďalším bodom bolo upravenie povolenej dĺžky minikánoí na 470cm. Veteráni a seniori už nebudú musieť predkladať pred štartom na každých pretekoch čestné prehlásenia o svojom zdravotnom stave. Budú mať povinnosť predložiť doklad o lekárskej prehliadke, resp. prehlásenie o zdravotnom stave  pri registrácií priamo v systéme Baracuda. A naopak, neregistrovaní pretekári pri štartoch v tzv. Krpec Cup-e musia predložiť formulár „ČESTNÉ PREHLÁSENIE  ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU O ŠTARTE JEHO/JEJ DIEŤAŤA NA VLASTNÉ NEBEZPEČENSTVO“, aby mohli štartovať v  pretekoch kalendára sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky. Čakajú nás aj úpravy v smernici pre Slovenský pohár pre rok 2020, no jej platnosť bude potvrdená až po vyjadrení sa organizátorov pretekov. Jedným z cieľov smernice bude aby sa v rámci disciplín dodržala čo najviac rovnováha tratí 200m/500m/1000m a dlhé trate.  V rámci rôzneho sa schválili aj nové postupové kľúče pre finále B, ktoré ŠTK odporúča použiť organizátorom pri počte rozjázd 3 a viac. ŠTK ponechá na uvážení organizátora, či finále B vypíše alebo nie.

Jantext
Vajda

Preteky

M SR v ťahaní na trenažéri

08.02.2020 - 08.02.2020

I. KP seniori + testovanie juniori

24.04.2020 - 26.04.2020

M SR maratón, Zemník

24.04.2020 - 26.04.2020

Rudno Cup, Nitrianske Rudno

02.05.2020 - 02.05.2020

M SR dlhé trate

09.05.2020 - 10.05.2020

Jungov memoriál, Štúrovo

16.05.2020 - 16.05.2020

Pohár SNP, Piešťany

23.05.2020 - 24.05.2020

KP juniori, Zemník

06.06.2020 - 06.06.2020

Veľká cena Komárna

13.06.2020 - 14.06.2020

Samaria Cup, Šamorín

20.06.2020 - 21.06.2020

II. KP seniori, Zemník

25.06.2020 - 26.06.2020

Trenčianska regata, Trenčín

27.06.2020 - 28.06.2020

Novácka päťstovka

11.07.2020 - 12.07.2020

Pohár Interu

25.07.2020 - 26.07.2020

M SR krátke trate, Zemník

07.08.2020 - 09.08.2020

Pohár Slávie UK, Zemník

05.09.2020 - 05.09.2020

Dunajský maratón, Dobrohošť

13.09.2020 - 13.09.2020

Hargašov memoriál, Zemník

19.09.2020 - 19.09.2020

Rozlúčkové preteky, Zlaté piesky

03.10.2020 - 03.10.2020

Majstrovstvá Slovenska v maratóne

28.04.2019 - 28.04.2019

Majstrovstvá Slovenska dlhé trate

04.05.2019 - 05.05.2019

Rudno Cup

08.05.2019 - 08.05.2019

Jungov memoriál

18.05.2019 - 18.05.2019

Medzinárodná regata juniorov / U23

24.05.2019 - 26.05.2019

Pohár SNP

01.06.2019 - 02.06.2019

Kvalifikačné preteky juniorov

09.06.2019 - 09.06.2019

Veľká cena Komárna

15.06.2019 - 16.06.2019

Samaria Cup & Memoriál V. Gálisa

22.06.2019 - 23.06.2019

Trenčianska regata

29.06.2019 - 30.06.2019

II. Kvalifikačné preteky seniori

04.07.2019 - 05.07.2019

Novácka päťstovka

06.07.2019 - 07.07.2019

Pohár Interu

27.07.2019 - 27.07.2019

Majstrovstvá Slovenska krátke trate

09.08.2019 - 11.08.2019

Pohár Slávie UK

07.09.2019 - 07.09.2019

Dunajský maratón

08.09.2019 - 08.09.2019

Súťaž olympijskych nádejí

13.09.2019 - 15.09.2019

Hargašov memoriál

21.09.2019 - 21.09.2019

Rozlúčkové preteky

05.10.2019 - 05.10.2019