Nominačné kritériá Slovenskej kanoistiky v maratóne na rok 2022

 

Medzinárodný kalendár hlavných maratónskych podujatí na rok 2022:

  1. Svetový pohár v maratóne Praha, Česko 28. – 29.5 2022,
  2. Svetové hry Birmingham, USA 11. – 12.7. 2022,
  3. ME v maratóne Silkeborg, Dánsko 28. – 31. 7. 2022,
  4. MS v maratóne Ponte de Lima, Portugalsko 29. 9. – 2. 10. 2022

Plánované preteky maratónskeho družstva na rok 2022:

  • Majstrovstvá SR dlhé trate, Nováky 14 – 15. 5. 2022,
  • Svetový pohár v maratóne Praha, Česko 28. – 29.5 2022,
  • Svetové hry Birmingham, USA 11. – 12.7. 2022,
  • ME v maratóne Silkeborg, Dánsko 28. – 31. 7. 2022,
  • Majstrovstvá SR v maratóne, Štúrovo 17. 9. 2022,
  • MS v maratóne Ponte de Lima, Portugalsko 29. 9. – 2. 10. 20221. Nominačné kritériá maratón 2022:

a, Majstrovstvá SR dlhé trate, Nováky 14. - 15. 5. 2022

Nominačné preteky s odporúčanou účasťou záujemcov o štart na Svetový pohár v maratóne a Svetové hry.

Víťazi juniorských a seniorských singlových kategórií budú na základe dosiahnutých výsledkov a časov nominovaní na SP v maratóne, Praha 28. – 29.5. 2022.

b, Svetový pohár v maratóne Praha, Česko 28. – 29. 5. 2022

Možnosť štartu v krátkom /iba seniorské kategórie/ a klasickom maratóne.

Štart iba v singlových disciplínach pre seniorov a aj juniorov.

Kontrolné preteky pre záujemcov o štart na ME v maratóne, Silkeborg, Dánsko 28. – 31. 7. 2022. a na Svetové hry Birmingham, USA 11. - 12.7. 2022.

O návrhu nominácie na SP v Prahe rozhodne reprezentačný tréner v maratóne na základe predchádzajúcich výsledkov a finančných možností SK – SHV.

Následne aj po zohľadnení epidemiologickej situácie.

c, Svetové hry Birmingham, USA 11.7 – 12.7. 2022

Slovensko má pridelené jedno miesto v kategórií single kajak muži na základe minuloročnej kvalifikácie z MS v maratóne.

O návrhu nominácie na obsadenie kategórie K1 - muži na Svetových hrách rozhodne reprezentačný tréner v maratóne na základe predchádzajúcich výsledkov a aktuálnej výkonnosti počas sezóny.

d, ME v maratóne, Silkeborg, Dánsko 28. 7. – 31. 7. 2022

Možnosť štartu v krátkom maratóne pre singlové disciplíny iba v seniorských kategóriách. Klasický maratón umožňuje štart v singlových a aj deblových disciplínach v seniorských a juniorských kategóriach.

V prípade záujmu o nomináciu v posádkových kategoriách sa bude prihliadať na výkony dosiahnuté v singlových a deblových disciplínach na predchádzajúcich  pretekoch počas sezóny.

O návrhu nominácie na ME rozhodne reprezentačný tréner v maratóne na základe  výsledkov v aktuálnej sezóne /napr. SP maratóne v Prahe/ a finančných možností SK – SHV. Následne aj po zohľadnení epidemiologickej situácie.

e, Majstrovstvá SR v maratóne, Štúrovo 17. 9. 2022,

Nominačné preteky na Majstrovstvá Sveta. Povinná účasť záujemcov o štart na MS v maratóne Ponte De Lima, Portugalsko 29.9 – 2.10.2022.

Víťazi juniorských a seniorských kategórií budú na základe dosiahnutých výsledkov a časov nominovaní na MS v maratóne. V prípade záujmu o nomináciu v posádkových kategoriách sa bude prihliadať na výkony dosiahnuté v singlových a deblových disciplínach na predchádzajúcich maratónoch a pretekoch počas sezóny.

f, MS v maratóne PONTE de LIMA, Portugalsko 29. 9. – 2. 10. 2022

Možnosť štartu v krátkom maratóne pre singlové disciplíny iba v seniorských kategóriách. Klasický maratón umožňuje štart v singlových a aj deblových disciplínach v seniorských a juniorských kategóriach.

Nominujú sa pretekári na základe výsledkov z Majstrovstiev SR v maratóne.

O návrhu nominácie na MS maratón 2022 rozhodne reprezentačný tréner v maratóne na základe ich predchádzajúcich výsledkov a finančných možností SK – SHV. Následne aj po zohľadnení epidemiologickej situácie.

 

Bližšie informácie ohľadom pretekov u reprezentačného trénera

na tel. čísle 0948 009 511, alebo mailom lachkovic@joj.sk.

 

2. Doplnky:

a) O záverečnej nominácii na medzinárodné podujatia rozhodne Výkonný výbor SK – SHV.

b) Všetky nominácie a organizačné pokyny k jednotlivým akciám budú zverejnené na webovej stránke SK – SHV.

c) Výkonný výbor SK – SHV si vyhradzuje právo prijať na základe objektívnych príčin, či neočakávaných udalostí zmeny v nomináciách.

d) Výkonný výbor SK – SHV si vyhradzuje právo schvaľovať počet nominovaných lodí na jednotlivé podujatia podľa finančných možností zväzu.

e) Reprezentačný tréner odporúča pretekárom, ktorí majú záujem nominovať sa na medzinárodné podujatia absolvovať aj slovenské preteky: Majstrovstvá SR – DT, Majstrovstvá SR – maratón, Dunajský Maratón, Hargašov memoriál, kde sa môžu stretnúť s reprezentačným trénerom a konzultovať svoj prípadný záujem o maratónske preteky aj v nasledujúcich sezónach.

f) Prideľovanie lodí – lode budú reprezentantom pridelené na základe výsledkov a počtu lodí, ktoré RDM má k dispozícii. Požičiavanie lodí bude prebiehať po dohode s  reprezentačným trénerom. Je samozrejmé, že o pridelenú loď sa reprezentant príkladne stará a je za ňu plne zodpovedný.

