Nominačné kritériá Slovenskej kanoistiky v maratóne na rok 2020

 

Medzinárodný kalendár hlavných maratónskych podujatí na rok 2020:

Dátum

Názov závodu

Miesto

22. 5. – 24. 5. 2020

Svetový pohár v maratóne

PITESTI, Rumunsko

23. 7. – 26. 7. 2020

ME v maratóne

BUDAPEŠŤ, Maďarsko

27. 8. – 30. 8. 2020

MS v maratóne

BAERUM, Nórsko

 

Plánované preteky maratónskeho družstva na rok 2020:

Dátum

Názov závodu

Miesto

26. 4. 2020

Majstrovstvá SR v maratóne

Zemník,Bratislava

22. 5. – 24. 5. 2020

Svetový pohár v maratóne

PITESTI, Rumunsko

20. 6. 2020

Kontrolný pretek v maratóne

KOJETÍN, Česko

23. 7. – 26. 7. 2020

ME v maratóne

BUDAPEŠŤ, Maďarsko

27. 8. – 30. 8. 2020

MS v maratóne

BAERUM, Nórsko

 

1. Nominačné kritériá maratón 2020:

a, Majstrovstvá SR v maratóne, Zemník, Bratislava 26. 4. 2020

Kontrolné a nominačné preteky na SP a ME. Povinná účasť záujemcov o štart na Svetový pohár v maratóne PITESTI, Rumunsko 22. 5. – 24. 5. 2020 a najmä na ME v maratóne BUDAPEŠŤ, Maďarsko 23. 7. – 26. 7. 2020.

Víťazi juniorských a seniorských kategórií budú na základe dosiahnutých výsledkov a časov nominovaní na SP a ME v maratóne.

b, Svetový pohár v maratóne PITESTI, Rumunsko 22. 5. – 24. 5. 2020

Nominovaní budú pretekári z  Majstrovstiev SR v maratóne, ktorí splnia nominačné kritéria pre účasť na Svetovom pohári.

O návrhu nominácie na SP Pitesti 2020 rozhodne reprezentačný tréner v maratóne na základe výsledkov a finančných možností SK – SHV.

c, Kontrolné preteky v maratóne KOJETÍN, Česko 20. 6. 2020

Kontrolné preteky na - ME v maratóne BUDAPEŠŤ, Maďarsko 23. 7. – 26. 7. 2020. Na preteky v Kojetíne sa môžu záujemcovia prihlásiť priamo na lachkovic@joj.sk alebo telefonicky +421 948 009 511 do 12. 6. 2020.

O návrhu nominácie na maratón v Kojetíne rozhodne reprezentačný tréner v maratóne na základe výsledkov a finančných možností SK – SHV.

 

d, ME v maratóne BUDAPEŠŤ, Maďarsko 23. 7. – 26. 7. 2020

Nominovaní budú pretekári z Majstrovstiev SR, prípadne zo SP v Pitesti, a posledná možnosť nominácie bude v Kojetíne.

V prípade záujmu o nomináciu v posádkových disciplínach sa bude prihliadať na výkony dosiahnuté v singlových disciplínach na predchádzajúcich maratónoch.

O návrhu nominácie na ME v Budapešti rozhodne reprezentačný tréner v maratóne na základe ich predchádzajúcich výsledkov a finančných možností SK – SHV.

e, MS v maratóne BAERUM, Nórsko 27. 8. – 30. 8. 2020

Nominujú sa pretekári na základe výsledkov z ME v maratóne 2020. Pri nominácii sa bude prihliadať na odstup od víťaza, počet štartujúcich, počet zúčastnených krajín a umiestnenie v štartovom poli. O návrhu nominácie na MS maratón 2020 rozhodne reprezentačný tréner v maratóne.

Bližšie infomácie ohľadom pretekov u reprezentačného trénera na tel. čísle 0948 009 511, alebo mailom lachkovic@joj.sk.

Slovenská kanoistika – sekcia hladkých vôd (ďalej len SK – SHV) zabezpečí dopravu a preplatí finančné náklady spojené so štartom na podujatí SP, ME, MS a kontrolné preteky v Kojetíne vybraným pretekárom, ktorých určí reprezentačný tréner v maratóne.

 

Doplnky:

O záverečnej nominácii na medzinárodné podujatia rozhodne Výkonný výbor SK – SHV. Všetky nominácie a organizačné pokyny k jednotlivým akciám budú zverejnené na webovej stránke SK – SHV.

Výkonný výbor SK – SHV si vyhradzuje právo prijať na základe objektívnych príčin, či neočakávaných udalostí zmeny v nomináciách.

Výkonný výbor SK – SHV si vyhradzuje právo schvaľovať počet nominovaných lodí na jednotlivé podujatia podľa finančných možností zväzu.

Reprezentačný tréner odporúča pretekárom, ktorí majú záujem nominovať sa na medzinárodné podujatia absolvovať aj slovenské preteky: Majstrovstvá SR – DT, Majstrovstvá SR – maratón, Dunajský Maratón, Hargašov memoriál, kde sa môžu stretnúť s reprezentačným trénerom a konzultovať svoj prípadný záujem o maratónske preteky aj v nasledujúcich sezónach.

Prideľovanie lodí – lode budú  reprezentantom pridelené na základe výsledkov a počtu lodí, ktoré RDM má k dispozícii. Požičiavanie lodí bude prebiehať po dohode s  reprezentačným trénerom. Je samozrejmé, že o pridelenú loď sa reprezentant príkladne stará a je za ňu plne zodpovedný.

 

V Bratislave 20.1.2020

Jantext
Vajda

Preteky

Medzinárodná regata juniorov/U23

28.05.2021 - 30.05.2021

KP juniori

05.06.2021 - 05.06.2021

Veľká cena Komárna

12.06.2021 - 13.06.2021

Pohár SNP

19.06.2021 - 20.06.2021

Trenčianska regata

26.06.2021 - 27.06.2021

II. KP seniori

01.07.2021 - 01.07.2021

Novácka päťstovka

03.07.2021 - 04.07.2021

Samaria Cup & Memoriál V. Gálisa

10.07.2021 - 11.07.2021

Pohár Interu

24.07.2021 - 25.07.2021

Majstrovstvá SR krátke trate

06.08.2021 - 08.08.2021

III. KP na MS seniori

02.09.2021 - 03.09.2021

Pohár Slávie UK

04.09.2021 - 04.09.2021

Dunajský maratón

12.09.2021 - 12.09.2021

Hargašov memoriál

25.09.2021 - 25.09.2021

Rozlúčkové preteky

02.10.2021 - 02.10.2021

I. KP seniori

30.04.2021 - 02.05.2021

Majstrovstvá SR dlhé trate

07.05.2021 - 08.05.2021

Partner
Partner
Partner