V Bratislave 7.2.2022

                                                                                                                      Marián Lachkovič

                                                                                                                                  tréner RDM

Jantext
Vajda

Preteky

Jungov memoriál

11.05.2024 - 11.05.2024

Rudno Cup

18.05.2024 - 18.05.2024

Medzinárodná regata juniorov/U23

24.05.2024 - 26.05.2024

Pohár SNP

01.06.2024 - 02.06.2024

KP juniori a U23

08.06.2024 - 09.06.2024

Veľká cena Komárna

15.06.2024 - 16.06.2024

Trenčianska regata

22.06.2024 - 23.06.2024

Novácka päťstovka

06.07.2024 - 07.07.2024

Pohár Interu

13.07.2024 - 14.07.2024

Samaria Cup & Memoriál V. Gálisa

20.07.2024 - 21.07.2024

M-SR krátke trate

02.08.2024 - 04.08.2024

M-SR SUP

10.08.2024 - 11.08.2024

Hargašov memoriál / M-SR maratón

07.09.2024 - 07.09.2024

Rozlúčkové preteky

05.10.2024 - 05.10.2024

I. KP seniori

30.04.2021 - 02.05.2021

Majstrovstvá SR dlhé trate

07.05.2021 - 08.05.2021

Medzinárodná regata juniorov/U23

29.05.2021 - 30.05.2021

KP juniori

05.06.2021 - 05.06.2021

Veľká cena Komárna

12.06.2021 - 13.06.2021

Pohár SNP

19.06.2021 - 20.06.2021

Trenčianska regata

26.06.2021 - 27.06.2021

Novácka päťstovka

03.07.2021 - 04.07.2021

Samaria Cup & Memoriál V. Gálisa

10.07.2021 - 11.07.2021

Pohár Interu

24.07.2021 - 25.07.2021

Majstrovstvá SR krátke trate

06.08.2021 - 08.08.2021

III. KP na MS seniori

28.08.2021 - 29.08.2021

Pohár Slávie UK

04.09.2021 - 04.09.2021

Dunajský maratón

12.09.2021 - 12.09.2021

Hargašov memoriál

25.09.2021 - 25.09.2021

Rozlúčkové preteky

02.10.2021 - 02.10.2021

Jungov memoriál

07.05.2022 - 07.05.2022

I. KP seniorov + testy juniorov/kadetov

07.05.2022 - 08.05.2022

M-SR dlhé trate

14.05.2022 - 15.05.2022

Rudno Cup

21.05.2022 - 21.05.2022

I. KP juniorov

28.05.2022 - 28.05.2022

Medzinárodná regata juniorov/U23

03.06.2022 - 05.06.2022

Veľká cena Komárna

11.06.2022 - 12.06.2022

Pohár SNP

18.06.2022 - 19.06.2022

Trenčianska regata

25.06.2022 - 26.06.2022

II. KP seniorov

30.06.2022 - 01.07.2022

Novácka päťstovka

02.07.2022 - 03.07.2022

Samaria Cup & Memoriál V. Gálisa

09.07.2022 - 10.07.2022

Pohár Interu

23.07.2022 - 24.07.2022

M-SR krátke trate

05.08.2022 - 07.08.2022

Dunajský maratón

04.09.2022 - 04.09.2022

Súťaž olympijských nádejí

08.09.2022 - 11.09.2022

M-SR maratón

17.09.2022 - 17.09.2022

Hargašov memoriál

24.09.2022 - 24.09.2022

Rozlúčkové preteky

01.10.2022 - 01.10.2022

M-SR dlhé trate

06.05.2023 - 06.05.2023

Rudno Cup

20.05.2023 - 20.05.2023

Medzinárodná regata juniorov/U23

26.05.2023 - 28.05.2023

Veľká cena Komárna

03.06.2023 - 04.06.2023

KP juniori

10.06.2023 - 10.06.2023

Pohár SNP

17.06.2023 - 18.06.2023

Trenčianska regata

24.06.2023 - 25.06.2023

Novácka päťstovka

01.07.2023 - 02.07.2023

II. KP seniori

13.07.2023 - 14.07.2023

Pohár Interu

15.07.2023 - 16.07.2023

Samaria Cup & Memoriál V. Gálisa

22.07.2023 - 23.07.2023

M-SR krátke trate

04.08.2023 - 06.08.2023

M-SR SUP

12.08.2023 - 13.08.2023

Dunajský maratón

10.09.2023 - 10.09.2023

Jungov memoriál

16.09.2023 - 16.09.2023

Hargašov memoriál / M-SR maratón

23.09.2023 - 23.09.2023

Rozlúčkové preteky

30.09.2023 - 30.09.2023

M-SR dlhé trate

04.05.2024 - 04.05.2024

Jungov memoriál

11.05.2024 - 11.05.2024

Rudno Cup

18.05.2024 - 18.05.2024

Partner
Partner
Partner
Partner
Partner